bong da truc tuyen hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da truc tuyen hom nay

bong da thanh hoa hien nay

Báo cáo mở đầu của luận văn cũng là một phần rất quan trọng trong quá trình viết luận văn, nó chủ yếu là một báo cáo viết cho việc giải thích và đánh giá luận văn và xác định chủ đề của luận văn, sau đó báo cáo mở đầu của luận văn phải như thế nào? bằng văn bản? Sau đây biên tập viên sẽ trao đổi với bạn về kỹ năng viết báo cáo luận văn.


Tờ "China Youth Daily" đưa tin: Đối với các nghiên cứu sinh năm 2002 của Khoa Báo chí thuộc Đại học Phúc Đán, chỉ có chưa đến 1/3 số nghiên cứu sinh đỗ tiến sĩ lần đầu tiên, trong khi 10 trong số 78 nghiên cứu sinh không đỗ, chỉ có 19 người. đã được thông qua cùng một lúc. Đây là điều “hiếm có” trong lịch sử của Đại học Fudan và ngay cả trong lịch sử đào tạo sau đại học của nước này. Tuy nhiên, theo như tác giả được biết, nếu xem xét một cách nghiêm túc báo cáo luận văn về trình độ và đào tạo sau đại học hiện nay, có thể nói rằng bộ phận quản lý, giám thị và nghiên cứu sinh đều có vấn đề chưa hiểu rõ ở các mức độ khác nhau. . Để dạo qua khung cảnh ", coi" báo cáo mở đầu luận văn như một biểu mẫu ". Ngoài sự thiếu quan tâm về mặt tư tưởng thì việc chưa hiểu rõ về cách viết báo cáo đồ án tốt nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Về vấn đề này, tác giả kết hợp kinh nghiệm quản lý của bản thân để thảo luận về kỹ năng viết và kỹ năng làm báo cáo mở khóa luận tốt nghiệp.


1 Nguyên tắc chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp


Việc chọn đề tài làm khóa luận tốt nghiệp nhìn chung cần có những nguyên tắc sau:


① Tiên phong: Các bậc tiền bối chưa nghiên cứu cụ thể hoặc đã nghiên cứu nhưng chưa có kết quả lý tưởng, cần thảo luận và nghiên cứu thêm, hoặc trong giới học thuật có ý kiến ​​chưa thống nhất thì cần nghiên cứu, tìm hiểu sâu vấn đề;


② Nâng cao: Luận văn thạc sĩ phải có những hiểu biết mới, luận án tiến sĩ phải có kết quả sáng tạo;


③ Mức độ cần thiết của kết quả: các chủ đề được lựa chọn phải có nền tảng cần thiết, hướng đến nhu cầu phát triển thực tiễn và khoa học, nghĩa là chúng phải có lợi ích thực tế hoặc giá trị học thuật;


④ Khả năng đạt được kết quả: Nội dung của môn học phải khoa học, mức độ khó và khối lượng công việc phải phù hợp và cần xem xét đầy đủ khả năng thu được kết quả trong một khoảng thời gian nhất định.


Những yêu cầu trên cho thấy rằng tên đề tài tốt nghiệp không được đưa ra mà là nghiên cứu, chỉ trên cơ sở nắm bắt toàn diện và phân tích sâu các tài liệu nghiên cứu trong quá khứ và hiện tại trong lĩnh vực nghiên cứu thì mới có thể xác lập được điều trên “ phần tư ”có thể được thỏa mãn .Việc lựa chọn đề tài theo yêu cầu của“ tình dục học ”sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đạt chất lượng cao. Bất kể đó là lựa chọn chủ đề dựa trên nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hiện có của gia sư hay chủ đề tự chọn, việc “tích lũy thông tin” và “phát hiện vấn đề” trước khi lựa chọn chủ đề là một quá trình mà sinh viên tốt nghiệp phải trải qua. gia sư đã hoàn thành quá trình trên, gia sư không thể Thay thế nghiên cứu sinh, đây là yêu cầu độc lập cho việc học tập và nghiên cứu sau đại học.


2 Nội dung và cách viết của báo cáo mở đầu


Nội dung của báo cáo mở đầu nói chung bao gồm: đề tài, cơ sở lập luận (mục đích, ý nghĩa của đề tài tốt nghiệp, thực trạng nghiên cứu trong và ngoài nước), kế hoạch nghiên cứu (mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu , quy trình nghiên cứu, các vấn đề chính cần giải quyết và các điểm đổi mới)), phân tích điều kiện (dụng cụ và thiết bị, các đơn vị hợp tác và phân công lao động, biên chế), v.v.


2.1 Báo cáo luận văn-tên đề tài tốt nghiệp


Đề tài là một bản tóm tắt ở cấp độ cao những ý chính của luận văn tốt nghiệp và yêu cầu:


①Chính xác và tiêu chuẩn. Cần tóm tắt chính xác vấn đề nghiên cứu, phản ánh chiều sâu và bề rộng của nghiên cứu, phản ánh bản chất của nghiên cứu, phản ánh các yêu cầu cơ bản của các yếu tố, đối tượng nghiên cứu-xử lý thực nghiệm và tác dụng của thực nghiệm. Việc sử dụng từ và câu cần khoa học và chuẩn mực.


② Cô đọng. Nó nên được diễn đạt bằng ít từ nhất có thể, nói chung là không quá 20 ký tự Trung Quốc.


2.2 Báo cáo mở đầu - cơ sở cho luận cứ thiết kế tốt nghiệp


Để xem xét trong báo cáo mở đầu:


① Sự lựa chọn và ý nghĩa của đề tài luận văn tốt nghiệp, tức là giải đáp lý do tại sao cần nghiên cứu, giải thích giá trị và nền tảng của nghiên cứu. Nói chung, nhu cầu thực tế được thảo luận trước tiên - ý nghĩa thực tế của nghiên cứu là xuất phát từ các vấn đề hiện có, sau đó mới thảo luận về lý thuyết và giá trị học thuật. và nhu cầu phát triển của thời đại, khu vực hoặc đơn vị. Tránh những khẩu hiệu sáo rỗng.


② Hiện trạng nghiên cứu trong và ngoài nước, tức là tổng quan tài liệu, cần dựa trên điều kiện tiên quyết là tổng quan tài liệu, tài liệu được tổng quan phải liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhưng không quá hạn chế. Nếu nó không liên quan gì đến vấn đề, nó sẽ phân tán vô tận; quá hạn chế sẽ vi phạm nguyên tắc liên ngành và thâm nhập, thu hẹp phạm vi tầm nhìn và tư duy ngột ngạt. Cái gọi là "toàn diện" của một bài phê bình có nghĩa là tổng hợp, tổng hợp tổng quan nghiên cứu của một lĩnh vực chủ đề nhất định trong một khoảng thời gian nhất định; "tường thuật" không phải là một bài tường thuật, mà là một bài bình luận và bình luận, tức là của tác giả. sở hữu những hiểu biết độc đáo. Phải chú ý phân tích, nghiên cứu, giỏi phát hiện vấn đề, nêu được vị trí, ưu điểm, điểm đột phá của việc lựa chọn đề tài trong nghiên cứu hiện nay; bỏ định kiến ​​và không viện dẫn những quan điểm trái ngược với quan điểm của gia sư và bản thân tôi. Ngoài ý kiến, đối tượng phản biện còn có thể là tài liệu và phương pháp.


Ngoài ra, các tài liệu tham khảo chính được trích dẫn trong tổng quan tài liệu cần được mô tả, một mặt có thể phản ánh cơ sở trung thực của lập luận của tác giả, mặt khác, nó cũng là sự tôn trọng đối với công việc sáng tạo của tác giả gốc.


2.3 Báo cáo mở đầu - kế hoạch nghiên cứu đồ án tốt nghiệp


Để xem xét trong báo cáo mở đầu:


① Mục tiêu nghiên cứu. Chỉ có mục tiêu rõ ràng và trọng tâm nổi bật mới có thể đảm bảo được hướng nghiên cứu cụ thể và loại bỏ được sự can thiệp của các yếu tố khác nhau trong quá trình nghiên cứu.


②Nội dung nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu cụ thể phải được xác định theo mục tiêu nghiên cứu, đòi hỏi nội dung nghiên cứu toàn diện, chi tiết, kỹ lưỡng. thụ động.


③ Phương pháp nghiên cứu. Sau khi chọn chủ đề, điều quan trọng nhất là phương pháp. Nếu bạn chơi đàn cho một con bò và áp dụng các phương pháp bất kể mục tiêu, sai lầm là không thể tránh khỏi. thường có thể rút ra các kết luận sáng tạo.


④Quá trình nghiên cứu. Thời gian và trình tự của toàn bộ nghiên cứu nên được sắp xếp theo từng giai đoạn, xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của từng giai đoạn, nội dung và kết quả nghiên cứu tương ứng, không được ngắt quãng giữa các giai đoạn để đảm bảo tính liên tục của nghiên cứu. tiến trình.


⑤Các vấn đề quan trọng cần giải quyết. Cần có những đánh giá, nhận định chính xác, khoa học về những khó khăn, vướng mắc chính cơ bản, quan trọng nhất có thể gặp phải, có giải pháp và biện pháp khả thi.


⑥ Đổi mới. Cần nêu rõ những điểm chính và làm nổi bật những điểm khác biệt giữa đề tài đã chọn với các nghiên cứu khác cùng loại.


2.4 Báo cáo mở đầu - phân tích các điều kiện thiết kế tốt nghiệp


Làm nổi bật những lợi thế về điều kiện vật chất như dụng cụ và thiết bị. Làm rõ đơn vị hợp tác và phân công lao động, việc phân công lao động cần hợp lý, làm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người, đồng thời chú ý đến sự hợp tác chặt chẽ của mọi nhân sự. Việc thành lập nhóm cố vấn được ủng hộ. Việc lựa chọn thành viên nhóm cố vấn cần xem xét đầy đủ nhu cầu thực tế của nghiên cứu đối tượng và dựa trên tính bổ sung của cấu trúc kiến ​​thức.


Chúc các bạn đọc tin bong da truc tuyen hom nay vui vẻ!

Original text