bong da trực tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da trực tuyen

tin tuc bong da moi nhat

Báo cáo mở đầu là một phần rất quan trọng trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, nói chung là một bản báo cáo đặc biệt dùng để giải thích, đánh giá và xác định chủ đề của luận văn tốt nghiệp, đồng thời cũng là một phương pháp hữu hiệu để rèn luyện khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học và khả năng viết học thuật Hoạt động. Sau đây là mẫu báo cáo khai giảng khóa luận đại học, mời mọi người đón đọc.


Báo cáo mở đầu tên dự án (Song Ti, số 3, in đậm)


Mô tả ngắn gọn tình hình chung của đối tượng, chủ yếu mô tả các mục tiêu cần hoàn thành của đối tượng. (Song Ti, bốn nhỏ, trong vòng 150 từ)


1. Bối cảnh nghiên cứu của đề tài (Song Ti, số 4, in đậm)


(1) Tổng quan dự án (Song Ti, Tiểu phẩm số 4)


Chủ yếu mô tả cụ thể tên công trình, vị trí, đơn vị thi công, quy mô, các thông số kinh tế kỹ thuật, v.v. (Song Ti, thứ tư nhỏ, khoảng 300 ký tự)


(2) Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài (Song Ti, Tiểu phẩm số 4)


Nó chủ yếu mô tả mục đích của nghiên cứu dự án và ý nghĩa của việc thu nhận kiến ​​thức và kỹ năng của tôi. (Song Ti, bốn nhỏ, khoảng 200 từ)


2. Nội dung nghiên cứu (Song Ti, số 4, in đậm)


(1) Nội dung chính của nghiên cứu (Song Ti, Tiểu phẩm số 4)


Chủ yếu mô tả nội dung nghiên cứu dự án, hoặc thiết kế hoặc tính toán các dự án nào. (Song Ti, thứ tư nhỏ, khoảng 300 ký tự)


(2) Mục tiêu nghiên cứu của đề tài (Song Ti, Tiểu phẩm số 4)


Mục tiêu nghiên cứu của dự án này là: (Mô tả mục tiêu cụ thể) (Song Ti, Tiểu học Bốn, khoảng 100 từ)


(3) Dạng kết quả mong đợi (Song Ti, Tiểu phẩm số 4)


Văn bản thiết kế tổ chức thi công, bảng tính toán, chỉ dẫn thiết kế, hoặc bản vẽ, v.v., kết hợp với chủ đề lựa chọn.


3. Các bước nghiên cứu và các công nghệ chính được sử dụng (Song Ti, số 4, in đậm)


(1) Các bước nghiên cứu


Các bước nghiên cứu như sau:


200 × năm × tháng-200 × năm × tháng, nhiệm vụ cụ thể 1


200 × năm × tháng-200 × năm × tháng, nhiệm vụ cụ thể 2


200 × năm × tháng-200 × năm × tháng, nhiệm vụ cụ thể 3


(2) Công nghệ then chốt


Mô tả các kỹ thuật chính được sử dụng để hoàn thành dự án. (Song Ti, bốn nhỏ, khoảng 100 ký tự)


4. Giá trị nghiên cứu của đề tài (Song Ti, số 4, in đậm)


(1) Đổi mới


Nêu sự đổi mới của môn học. (Song Ti, bốn nhỏ, khoảng 60 ký tự)


(2) Giá trị ứng dụng


Nêu giá trị ứng dụng của đề tài. (Song Ti, thứ tư nhỏ, khoảng 100 ký tự)


5. Điều kiện nghiên cứu (Song Ti, số 4, in đậm)


Mô tả các điều kiện nghiên cứu cụ thể của đối tượng, chẳng hạn như thông tin cơ bản, kiến ​​thức hoặc kỹ năng cần thiết cho nghiên cứu đối tượng, tình hình của người hướng dẫn, v.v. (Song Ti, bốn nhỏ, khoảng 200 từ)


6. Tài liệu tham khảo (Song Ti, số 4, in đậm)


1. "××××", tên tác giả, nhà xuất bản ××, * ấn bản của năm ***


2. "××××", tên tác giả, nhà xuất bản ××, * ấn bản năm ***


3. "××××", tên tác giả, nhà xuất bản ××, * ấn bản năm ***


4. "××××", tên tác giả, nhà xuất bản ××, * ấn bản của năm ***


5. "××××", tên tác giả, tên tạp chí, số ra *** năm


Ví dụ về định dạng của báo cáo khai giảng khóa luận đại học:


Chủ đề: Quản lý nước mỏ than và các biện pháp ngăn ngừa


1. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài này


1. Chọn chủ đề:


Thảm họa nước mỏ là một trong 5 thảm họa lớn đe dọa đến an toàn sản xuất của mỏ than, mức độ thiệt hại chỉ đứng sau về khí, thảm họa nước mỏ luôn là tác nhân quan trọng hạn chế sự phát triển của tài nguyên than và ảnh hưởng đến an toàn của các doanh nghiệp than Một khi thảm họa về nước xảy ra không chỉ gây thiệt hại lớn cho các đơn vị sản xuất, thiệt hại về kinh tế còn đe dọa lớn đến an toàn tính mạng của người lao động. Với việc mở rộng phạm vi khai thác, nâng cao năng lực sản xuất và tăng độ sâu khai thác ở mỏ than Quanshang, điều kiện địa chất mỏ và điều kiện địa chất thủy văn của nó sẽ trở nên phức tạp hơn, lượng nước chảy vào sẽ tiếp tục tăng và vấn đề nước Cần phải phân tích, nghiên cứu lại các điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và các biện pháp phòng, chống nguồn nước của nó. Đồng thời, thông qua việc vận dụng kết hợp kiến ​​thức lý thuyết và thực hành, nâng cao khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, tạo nền tảng cho việc học tập và làm việc sau này;


2. Ý nghĩa của việc chọn đề tài:


Luận án tập trung vào các yêu cầu hiện nay của sự phát triển liên tục và nhanh chóng của các mỏ và sản xuất an toàn, sử dụng các lý thuyết và phương pháp địa chất thủy văn, địa chất mỏ, địa chất công trình, dầu mỏ, v.v., từ nguồn nước, kênh nước và dòng nước mỏ. Phân tích và nghiên cứu về sự nguy hiểm của nước hạn chế xâm nhập từ đá vôi tầng vỉa than về sự thay đổi của nó và các đặc tính hóa học của nước. Kết quả nghiên cứu không chỉ xác định được tác động của hiểm họa nước tầng vỉa than mà còn đề ra các biện pháp phòng, chống nguồn nước thiết thực cho các mỏ nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, nâng cao lợi ích kinh tế và xã hội của mỏ.


2. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài này (đề cương)


(1) Nghiên cứu địa tầng chính, cấu trúc địa chất và sự phát triển cấu trúc của mỏ, đồng thời xác định các yếu tố địa chất tai biến nước khác nhau ảnh hưởng đến sản xuất mỏ.


(2) Một loạt công việc ngăn ngừa và kiểm soát nước chỉ có thể được thực hiện một cách hiệu quả bằng cách thiết lập và hình thành một trình tự quản lý công nghệ ngăn ngừa và kiểm soát nước được tiêu chuẩn hóa.


3. Tổng quan tài liệu (tình hình nghiên cứu và phát triển trong và ngoài nước)


Vì lý do này, các chuyên gia trong và ngoài nước đã tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự xâm thực của nước mỏ và cơ chế của nước tràn vào. Nói chung, những nghiên cứu này có thể được phân thành hai loại,


Một: Lấy áp lực nước làm yếu tố chính, chủ yếu xem xét ảnh hưởng của sức nước ngầm của tầng chứa nước hạn chế lên tầng chứa nước, như lý thuyết Sre Salev, hệ số thấm nước, v.v ...;


Hai: Lấy áp lực mỏ làm yếu tố chính, cố gắng tìm hiểu quy luật xâm thực của nước bằng cách nghiên cứu các đặc điểm của mái và tầng chắn nước và sự biến dạng và phá hủy dưới tác động của hoạt động khai thác.


Trong những năm gần đây, đối với kênh tràn nước mỏ, các chuyên gia và học giả đã nghiên cứu rất nhiều về cơ học hư hỏng, cơ học đứt gãy, áp lực mỏ, cơ học đá và địa chất công trình. cấu trúc đứt gãy. Kênh nước chảy vào; đối với cơ chế nước tràn vào, rất nhiều công việc đã được thực hiện từ lý thuyết "ba đới phía dưới", áp suất mỏ, đứt gãy lớn và trung bình, đứt gãy nhỏ, v.v. và kết luận rằng nước tràn vào chủ yếu là nước hạn chế xâm nhập vào mỏ qua cấu trúc đứt gãy; Để dự đoán nước tràn vào, các chuyên gia đã thiết lập các mô hình mạng nơ-ron di truyền, mô hình GIS, mô hình thảm họa đỉnh và các mô hình dự báo nước tràn vào mỏ than khác. Tuy nhiên, do sự phức tạp và Sự biến đổi của các khu vực khác nhau, cấu trúc khu vực khai thác khác nhau, và điều kiện địa chất thủy văn, cho đến nay vẫn chưa có một phương pháp nghiên cứu phổ quát nào có thể dự đoán và ngăn chặn hiệu quả nguồn nước từ mỏ.


Thứ tư, những vấn đề chính cần giải quyết


Đề tài này chủ yếu dựa trên việc sắp xếp và nghiên cứu đầy đủ dữ liệu khu vực của Mỏ than Quanshang, sử dụng khảo sát địa chất và địa chất thủy văn, phân tích chất lượng nước và các phương pháp kỹ thuật hiệu quả khác trong nghiên cứu địa chất thủy văn hiện nay để phân tích các điều kiện địa chất thủy văn và tác động của mỏ than Quanshang. Phân tích, đánh giá toàn diện và đưa ra các biện pháp phòng, chống nguồn nước tương ứng dựa trên kết quả và kết luận của phân tích.


5. Ý tưởng và phương pháp nghiên cứu


Kết hợp dữ liệu thủy văn lịch sử, tóm tắt toàn diện những thay đổi và khiếm khuyết về thủy văn trong các biện pháp phòng chống và kiểm soát nước, so sánh dữ liệu thủy văn lịch sử và điều kiện thực tế, tiếp tục tối ưu hóa kế hoạch ngăn chặn và kiểm soát nước của Mỏ than Quanshang. Kiểm tra tài liệu và sách liên quan thông qua các ấn phẩm kỹ thuật chuyên nghiệp và các trang web liên quan. Theo các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành có liên quan, bao gồm: "Bộ luật địa chất than và than bùn", "Quy định an toàn mỏ than", "Sổ tay hướng dẫn công tác địa chất mỏ than", "Bộ luật thăm dò địa chất công trình thủy văn", v.v., thiết lập tiêu chuẩn tương ứng


6. Lịch trình của chủ đề này


1. Giai đoạn điều tra thực tập tại chỗ từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 4 (thực tập tại mỏ than Quanshang)


2. Xác định tên và dàn ý của khóa luận tốt nghiệp tuần 5


3. Vào tuần thứ 6, tiến hành tìm kiếm và truy xuất thông tin liên quan


4. Hoàn thành báo cáo mở khóa luận tốt nghiệp vào tuần thứ 7 đến tuần thứ 8


5. Hoàn thành bản thảo đầu tiên của khóa luận tốt nghiệp vào tuần thứ 9 đến tuần thứ 12


6. Vào tuần thứ 13 đến 14 được giao giáo viên hướng dẫn để nhận xét, chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp.


Bảy, tài liệu tham khảo


1. Chai Deng danh sách và như vậy.Sổ tay hướng dẫn công việc địa chất mỏ[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Công nghiệp Than, 1986.


2. Guo Ying, Li Zhiling, v.v. Một hướng dẫn ngắn gọn về địa chất cấu trúc. Nhà xuất bản Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc, 1995,8


3. Biên tập bởi Sun Chao.Địa chất cấu trúc[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Địa chất, 1993.


4. Xu Xingkuan.Cơ chế xâm nhập nước của mỏ, nguyên nhân gây hư hỏng nước và cách phòng tránh[J], Tạp chí Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông, 2003,22


5. Zhang Zhijie và như vậy.Cơ bản về Địa chất Thủy văn[M]: Nhà xuất bản Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, 1995,9


6. Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động.Quy định về ngăn và kiểm soát nước trong các mỏ than[S].2009.


7. Pang Weizhou và Liu Weizhou.Địa chất thủy văn mỏ than[M], Bắc Kinh: Nhà xuất bản Công nghiệp Than, 1989.


8. Dữ liệu và bản vẽ có liên quan của mỏ than Quanshang của Tập đoàn Shandong Zaozhuang Quanxing.


Chúc các bạn đọc tin bong da trực tuyen vui vẻ!

Original text