bong da truc tuyen k+

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 28/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da truc tuyen k+

bong da binh dinh

Tóm tắt: Hoạt động văn nghệ quần chúng của quản lý xã hội cơ sở ở nước ta còn nhiều bất cập, bài viết này trình bày chi tiết về bốn khía cạnh vai trò của hoạt động văn nghệ quần chúng trong quản lý xã hội ở cơ sở và đề xuất cách tiếp cận đổi mới đối với hoạt động văn nghệ quần chúng đối với công tác quản lý xã hội ở cơ sở Ý kiến ​​của bản thân tôi hi vọng sẽ cung cấp tài liệu tham khảo cho công tác xây dựng văn hoá của quần chúng ở cơ sở.

Từ khóa: quản lý xã hội cơ sở, hoạt động văn nghệ quần chúng, đổi mới

1. Vai trò của hoạt động văn nghệ quần chúng trong quản lý xã hội ở cơ sở

1. Cải thiện giao tiếp giữa dân làng

Hoạt động văn nghệ quần chúng có thể rút ngắn khoảng cách giữa quần chúng cơ sở một cách hiệu quả, tạo môi trường và kênh giao tiếp tốt cho họ, thúc đẩy thiết lập mạng lưới xã hội hài hòa, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi giữa mọi người, từ đó giảm thiểu hiệu quả hòa giải các tranh chấp. và xung đột trong xã hội cơ sở, và nâng cao quyền tự chủ của cơ sở và xã hội. Trong những năm gần đây, với mức sống nông thôn không ngừng được nâng cao, đời sống văn hóa riêng tư như xem TV, lướt mạng dần chiếm ưu thế, trong khi các hoạt động văn nghệ quần chúng truyền thống ngày càng giảm dần, tần suất và sự tham gia của các hoạt động ít, thiếu hình thức và nội dung, dẫn đến quần chúng ngày càng ít giao tiếp với nhau, quan hệ láng giềng truyền thống trở nên xa lạ và yếu kém, không có lợi cho sự phát triển lâu dài của quản lý xã hội ở cơ sở. Vì vậy, phát triển mạnh mẽ các chủ trương văn hóa quần chúng ở cơ sở và làm phong phú, đổi mới các hoạt động văn hóa quần chúng ở cơ sở là câu hỏi bắt buộc trước công tác quản lý xã hội ở cơ sở hiện nay.

2. Nâng cao trình độ của tổ chức cơ sở

Với sự phát triển của đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, xã hội cơ sở trở nên đa dạng hơn, phương thức quản lý tập thể truyền thống giảm dần, trình độ tổ chức ở nông thôn giảm đã làm cho việc quản lý xã hội cấp cơ sở trở nên khó khăn hơn và chi phí quản lý tương ứng tăng lên. Quản lý xã hội cấp cơ sở ở nước ta hiện nay chủ yếu dựa vào chính quyền cơ sở, chính quyền cơ sở khó có thể đảm đương được mọi mặt công việc của xã hội, không tránh khỏi xuất hiện nhiều chỗ trống, yếu kém. Tăng cường xây dựng các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở có thể từng bước hình thành các tổ chức xã hội, tổ chức vi mô dựa vào hoạt động văn nghệ ở cơ sở, các tổ chức này sẽ tự xây dựng các chuẩn mực hạn chế hành vi của các thành viên thông qua giao lưu văn học nghệ thuật, trao đổi ý kiến. ... Ngoài ra, quần chúng cũng có thể bày tỏ lợi ích của họ thông qua các tổ chức này, và chính phủ cũng có thể sử dụng các tổ chức này để thúc đẩy các chính sách cấp cơ sở và tăng cường tham gia vào các công tác xã hội ở cơ sở.

3. Đẩy mạnh xây dựng văn minh cơ sở

Như cái gọi là “người này nuôi người kia”, cách cư xử và hành vi của người dân nông thôn đã chịu ảnh hưởng từ văn hóa môi trường sống của họ từ lâu đời. Đối với việc xây dựng văn minh ở cơ sở, xây dựng văn hóa nông thôn là trọng tâm hàng đầu, đồng thời cũng là một nội dung quan trọng của xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trung Quốc hiện đang trong thời kỳ chuyển biến xã hội quan trọng, ảnh hưởng của tư tưởng nước ngoài và sự xâm nhập của kinh tế thị trường đã gây ra những thay đổi lớn trong xã hội nông thôn. thiên vị và truyền thống giản dị. Các phong tục nông thôn đã bị đe dọa, và các tranh chấp liên quan đến quyền lợi lần lượt xuất hiện. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa của người dân nông thôn còn nghèo nàn, những trò tiêu khiển như chơi mạt chược, đánh nhau với địa chủ đã dần góp phần hình thành tệ nạn cờ bạc. Vì vậy, việc xây dựng nền văn hóa quần chúng thích ứng với kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và tiếp thu những nét văn hóa đặc sắc truyền thống của Trung Quốc và những đặc trưng của địa phương là ưu tiên hàng đầu nhằm thay đổi hiện trạng tích cực và phong phú hóa các hoạt động văn hóa quần chúng có thể xóa bỏ những thói hư tật xấu ở cơ sở một cách hiệu quả, văn hóa nông thôn đã tạo cho quần chúng nhân dân hình thành thói quen sống biết lễ nghĩa, nêu cao lẽ phải, tuân thủ pháp luật, trách nhiệm, nề nếp gia phong, trung thực một cách tinh tế, đặt cơ sở vững chắc cho quản lý xã hội ở cơ sở.

4. Cải thiện phương pháp quản lý xã hội cấp cơ sở

Với tư cách là một sức mạnh mềm, văn hóa đóng vai trò điều tiết quan trọng trong quản trị xã hội, trong thời điểm dễ xảy ra các vấn đề xã hội ở cấp cơ sở ở nước ta, xây dựng văn hóa quần chúng ở cơ sở là chìa khóa của quá trình đổi mới nông thôn mới ở nước ta. . Trước những mâu thuẫn thường xuyên và phức tạp hiện nay ở cấp cơ sở, và những cú sốc liên tục về giá trị, tinh thần và tâm lý ở cơ sở, các phương pháp quản lý xã hội bắt buộc hầu như không có tác dụng trong một số lĩnh vực. vai trò tinh tế. Thông qua việc xây dựng văn hóa quần chúng ở cơ sở và làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa của quần chúng, trong quá trình này, chính sách của Đảng và nhà nước, quan niệm về nhà nước pháp quyền, tư tưởng, giá trị đa nguyên, v.v. được truyền cho quần chúng, và “văn hóa gửi gắm” truyền thống được đổi thành “văn hóa”., có thể không ngừng nâng cao đời sống văn hóa của quần chúng và cô đọng sức mạnh văn hóa của quần chúng.

2. Cách tiếp cận đổi mới văn hóa đại chúng đối với quản lý xã hội cấp cơ sở

1. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa cơ sở

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa cơ sở là nền tảng phần cứng cho sự phát triển của các hoạt động văn hóa quần chúng, trong một thời gian dài, sự phát triển văn hóa cơ sở đã bị hạn chế bởi cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Trong những năm gần đây, dự án xây dựng quảng trường văn hóa nông thôn của Trung Quốc đã đạt được kết quả tốt. Bằng cách xây dựng quảng trường văn hóa công cộng, trung tâm hoạt động văn hóa, trung tâm hoạt động thể thao, phòng đọc sách, v.v. ở mỗi làng, nhiều người hơn có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa. Cung cấp một địa điểm và đất cho sự phát triển của văn hóa cơ sở.[3]Đồng thời, chúng ta cũng cần tiếp tục mở rộng các kênh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh mẽ xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi công cộng, cải tiến nội dung và hình thức phần cứng văn hóa, kết hợp mạng và công nghệ thông tin mới để tạo ra một nền tảng dịch vụ văn hóa thông minh, phổ biến và chia sẻ Văn hóa cơ sở xuất sắc có thể tăng cường tốt hơn công tác quản lý xã hội đối với văn hóa của quần chúng cơ sở.

2. Khai thác triệt để các lợi thế tài nguyên

Trong quá trình khai quật các hoạt động văn hóa của quần chúng ở cơ sở, cần làm rõ và khai thác các nguồn lợi của các vùng khác nhau, để làm cho khái niệm và mục tiêu của hoạt động văn hóa quần chúng trở nên đa dạng và rõ ràng hơn. Việc khai thác các nguồn tài nguyên ưu việt của địa phương có lợi cho việc kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống của địa phương, có lợi cho việc làm phong phú và đổi mới hình thức và nội dung của các hoạt động văn hóa, có lợi cho việc làm nổi bật các khái niệm và giá trị văn hóa đặc trưng, ​​đồng thời có lợi cho sự đổ bộ của văn hóa Giúp nâng cao hiệu quả quản lý của xã hội cơ sở. Ngoài ra, trong giai đoạn đầu của hoạt động văn hóa, cần nghiên cứu nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc của các nơi, chú ý kết hợp nhu cầu của quần chúng để làm rõ khái niệm, mục tiêu, hình thức và nội dung của hoạt động văn hóa quần chúng. , để làm cho các hoạt động trơn tru hơn. Trên cơ sở khai thác triệt để lợi thế của các nguồn lực, có thể nắm bắt tốt hơn các xu hướng của hoạt động văn hóa cơ sở, để công tác quản lý hoạt động văn hóa cơ sở phù hợp hơn, phương thức quản lý hoạt động văn hóa đặc sắc hơn, dễ chấp nhận hơn. khối lượng có thể được xây dựng.

3. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở

Trong một thời gian dài, sự phát triển văn hóa của quần chúng cơ sở ở nước ta luôn trong tình trạng phát triển “tự do”, sự phát triển của các hoạt động văn nghệ quần chúng phần lớn do quần chúng thực hiện độc lập, thiếu sự quản lý, kém lâu dài. - hiệu quả hàng kỳ. Vì vậy, trong quá trình phát triển hoạt động văn hóa của quần chúng cơ sở, trước hết phải thay đổi quan niệm về đội ngũ cán bộ cơ sở để họ nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa trong tư tưởng của mình; thứ hai, xây dựng văn hóa của quần chúng cơ sở cần đưa vào chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ và giám sát cán bộ. Cán bộ cơ sở cần chú trọng xây dựng văn hóa, đồng thời cần tuyển chọn nhân tài. Việc xây dựng văn hóa cơ sở không thể chỉ thực hiện một mình cán bộ. Cần tích cực tuyển chọn những thanh niên có chuyên môn văn hóa, giáo viên đã nghỉ hưu, nghệ nhân truyền thống, ... làm hướng dẫn viên, cán bộ quản lý, phát huy hết lòng nhiệt tình của quần chúng tham gia các hoạt động văn hóa; cuối cùng là khuyến khích quần chúng thành lập các tổ chức văn hóa của mình. để làm phong phú thêm việc tổ chức các hoạt động văn hóa.

4. Đổi mới hình thức sinh hoạt văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

Hình thức hoạt động văn hóa quyết định mức độ tham gia và tác dụng của hoạt động văn hóa. Hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tương đối đơn giản, đối tượng tham gia chủ yếu là người cao tuổi. Trong thời kỳ mới, chúng ta nên khám phá đầy đủ văn hóa dân gian và văn hóa địa phương, tiếp thu sâu rộng các nền văn hóa trẻ mới nổi, đổi mới hình thức sinh hoạt văn nghệ quần chúng để đáp ứng nhu cầu văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân. Cần cố gắng phát huy truyền thống và kỹ năng dân gian của địa phương, xây dựng các dự án văn hóa mang đặc trưng của địa phương, khuyến khích các nghệ nhân dân gian tổ chức biểu diễn. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức quần chúng có chuyên môn về văn hóa trở thành các tổ văn học, nghệ thuật để tạo ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của văn hóa quần chúng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh và truyền hình để quảng bá những thành tựu xây dựng văn hóa quần chúng của địa phương và nâng cao ý thức tôn vinh văn hóa của quần chúng.

3. Kết luận

Công tác quản lý xã hội cấp cơ sở của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, tìm tòi, còn nhiều tồn tại, hạn chế, đối mặt với người dân cấp cơ sở, chúng ta cần phối hợp, hợp tác với các ban ngành quản lý để cùng phát huy giá trị của hoạt động văn nghệ quần chúng, nắm bắt nhu cầu của quần chúng, trọng tâm là Đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức hoạt động văn nghệ quần chúng, đẩy mạnh phát huy hiệu quả hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở, nhằm xây dựng tốt hơn các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

người giới thiệu

[1] Peng Yimin. Các hoạt động văn hóa quần chúng: một điểm khởi đầu quan trọng để củng cố và đổi mới quản lý xã hội cơ sở ở nông thôn[J]Đi tìm sự thật, 2013 (02).

[2] Ding Yufeng. Các hoạt động văn hóa quần chúng và cách tiếp cận đổi mới để quản lý xã hội cấp cơ sở[J]Tài chính Thời báo. 2016 (23).


Chúc các bạn đọc tin bong da truc tuyen k+ vui vẻ!

Original text