bong da trưc tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 06/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da trưc tuyen

bong da today

  Tóm lược:Mục tiêu: Quan sát và phân tích hiệu quả lâm sàng của kính hiển vi lấy tủy răng kết hợp dao động siêu âm trong điều trị tủy răng. Phương pháp: Chọn 80 bệnh nhân cần điều trị tủy răng tại Khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện chúng tôi từ tháng 2/2018 đến tháng 2/2019 làm đối tượng nghiên cứu và chia ngẫu nhiên thành nhóm nghiên cứu và nhóm chứng, mỗi nhóm 40 trường hợp. Bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu được điều trị tủy răng bằng kính hiển vi kết hợp với công nghệ rung siêu âm, và bệnh nhân trong nhóm đối chứng được điều trị tủy răng bằng các kỹ thuật thông thường.), Yếu tố hoại tử khối u-α (TNF-α), phản ứng C độ nhạy cao protein (hs-CRP), v.v., cũng như tỷ lệ điều trị hiệu quả tổng thể và sự hài lòng của bệnh nhân. Kết quả: Điểm VAS của hai nhóm bệnh nhân sau điều trị thấp hơn trước điều trị và nhóm nghiên cứu thấp hơn nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); IL-6, TNF-α, hs của hai nhóm bệnh nhân -CRP và các yếu tố gây viêm khác thấp hơn trước khi điều trị và nhóm nghiên cứu thấp hơn nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); tỷ lệ hiệu quả chung của điều trị trong nghiên cứu nhóm là 95,00%, cao hơn nhóm chứng 77,50%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: So với phương pháp điều trị tủy răng truyền thống, kính hiển vi kết hợp với công nghệ điều trị tủy răng dao động sóng siêu âm có thể giảm thiểu đau đớn cho bệnh nhân sau khi điều trị tủy răng, giảm mức độ các yếu tố gây viêm nhiễm, nâng cao tỷ lệ điều trị tủy răng hiệu quả tổng thể và sự hài lòng của bệnh nhân Mức độ, nó là xứng đáng để thúc đẩy lâm sàng.


Chúc các bạn đọc tin bong da trưc tuyen vui vẻ!

Original text