bong da truc tiếp

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da truc tiếp

bong da net

Cheng Chunsheng

(Học ​​viện Khoa học xã hội Phúc Kiến, Phúc Châu, Phúc Kiến 350001)

Tóm tắt: Đổi mới công nghệ là cách duy nhất để thúc đẩy phát triển xanh. Cần thiết lập và hoàn thiện cơ chế hiệu quả cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ xanh, tạo môi trường tốt cho đổi mới công nghệ xanh, triển khai đầy đủ các dự án đổi mới công nghệ xanh, sử dụng công nghệ xanh mới và các biện pháp quản lý mới để chuyển đổi các ngành truyền thống, xây dựng hệ thống tài chính xanh , thiết lập cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả chuyển đổi công nghệ xanh.

Từ khóa: công nghệ xanh; đổi mới công nghệ xanh; đổi mới công nghệ doanh nghiệp

Số phân loại thư viện Trung Quốc: F124.5 Mã nhận dạng tài liệu: Adoi: 10.3969 / j.issn.1672-2272.2017.18.004

Về tác giả: Cheng Chunsheng (1965-), nam, nghiên cứu viên liên kết tại Học viện Khoa học xã hội Phúc Kiến, hướng nghiên cứu: kinh tế công nghiệp.

Ngày nhận: 2017-07-12

Đổi mới công nghệ là một phương tiện quan trọng để thúc đẩy cải cách và chuyển đổi nguồn cung cấp xanh, và phát triển xanh đòi hỏi phải đổi mới công nghệ. Cần thực hiện triệt để chiến lược phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo, lấy đổi mới khoa học và công nghệ làm cơ sở chiến lược, đẩy nhanh quá trình tối ưu hóa và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, nuôi dưỡng và phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược, thúc đẩy phát triển xanh thông qua đổi mới công nghệ.

1Cải thiện khả năng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

Thiết lập và hoàn thiện cơ chế khuyến khích bên ngoài và cơ chế động lực bên trong của doanh nghiệp đổi mới công nghệ xanh, nâng cao khả năng đổi mới và hàm lượng công nghệ công nghiệp của doanh nghiệp: ① Tăng cường vị thế thống lĩnh của doanh nghiệp trong đổi mới khoa học và công nghệ. Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho R&D, thực hiện nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm mới thông qua các khoản thưởng và trợ cấp, chiết khấu lãi vay và trợ cấp sau cho các sản phẩm mới quan trọng; hướng dẫn các doanh nghiệp tập trung vào nhu cầu thị trường và phát triển lâu dài, đồng thời cải tiến tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ, đổi mới sản phẩm, thành tựu khoa học và công nghệ Chuyển đổi cơ chế, thiết lập các tổ chức R&D cấp cao, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp; đồng thời tìm hiểu cách thức tổ chức và làm việc hiệu quả của các liên minh công nghệ, hướng dẫn và hỗ trợ tập hợp các yếu tố đổi mới cho doanh nghiệp, trong thiết kế cấp cao nhất và cùng nghiên cứu các công nghệ cốt lõi. ②Cung cấp và phát triển các ngành công nghiệp mới nổi đang gặp khó khăn. Cần phát huy hết vai trò của các nền tảng đổi mới như Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Kỹ thuật Quốc gia và Phòng thí nghiệm Kỹ thuật, tăng cường ươm tạo quy mô thí điểm các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và cung cấp hỗ trợ chính sách cho việc ươm tạo, cấp vốn, phát triển và chuyển giao công nghệ, và phát triển thị trường trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp mới nổi. Hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng công nghệ tốt và năng lực R&D mạnh, thiết lập cơ chế đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và phát triển một nhóm doanh nghiệp đổi mới có thể thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp yếu kém càng sớm càng tốt. ③ Tăng cường vai trò chủ đạo của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước lớn. Các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước lớn cần tận dụng các cơ hội thuận lợi để đổi mới cơ chế thị trường và điều chỉnh cơ cấu công nghiệp, chú trọng chuyển đổi công nghệ và phát triển sản phẩm, bố trí lại chuỗi công nghiệp và chuỗi giá trị theo lợi thế cạnh tranh thị trường của riêng mình và tăng cường hiểu biết của các nhóm doanh nghiệp lớn về các chuỗi công nghiệp mới nổi chiến lược cụ thể. Khả năng hướng dẫn và kiểm soát. ④ Phát huy hết vai trò chủ đạo của các tập đoàn doanh nghiệp hội nhập thị trường quốc tế. Hầu hết các công ty có thị trường quốc tế thuộc các ngành sản xuất cao cấp. Họ nên tích cực cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho trung tâm R&D, trung tâm quản lý hoặc trung tâm bán hàng của trụ sở chính của các nhóm doanh nghiệp đó và tận dụng khả năng quốc tế hóa của họ, quy mô lớn, và các lợi thế cao cấp để thúc đẩy các công ty trong các ngành công nghiệp tương tự và hạ nguồn. ⑤Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ và quản lý. Tập trung vào các vấn đề chính của phát triển bền vững, tập trung vào đột phá trong các công nghệ then chốt cốt lõi; thúc đẩy tái chế tài nguyên hiệu quả, ứng dụng công nghệ mới để giảm mạnh mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu và nước, không ngừng tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh và các-bon thấp; thâm nhập công nghệ cao vào các ngành nghề, hình thành sự gắn kết giữa sản xuất, giáo dục và nghiên cứu; lấy đổi mới khoa học và công nghệ làm động lực chính để thúc đẩy điều chỉnh và tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp, đẩy nhanh việc trồng trọt và phát triển các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược, sử dụng ý tưởng chung về kinh tế chu chuyển nhằm xây dựng cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu công nghiệp và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.

2 Tạo môi trường đổi mới công nghệ xanh

Thách thức lớn nhất đối với đổi mới công nghệ xanh của đất nước tôi là những trở ngại về thể chế. Cần phải tạo ra một hệ thống “công nghệ cứng” và “môi trường mềm” có lợi cho phát triển xanh bằng cách thúc đẩy đổi mới toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ và đổi mới thể chế, để kích thích Động lực đổi mới để đạt được mục tiêu phát triển xanh dựa trên tăng trưởng hiệu quả và chất lượng cao: ① Phát huy hết vai trò chủ đạo của Chính phủ và cải thiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với việc chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp. Xây dựng nền tảng phát triển công phù hợp với đổi mới công nghệ xanh, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ chốt, khuyến khích họ nâng cao năng lực đổi mới độc lập, cuối cùng là hình thành hệ thống thị trường kinh tế xanh do doanh nghiệp thống lĩnh và xây dựng hệ thống phát triển kinh tế xanh ổn định. Cần tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ xanh chung, tăng cường khả năng cung cấp thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu thụ và giảm phát thải cho các doanh nghiệp. ②Thực hiện các dự án lớn đặc biệt cho các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp xanh. Tập trung nỗ lực, tăng cường đầu tư, đột phá, tăng cường đổi mới độc lập, thực hiện các dự án công nghiệp mới nổi quan trọng, nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, đạt mục tiêu nâng cao năng lực công nghiệp hóa, phát triển các ngành chiến lược có vai trò chủ đạo và dẫn dắt nền kinh tế xanh và hình thức một nền kinh tế mới Điểm tăng trưởng thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng liên tục của ngành công nghiệp xanh. ③ Sử dụng đầy đủ các nguồn lực khoa học và công nghệ toàn cầu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở. Tăng cường hợp tác giữa các ngành công nghiệp mới nổi và các doanh nghiệp tiên tiến trong nước, tích hợp lợi thế tài nguyên của các vùng khác nhau; hỗ trợ các cơ sở nghiên cứu khoa học học hỏi kiến ​​thức chuyên môn mới và đổi mới công nghệ ở nước ngoài để hợp tác với các doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới, mở rộng thị trường công nghiệp xanh, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi phát triển. ④ Tăng cường mối quan hệ giữa công nghiệp, trường đại học, nghiên cứu và ứng dụng. Thiết lập và hình thành hệ thống đổi mới “5 trong một” cho công nghiệp, giáo dục, công nghệ, tài chính và xúc tiến chuyển giao công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp thành lập tổ chức hợp tác đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với cơ sở nghiên cứu khoa học; xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích tài năng khoa học và công nghệ Giao tiếp rộng rãi với các nguồn lực sáng tạo và tập trung vào việc nuôi dưỡng và xây dựng đội ngũ nhân tài. ⑤Thiết lập hệ thống tài chính xanh và cơ chế của nó. Xây dựng hệ thống chính sách tài chính theo định hướng khuyến khích đổi mới và ưu tiên hỗ trợ tài chính cho đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực then chốt và các liên kết chính. Quy mô đầu tư công vào công nghệ xanh còn tương đối hạn chế, cần tích cực phát huy vai trò hướng dẫn và hỗ trợ của chính phủ, đồng thời sử dụng đòn bẩy để thu hút sự tham gia rộng rãi của các loại vốn xã hội. Thành lập quỹ công nghiệp xanh theo mô hình PPP cho tài chính công và hợp tác vốn tư nhân; chúng ta phải đổi mới mô hình dịch vụ tài chính, nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện của đổi mới hỗ trợ tín dụng, khuyến khích và hướng dẫn các tổ chức tài chính tăng cường phát hành tín dụng công nghệ xanh, thông qua chiết khấu lãi suất vay hoặc rủi ro bồi thường Thúc đẩy đầu tư kinh phí vào các dự án phát triển xanh; khuyến khích và hướng dẫn các tổ chức tài chính tham gia vào đổi mới hợp tác nghiên cứu - trường đại học, thiết lập mô hình tài trợ đa dạng và khác biệt để đổi mới công nghệ từ nghiên cứu thử nghiệm, thử nghiệm thí điểm đến sản xuất và tăng cường đổi mới doanh nghiệp Hỗ trợ tài chính cho sự kiện. Triển khai chuỗi đổi mới xung quanh chuỗi công nghiệp, cải thiện chuỗi vốn xung quanh chuỗi đổi mới, thúc đẩy "liên kết ba chuỗi" của chuỗi đổi mới, chuỗi công nghiệp và chuỗi vốn, và thúc đẩy công nghiệp hóa nhanh chóng các thành tựu khoa học và công nghệ.

Thúc đẩy sự phát triển xanh của các tài năng khởi nghiệp và giáo dục với sự đổi mới công nghệ

Thúc đẩy phát triển xanh với đổi mới công nghệ

3Hệ thống nghiên cứu và phát triển và xúc tiến công nghệ tiên tiến

(1) Tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ, nâng cao hàm lượng công nghệ của ngành. Tích hợp các nguồn lực trong khu vực, hướng tới các biên giới của khoa học và công nghệ quốc tế, tăng cường đầu tư cho R&D, tăng cường đổi mới độc lập, đẩy nhanh quá trình phát triển, tiêu hóa và công nghiệp hóa một số công nghệ quan trọng, và cố gắng tạo ra những đột phá quan trọng trong nghiên cứu và phát triển công nghệ chủ chốt và công nghệ thông dụng cao cấp. Chú trọng theo dõi xu hướng phát triển của công nghệ trọng điểm xanh nước ngoài, đánh giá triển vọng công nghệ, hướng dẫn và quản lý việc đưa công nghệ vào; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào việc tiêu thụ và hấp thụ công nghệ xanh thông qua hỗ trợ tài chính, v.v., khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục phát triển đổi mới và nâng cấp trên cơ sở tiêu hóa và hấp thụ công nghệ.

(2) Tăng cường chuyển đổi công nghệ của các ngành truyền thống. Các ngành công nghiệp xanh bao gồm việc sử dụng công nghệ xanh để chuyển đổi các ngành công nghiệp truyền thống và thúc đẩy các ngành công nghệ xanh mới nổi. Thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, đổi mới hệ thống và chuyển đổi thông tin của các ngành công nghiệp truyền thống, và thúc đẩy sự "tích hợp của cả hai." Lấy nâng cấp, chuyển đổi công nghệ, xóa bỏ lạc hậu làm điểm xuất phát, đẩy mạnh sáp nhập, tổ chức lại doanh nghiệp, hình thành mô hình phân công lao động hợp lý, liên kết hữu cơ, phối hợp phát triển với các doanh nghiệp lớn là yếu tố hàng đầu. Sử dụng công nghệ xanh mới và các biện pháp quản lý mới để chuyển đổi các ngành công nghiệp truyền thống, mở ra kênh giữa các ngành công nghiệp truyền thống và công nghệ xanh, dần dần đưa công nghệ xanh và quy trình xanh vào tất cả các khía cạnh của các ngành công nghiệp truyền thống, để làm cho các ngành công nghiệp truyền thống tỏa ra sức sống mới và đóng góp cho ngành. Đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng và hấp thụ việc làm. Cải cách hệ thống sâu rộng, thúc đẩy đổi mới cơ chế, tạo nền tảng thể chế vững chắc và cơ chế vận hành hiệu quả cho việc nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống. Tăng cường sự bổ sung và tương tác giữa các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp mới nổi, một mặt, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi ngày càng tiên tiến hơn dựa trên sự chuyển đổi và nâng cấp của các ngành công nghiệp truyền thống, mặt khác, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xanh cho việc chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống thông qua việc phát triển các ngành công nghiệp mới nổi.

(3) Đổi mới hệ thống xúc tiến công nghệ và thúc đẩy ứng dụng và chuyển đổi công nghệ xanh. Xây dựng kế hoạch phát triển tổng hợp cho nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi thành tựu, trình diễn thí điểm và xúc tiến công nghệ, tổ chức và thực hiện thí điểm công nghệ xanh trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, các khu công nghiệp và thành phố, lựa chọn công nghệ xanh phù hợp, xúc tiến giới thiệu và chuyển đổi công nghệ xanh. Khuyến khích phát triển các cơ quan trung gian dịch vụ đặc biệt để tư vấn kỹ thuật cho việc chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; thiết lập hệ thống thông tin công nghệ xanh và hệ thống dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất. Sử dụng hệ thống hỗ trợ vốn tài chính đa dạng, đa cấp để đạt được kết nối thông suốt giữa các tổ chức nghiên cứu, công ty xúc tiến công nghệ và các ngành có nhu cầu.

(4) Tiến hành xây dựng hệ thống tiếp cận và đánh giá sự phát triển của khoa học và công nghệ xanh, cải thiện bầu không khí làm việc của nghiên cứu khoa học. Thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá toàn diện về công nghệ xanh, đẩy nhanh việc xây dựng các tiêu chuẩn tiếp cận thị trường và hệ thống đánh giá sự phù hợp cho các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng và ô nhiễm cao, thúc đẩy tích hợp các tiêu chuẩn và nghiên cứu phát triển công nghệ xanh, và tăng cường vai trò hỗ trợ của công nghệ trong công thức tiêu chuẩn. Công nghệ xanh có những ngoại tác tích cực rõ ràng. Các cơ quan ban ngành của Chính phủ có trách nhiệm khuyến khích lựa chọn công nghệ và cải tiến công nghệ, cải thiện hệ thống đánh giá và khen thưởng cho các thành tựu khoa học và công nghệ, tăng cường xây dựng tính liêm chính trong nghiên cứu khoa học; trước những rủi ro và lâu dài. Các khoảng thời gian nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và thành lập chính Một cơ chế theo dõi và đánh giá dài hạn đối với các đề tài nghiên cứu khoa học đã tạo ra một bầu không khí làm việc tốt cho phép các công việc đổi mới không bị thất bại và tiếp tục tiến bộ trong các lĩnh vực kỹ thuật chính. Cần tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ xanh và tăng cường sự nhiệt tình của các doanh nghiệp trong việc phát triển công nghệ xanh và đổi mới mô hình kinh doanh.

người giới thiệu

1 Từ nhỏ. Sử dụng dùi cui đánh giá để dẫn dắt sự phát triển xanh [N].Xining Evening News, 2017-07-11.

2 Yin Weiguo. Phát triển xanh đòi hỏi những cải tiến mới [N]. Bản tin Công nghiệp Hóa chất Trung Quốc, 2015-11-27.

3 Bình luận viên của tờ báo này. Đẩy nhanh việc quảng bá các lợi thế mới của phát triển xanh [N].Jiangxi Daily, 2017-07-26.

4Chen Limin. "Đổi mới sinh thái" là một liên kết quan trọng trong việc thực hiện khái niệm phát triển xanh [N].Xinhua Daily, 2017-07-26.

5Liu Changhe. Thực hiện chiến lược mới về thành lập hạt sinh thái và mở ra một lĩnh vực phát triển xanh mới [N].Harbin hàng ngày, 2017-07-24.


Chúc các bạn đọc tin bong da truc tiếp vui vẻ!

Original text