bong da truc tiep keo nha cai

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 19/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da truc tiep keo nha cai

livestream bong da

Tóm tắt: Từ góc độ ngữ âm thực nghiệm, bài báo này phân tích và khám phá các dạng âm đơn ký tự cơ bản của phương ngữ Qianwei ở tỉnh Tứ Xuyên, và so sánh chúng với các kết quả nghiên cứu trước đây. Các âm phương ngữ Qianwei được mô tả là: Yinping 45, Yangping 21, Shangsheng 41 (nam) / 31 (nữ), Qusheng 13 (nam) / 23 (nữ) và Rusheng 33. Chế độ thời lượng giọng nam âm một ký tự của phương ngữ Qianwei được tóm tắt là: Qusheng> Yinping> Yangping> Rinsheng> Shangsheng, và chế độ thời lượng giọng nữ được tóm tắt là: Qusheng> Yangping> Yinping> Rinsheng> Shangsheng.

Từ khóa: Phân tích thử nghiệm âm sắc ký tự đơn phương ngữ Qianwei

Quận Qianwei thuộc thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở rìa phía tây nam của đồng bằng Tây Tứ Xuyên và là quận lớn nhất ở thành phố Lạc Sơn. Phương ngữ Qianwei thuộc khu vực Tây Nam Quan thoại của phương ngữ phía Bắc. Bài báo của Huang Xuezhen "Phân vùng tiếng phổ thông Tây Nam (Bản nháp)" đã phân loại các từ Qianwei là "Guanchi Pian Minjiang Xiaopian" và bài báo của Li Lan "Phân vùng tiếng Quan thoại Tây Nam (Bản nháp)" đã phân loại các từ Qianwei là "Xishu Pian Minchi Xiaopian". The tên hơi khác nhưng nội dung về cơ bản giống nhau. Có năm âm trong phương ngữ Qianwei, đó là Yinping, Yangping, Shangsheng, Qusheng và Rusheng. Địa điểm khảo sát của thí nghiệm này là Quận Qianwei. Phương pháp thí nghiệm âm học được sử dụng để phân tích âm của các ký tự đơn phương ngữ Qianwei và so sánh chúng với kết quả nghiên cứu ngữ âm truyền thống, hy vọng mô tả chính xác và khách quan giá trị âm và độ dài âm của các ký tự đơn phương ngữ Qianwei.

1. Thực nghiệm và phân tích thống kê

Trong thử nghiệm này, người nói chọn một nam và một nam ① để thu thập các tệp âm thanh. Vật liệu cơ bản là 60 ký tự đơn âm trong phương ngữ Qianwei, và phần mềm Praat được sử dụng để đánh dấu các phân đoạn mang âm sắc và trích xuất dữ liệu tần số cơ bản. Và sử dụng bảng Excel để phân tích thống kê, tóm tắt dữ liệu, chuẩn hóa tần số cơ bản, chuyển đổi logarit, chuyển đổi giá trị năm độ và cuối cùng là hình thành dữ liệu điều chỉnh giá trị giai điệu.

(1) Lựa chọn vật liệu thí nghiệm

Vật liệu thử nghiệm là 60 ký tự đơn thể của phương ngữ Qianwei. Xét theo cách sắp xếp của các chữ cái đầu, chữ cuối, nguyên âm và âm, 12 trong số mỗi loại Âm Bình, Dương Bình, Shangsheng, Qusheng và Rusheng được chọn trong tổng số 60. Những người nói nam và nữ đã sử dụng các tài liệu phát âm giống nhau trong thí nghiệm này. như sau:

(B) Trích xuất dữ liệu tần số cơ bản

Nhập năm nhóm tệp âm thanh của người nói nam và năm nhóm tệp âm thanh của người nói nữ vào praat, đồng thời trích xuất và phân tích dữ liệu tần số cơ bản. Trong thử nghiệm này, phương pháp đánh dấu trận chung kết đã được áp dụng. Trong quá trình xử lý dữ liệu, để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu, phần khuỷu và phần đuôi đã được cắt bỏ, đồng thời thu được dữ liệu tần suất cơ bản tại 10 thời điểm, sau đó phân tích thống kê đã được thực hiện. Dữ liệu tần số cơ bản như sau:

Bảng 1: Tần số cơ bản trung bình của các âm đơn ký tự nam và nữ trong phương ngữ Qianwei (đơn vị: Hz)

(3) Xử lý chuẩn hóa tần số cơ bản và chuyển đổi giá trị cấp độ năm

Dữ liệu ban đầu thu được thông qua các thí nghiệm âm học không có ý nghĩa nghiên cứu về ngữ âm học. Nghiên cứu ngữ âm học nên sử dụng dữ liệu tương đối hóa và chuẩn hóa để loại bỏ hiệu quả sự khác biệt do các yếu tố bên ngoài gây ra như giới tính và tuổi tác. Các kết quả nghiên cứu thu được trên cơ sở này sẽ có ý nghĩa phổ quát.[1]Cao độ là đặc tính âm học quan trọng nhất trong nghiên cứu âm sắc, nhưng nhận thức của mọi người về cao độ không liên quan tuyến tính đến hiệu suất vật lý của nó. Dữ liệu cao độ được trích xuất bởi thử nghiệm là cao độ tuyệt đối, vì vậy cần phải chuẩn hóa dữ liệu tần số cơ bản để thu được dữ liệu tương tự như cao độ tương đối mà mọi người nghe thấy.

Có nhiều giới học thuật về phương pháp chuẩn hóa tần số cơ bản. Ví dụ, phương pháp LZ, phương pháp giá trị D, phương pháp giá trị T, v.v. LZ là phương pháp Z-Score logarit, được thiết kế bởi Zhu Xiaonong, với mức độ chuẩn hóa dữ liệu cao nhất. Tuy nhiên, xử lý dữ liệu là một phương tiện và phương pháp chuẩn hóa tần số cơ bản phù hợp hơn cho nghiên cứu ngôn ngữ nên bao gồm đường viền của mẫu âm sắc hoặc đường viền của mẫu âm sắc. Liu Lili (2007) đã so sánh các phương pháp chuẩn hóa khác nhau thông qua phương ngữ Jianghuai và chỉ ra rằng phương pháp LZ và phương pháp giá trị T là tương đương. Phương pháp LZ tốt hơn so với dữ liệu tập trung cao, nhưng các bước thực hiện rườm rà; phương pháp giá trị T tốt hơn là đơn giản, có lợi cho việc so sánh giữa các hệ thống điều chỉnh. Do đó, thử nghiệm này sử dụng phương pháp giá trị T để tính toán và công thức ② như sau:

Theo đó, dữ liệu giá trị T của thử nghiệm này được thể hiện trong Bảng 2:

Bảng 2: Giá trị âm T của giọng nam và nữ trong phương ngữ Qianwei

Khi thực hiện chuyển đổi giá trị năm độ trên kết quả thử nghiệm, Liu Lili (2007) đã đề xuất chiến lược "ranh giới" và "độ dốc". Ông tin rằng chuyển đổi giá trị năm độ phải là chuyển đổi ranh giới. Với miền là ranh giới, có vùng chuyển tiếp. Ranh giới có thể xử lý linh hoạt.Vì vậy, mỗi ranh giới độ cho phép một phạm vi nổi ± 0,1[2]. Thử nghiệm này sử dụng phương pháp chuyển đổi này. Theo ranh giới, khoảng thời gian mà giá trị T được chuyển đổi thành giá trị bậc năm là:

(4) Bình thường hóa điều chỉnh độ dài

Có hai phương pháp phổ biến hơn để điều chỉnh độ dài thành một: thứ nhất là sử dụng độ dài điều chỉnh của một âm nhất định làm tham chiếu và tìm tỷ lệ của các âm khác với âm đó để nhận giá trị thông thường; thứ hai là tìm độ dài cao độ của tất cả các âm trước Sau đó tìm tỷ lệ độ dài của mỗi âm với giá trị trung bình. Bài viết này sử dụng phương pháp thứ hai để chuẩn hóa, công thức là: NDi = Di / (∑Di), trong đó Di là độ dài điều chỉnh tuyệt đối, n là số lớp âm trong phương ngữ và NDi là độ dài điều chỉnh tương đối sau khi chuẩn hóa .

2. Kết luận thực nghiệm và phân tích thống kê

(1) Phân tích tiêu chuẩn hóa

Dựa trên các kết quả trên của giá trị trung bình tần số cơ bản và giá trị T, phần mềm vẽ được sử dụng để tạo bản đồ kiểu âm của phương ngữ Qianwei, thuận tiện cho việc quan sát âm sắc của phương ngữ Qianwei.

Theo dữ liệu và biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy chính xác và rõ ràng hình thức cơ bản của âm điệu của phương ngữ Qianwei:

(1) Âm Bình: Đường cong cao độ của điều chỉnh Âm Bình hơi tăng lên. Giá trị T bắt đầu của giọng nam là 3,08 và điểm kết thúc là 5; giá trị T bắt đầu của giọng nữ là 2,90 và điểm kết thúc là 5. Đường cong cao độ bao phủ phần trên của toàn bộ phạm vi cao độ, và có thể thấy rằng Âm Bình là một âm vực có âm vực cao. Giá trị T của điểm bắt đầu và điểm kết thúc được chuyển đổi thành giá trị năm độ. Theo chiến lược "ranh giới" của ranh giới năm độ, thử nghiệm này ghi lại giá trị điều chỉnh Âm Bình của phương ngữ Qianwei là 45.

(2) Yangping: Đường cong cao độ của điều chỉnh Yangping cho thấy xu hướng giảm tổng thể. Nửa đầu (1 ~ 4 điểm đo) giảm nhẹ, và nửa sau (4 ~ 10 điểm đo) tiếp tục giảm. Giá trị T bắt đầu của giọng nam là 1,49 và điểm kết thúc là 0; giá trị T bắt đầu của giọng nữ là 1,81 và điểm kết thúc là 0. Đường cong cao độ của Dương Bình rơi từ phần dưới của phạm vi phím xuống dưới cùng của phạm vi phím, đó là phím rơi thấp. Chuyển đổi sang giá trị năm độ có thể ghi lại giá trị điều chỉnh Yangping của phương ngữ Qianwei là 21.

(3) Shangsheng: Đường cong sân của Shangping rất giống với Yangping và cả hai đều cho thấy xu hướng đi xuống. Shangping cao hơn một chút so với điểm bắt đầu và điểm kết thúc của Yangping. Giá trị T bắt đầu của giọng nam là 3,02 và điểm cuối là 0,79; giá trị T bắt đầu của giọng nữ là 2,68 và điểm cuối là 0,33. Đường cong cao độ phía trên nằm giữa khoảng cao độ và nó giảm xuống điểm cuối thấp nhất của khoảng cao độ, đó là đường cao độ rơi ở giữa. Chuyển đổi giá trị T thành giá trị năm độ và ghi lại giá trị âm của nó là 41 cho giọng nam và 31 cho giọng nữ.

(4) Âm Qu: Âm Qu cho thấy xu hướng tăng tổng thể. Giá trị T bắt đầu của giọng nam là 0,79 và điểm kết thúc là 2,27; giá trị T bắt đầu của giọng nữ là 1,15 và điểm kết thúc là 2,85. Vạch chữ U nằm ở dưới cùng của toàn bộ dải chỉnh, đuôi nằm ở giữa dải chỉnh, có thể thấy rằng âm đi là âm tăng thấp. Nó có thể được ghi lại là 13 cho giọng nam và 23 cho giọng nữ.

(5) Nhập âm: Nhập âm về cơ bản là một đường cong uyển chuyển. Giá trị T bắt đầu của giọng nam là 2,19 và điểm kết thúc là 2,61; giá trị T bắt đầu của giọng nữ là 2,56 và điểm kết thúc là 2,55. Toàn bộ đường cong cao độ bao phủ giữa toàn bộ phạm vi cao độ. Trong các cuộc khảo sát trước đây, người ta cho rằng âm nhập của phương ngữ Qianwei là âm tăng tốc và nó được ghi là 3. Tuy nhiên, theo điều tra thử nghiệm này, phương ngữ Qianwei đã mất nút cổ họng và cách phát âm không ngắn. Do đó, giá trị T của điểm bắt đầu và điểm kết thúc được chuyển đổi thành giá trị của năm độ. Trong thử nghiệm này, giá trị âm đầu vào của Qianwei được ghi lại là 33.

Tóm lại, thông qua các thí nghiệm âm học, sáu mươi từ trong phương ngữ Qianwei được chia thành cách phát âm của nam và nữ. Dữ liệu tần số cơ bản được thu thập và chuẩn hóa. Kết hợp với việc chuyển đổi từ giá trị T sang giá trị thứ năm, Qian là giọng nam có năm âm trong Các giọng nữ được ghi lại như Bảng 3:

Bảng 3: Giá trị năm độ của âm sắc một ký tự của giọng nam và nữ trong phương ngữ Qianwei

(2) Phân tích phạm vi âm sắc của phương ngữ Qianwei

Để mô tả rõ hơn phạm vi động của âm sắc của phương ngữ Qianwei, bài viết này cũng phân tích phạm vi âm sắc của nó. Phạm vi âm sắc được chia thành phạm vi âm sắc và phạm vi âm sắc. Phạm vi khóa đề cập đến phạm vi của tần số cơ bản từ thấp nhất đến cao nhất của một khóa cụ thể. Phạm vi phím của hệ thống khóa đề cập đến phạm vi của tần số cơ bản từ thấp nhất đến cao nhất trong toàn bộ hệ thống khóa. Cao độ thấp nhất là giới hạn dưới của phạm vi cao độ, âm độ cao nhất là giới hạn trên của phạm vi cao độ, và âm độ cao nhất trừ âm độ thấp nhất là nhịp.[3]Bằng cách phân tích các giá trị trung bình của các tần số cơ bản của giọng nam và nữ trong phương ngữ Qianwei, chúng ta có thể nhận được tình hình cơ bản về phạm vi âm sắc của phương ngữ Qianwei:

Điểm thấp nhất của tần suất cơ bản của các cô gái phương ngữ Qianwei xuất hiện ở điểm lấy mẫu thứ mười của Yangping Diao, và điểm cao nhất xuất hiện ở điểm lấy mẫu thứ mười của Yinping Diao. Dải điều chỉnh là 178,25 ~ 314,63HZ và khoảng điều chỉnh là 136,38HZ. Điểm thấp nhất và điểm cao nhất của tần số cơ bản của giọng nam giống như của giọng nữ, lần lượt xuất hiện tại điểm lấy mẫu thứ mười của Yangping Diao và điểm lấy mẫu thứ mười của Yinping Diao. Phạm vi điều chỉnh là 86,08 ~ 164,4HZ và khoảng điều chỉnh là 78,32HZ. Có thể thấy rằng điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong phạm vi âm sắc của phương ngữ Qianwei có vị trí của giọng nam và giọng nữ như nhau, và khoảng của giọng nữ cao hơn 58.06HZ so với giọng nam.

Phạm vi âm sắc của âm nam và nữ trong phương ngữ Jianwei và phạm vi âm sắc được thể hiện trong Bảng 4:

Bảng 4: Dải âm và khoảng âm của lớp âm một ký tự phương ngữ Qianwei (đơn vị Hz)

Từ bảng trên có thể thấy rằng giới hạn trên và dưới của dải âm của phương ngữ Qianwei đối với giọng nữ cao hơn so với giọng nam, ngoài âm đầu vào, giọng nữ cũng cao hơn giọng nam. Khoảng âm giữa nam và nữ là 30,49HZ, 21,45HZ ở Dương Bình, 27,13HZ ở âm trên, 22,89HZ khi đi ra và 8HZ ở âm đến. Trong số đó, sự khác biệt lớn nhất về khoảng dải điều chế là 30,49HZ đối với Yinping, và sự khác biệt nhỏ nhất là âm thanh đầu vào chỉ là 8HZ, gần như không đáng kể.

Nhìn chung, tất cả dữ liệu của phương ngữ Qianwei có rất ít sự khác biệt giữa giọng nam và giọng nữ, và điểm thấp nhất của dải giai điệu xuất hiện trong giai điệu Yangping và điểm cao nhất của dải giai điệu xuất hiện trong giai điệu Yinping.

(3) Phân tích độ dài điều chỉnh của phương ngữ Qianwei

Về việc điều chỉnh độ dài của phương ngữ Qianwei, chưa có nghiên cứu nào trước đây được thực hiện. Độ dài điều chỉnh còn được gọi là thời lượng, là độ dài của đoạn mang âm sắc. Có hai loại thời lượng, một là thời lượng tuyệt đối và loại kia là điều chỉnh tương đối. Nói chung, để thuận tiện cho việc so sánh điều chỉnh độ dài, cần bình thường hóa thời lượng tuyệt đối để loại bỏ một số yếu tố chủ quan và cá nhân để thu được kết quả chính xác hơn. Trong thử nghiệm này, mười hai mẫu được chọn cho mỗi loại âm và giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và thời lượng tương đối của mỗi loại âm của giọng nam và nữ trong phương ngữ Qianwei được tính theo công thức chuẩn hóa độ dài âm và Bảng 5 là thu được:

Bảng 5: Thời lượng âm thanh đơn ký tự giọng nói của nam và nữ Qianwei (đơn vị: mili giây)

Để quan sát việc điều chỉnh độ dài của phương ngữ Qianwei một cách trực quan hơn, chúng tôi sử dụng Excel để vẽ biểu đồ về thời lượng tương đối của giọng nam và nữ trong phương ngữ Qianwei, như trong Hình 3:

Quan sát biểu đồ cho thấy rằng sau khi chuẩn hóa, sự khác biệt về thời lượng giữa giọng nam và giọng nữ được giảm xuống, có thể được sử dụng để phân tích thêm. Trong phương ngữ Qianwei, âm có sự khác biệt lớn nhất giữa giọng nam và giọng nữ là âm ra, với sự chênh lệch cao độ tương đối là 0,12; chênh lệch âm trên là 0,06; chênh lệch âm đến là 0,04; chênh lệch âm dương là 0,02; sự khác biệt nhỏ nhất là Âm bình , với chênh lệch cao độ tương đối tương ứng là 0,01. Từ biểu đồ thanh có thể thấy rằng thời lượng tương đối của các âm khác nhau của phương ngữ Qianwei là rất nhỏ, ngoại trừ âm dài hơn, phần còn lại của các âm về cơ bản đều ở giới hạn trên. Theo biểu đồ trên, chúng ta có thể kết luận chế độ điều chỉnh độ dài của phương ngữ Qianwei:

Mô hình thời lượng giọng nam âm một ký tự của phương ngữ Qianwei có thể được tóm tắt là: Qusheng> Yinping> Yangping> Rusheng> Shangsheng

Mô hình thời lượng giọng nói nữ âm một ký tự của phương ngữ Qianwei có thể được tóm tắt là: Qusheng> Yangping> Yinping> Running> Shangsheng

Trong phương ngữ Qianwei, âm dài nhất là Qusheng, và ngắn nhất là Shangsheng. Sự khác biệt về thời lượng tương đối của giọng nam và nữ là giữa Âm Bình và Dương Bình, Âm Bình của nam dài hơn Dương Bình, Dương Bình của nữ dài hơn Âm Bình, nhưng có hai âm Sự khác biệt về thời lượng vốn dĩ là rất nhỏ, với giọng nam chỉ kém hơn 0,03 và giọng nữ chỉ là 0,01. Ngoài ra, có thể thấy từ Bảng 5 rằng mối quan hệ giữa thời lượng và giới tính là thời lượng trung bình tuyệt đối của mỗi âm trong phương ngữ Qianwei, giọng nữ dài hơn giọng nam, không có ngoại lệ. Cũng có một mối liên hệ nhất định giữa thời lượng và kiểu âm. Trong phương ngữ Qianwei, khoảng thời gian của âm tăng là dài nhất và thời gian của âm xuống là ngắn nhất. Qua phân tích thời gian, chúng ta cũng có thể thấy rằng trong phương ngữ Qianwei, giọng nam và nữ không phải là ngắn nhất, tốt hơn là nên hạ âm xuống, điều này có nghĩa là Qianwei đã bắt đầu thả lỏng trong thời gian của giọng nói, điều này đối lập. sang các âm khác. Đã biến mất, tình hình cụ thể cần được thảo luận riêng.

3. Phân tích so sánh kết quả thực nghiệm và kết quả nghiên cứu truyền thống

Theo phân tích của tiêu chuẩn hóa tần số cơ bản và phân bố nội dung chính, có thể xác định giá trị năm độ của âm sắc của phương ngữ Qianwei. Kết quả của thí nghiệm này được so sánh với kết quả của các cuộc điều tra trước đây dưới dạng bảng phía dưới.

Bảng 6: So sánh giá trị thực nghiệm và giá trị truyền thống của phương ngữ Qianwei

(Lưu ý: Giá trị truyền thống 1 được lấy từ "Quận Tây Nam Quan (Bản nháp)" của Huang Xuezhen; giá trị truyền thống 2 được lấy từ "Biên niên sử Quận Qianwei"; giá trị truyền thống 3 được lấy từ "Báo cáo khảo sát phương ngữ Tứ Xuyên".)

Từ bảng trên, giá trị năm độ thu được trong thí nghiệm này về cơ bản là giống nhau nhưng hơi khác so với các kết quả nghiên cứu trước đó.

1. Yinping: Giá trị truyền thống của Yinping luôn được ghi là 55, đó là Gaoping. Nói một cách khách quan hơn, âm Bình của phương ngữ Qianwei nên được nâng lên một chút. Từ ánh xạ sau khi chuẩn hóa tần số cơ bản, âm Bình gần như gần với âm trên và toàn bộ hình dạng âm rõ ràng cho thấy xu hướng tăng nhẹ. Trong Để đảm bảo tính khách quan của ghi chú, bài báo này ghi lại là 45 theo kết quả thí nghiệm âm học.

2. Dương Bình: Giá trị truyền thống của Dương Bình được ghi là 21 hoặc 31, và kiểu âm giống nhau, tất cả đều là âm ngã. Tuy nhiên, theo đồ thị của thí nghiệm âm học, bốn thí nghiệm quay đầu của Dương Bình về cơ bản trùng nhau ở 2 độ, theo kết quả thí nghiệm, Dương Bình được ghi là 21.

3. Lên âm: Kết quả thực nghiệm và giá trị truyền thống đều là âm ngã, chỉ có độ cao của đầu và đuôi là khác nhau. Các giá trị truyền thống của 1 và 2 ghi lại lần lượt U là 5. Trên thực tế, theo mô hình âm học của phương ngữ Qianwei, giai điệu trên không quá cao, và ranh giới với Yangping không quá rõ ràng. Phần đuôi giảm xuống dưới cùng của dải điều chỉnh. Theo kết quả của các thí nghiệm âm học, giá trị âm của giọng nam là 41 và giá trị âm của giọng nữ là 31.

4. Âm xuống: chỉ có giá trị truyền thống của 2 được ghi là âm ngoằn ngoèo, còn lại đều là âm tăng. Từ sơ đồ âm sắc, đường cong giảm âm không có xoắn và quay mà trực tiếp tăng lên, xoay 1 đến 2 độ và điều chỉnh đuôi ở 3 độ. Do đó, theo thí nghiệm âm học, giá trị âm trên được ghi lại. như 13 cho giọng nam và 23 cho giọng nữ.

5. Nhập âm: Giá trị thử nghiệm của giá trị âm nhập của phương ngữ Qianwei phù hợp với giá trị truyền thống. Chỉ có giá trị truyền thống 2 được ghi là âm ngắn 3, điều này sẽ bị ảnh hưởng bởi khái niệm về âm ngắn. Từ quan điểm của thí nghiệm âm thanh và cảm nhận thính giác, giá trị âm thanh đến của Qianwei phải là 33.

Ghi chú:

①Thông tin đối tác tố cáo: nam diễn giả, Li Changbing, 48 tuổi, đến từ thị trấn Wuyu, huyện Qianwei, tỉnh Tứ Xuyên. Anh tốt nghiệp trung học cơ sở và sống ở huyện Qianwei từ khi còn nhỏ. Anh luôn sử dụng Qian như một phương ngữ. Nữ diễn giả Li Zhenghe, 47 tuổi, sinh ra ở thị trấn Qingxi, huyện Qianwei, tỉnh Tứ Xuyên, tốt nghiệp trung học cơ sở và sống ở Qianwei từ khi còn nhỏ.

② Trong số chúng, "a" đại diện cho giá trị lớn nhất của tần số cơ bản, "b" đại diện cho giá trị nhỏ nhất của tần số cơ bản và "X" đại diện cho điểm đo giữa "a" và "b". Lên đến "b" cho biết phạm vi điều chế của toàn bộ mẫu thử nghiệm.

người giới thiệu:

[1]Shi Feng, Wang Ping. Phân tích thống kê về các mức độ của phương ngữ Qianwei[J]Tiếng Trung, 2006, (1).

[2]Liu Lili. Nghiên cứu thực nghiệm và phân tích các âm của phương ngữ Jianghuai[M].Chengdu: Nhà xuất bản Bashu, 2007.

[3]Song Yidan. Một nghiên cứu thực nghiệm về âm điệu của phương ngữ Nam Kinh[D].Nanjing: Luận văn Thạc sĩ của Đại học Sư phạm Nam Kinh, 2006.

[4]Chen Nan. Nghiên cứu thực nghiệm về các tông màu của phương ngữ Lạc Sơn[D].Shanghai: Luận văn Thạc sĩ của Đại học Fudan, 2012.

[5]Liu Lili. Tuyển tập thơ và ngôn ngữ học[M]Bắc Kinh: Văn phòng Công ty Xuất bản Sách Thế giới tại Bắc Kinh, 2012.

[6]Shi Feng. Một cuộc thăm dò về ngữ âm[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, 1990.

[7]Shi Feng. Mẫu ngữ âm: sự giao thoa của ngữ âm và âm vị học[M].Beijing: The Commercial Press, 2008

[8]You Rujie, Yang Cambridge. Một nghiên cứu thực nghiệm về âm điệu của phương ngữ Wu[M].Shanghai: Nhà xuất bản Đại học Phúc Đán, 2001.

(Li Haojie, Cao đẳng Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Sư phạm Nam Kinh, Nam Kinh 210097)


Chúc các bạn đọc tin bong da truc tiep keo nha cai vui vẻ!

Original text