bong da song lam

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da song lam

ket qua bong da truc tuyen

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng, thuyết Phong thủy đang cho thấy xu hướng thoái trào trong kiến ​​trúc hiện đại. Thuyết phong thủy thuộc thuyết văn hóa truyền thống của Trung Quốc với đặc điểm nhấn mạnh mối quan hệ giữa trời và đất, tức là mối quan hệ giữa thiên văn, địa lý và kiến ​​trúc. Cốt lõi của việc khám phá lý thuyết là tìm kiếm một mô hình phát triển hài hòa về sinh thái, kiến ​​trúc và Thiên nhiên. Về nội dung, lý thuyết Phong thủy thể hiện các đặc điểm đa dạng, bao gồm cả kiến ​​trúc và sinh thái học cũng như khoa học cảnh quan. Vì vậy, cuộc thảo luận của bài viết này về mối quan hệ giữa kiến ​​trúc sinh thái, kiến ​​trúc cảnh quan và Phong thủy có ý nghĩa to lớn đối với sự trở lại của thuyết Phong thủy đối với kiến ​​trúc hiện đại.


Tổng quan về Kiến trúc Sinh thái và Kiến trúc Cảnh quan


1. Kiến trúc sinh thái


Hướng nghiên cứu chủ yếu của kiến ​​trúc sinh thái là sự thống nhất hài hòa giữa sinh thái và kiến ​​trúc là dựa trên cơ sở sinh thái học đặc biệt của kiến ​​trúc. Trong lĩnh vực kiến ​​trúc sinh thái, sinh thái và kiến ​​trúc được nhóm lại với nhau, tức là con người là một chỉnh thể sinh thái đặc biệt, khác với các nhóm sinh thái khác trong thể chế sinh thái. Kiến trúc do sáng kiến ​​của con người quyết định và là phần mở rộng của con người. Theo quan điểm này, kiến ​​trúc là một bộ phận cấu thành đặc biệt của nhóm sinh thái, biến đổi theo sự thay đổi của tư tưởng và đời sống xã hội của con người, xét từ góc độ này, sinh thái và kiến ​​trúc có một hình thái đặc trưng thống nhất.


Thứ hai, kiến ​​trúc sinh thái lấy toàn bộ hệ sinh thái về mặt vật chất và hữu hình, tức là hệ sinh thái được coi như một công trình kiến ​​trúc khổng lồ, và mỗi thành phần của nó phải phù hợp với một quy hoạch kiến ​​trúc nhất định. Do đó, dù được phân tích dưới góc độ sinh thái học hay từ góc độ kiến ​​trúc, các hệ sinh thái đều tin rằng có một mối quan hệ phụ thuộc cơ bản giữa kiến ​​trúc và sinh thái. Vì vậy, trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch kiến ​​trúc cần kết hợp các đặc điểm tổng thể của hệ sinh thái để đảm bảo mối quan hệ hài hòa cần thiết giữa công trình và hệ sinh thái, để công trình và hệ sinh thái có thể hợp tác và cùng tồn tại.


2. Kiến trúc cảnh quan


Kiến trúc cảnh quan là một chuyên ngành toàn diện. Nó không phải là một kiến ​​trúc đơn lẻ cũng không phải là một thiết kế cảnh quan đơn lẻ, mà là một ngành tổng hợp tổng hợp như kiến ​​trúc, quy hoạch sân vườn và thiết kế cảnh quan. Nói một cách đơn giản, hướng nghiên cứu kiến ​​trúc cảnh quan là mối quan hệ hài hòa giữa cảnh quan và kiến ​​trúc, tức là việc thiết kế và quy hoạch các công trình cần được kết hợp với các đặc điểm của cảnh quan, mỗi loại cây, một cây, một hoa, một cảnh. phải bổ sung cho tòa nhà. Cơ quan chính của nghiên cứu kiến ​​trúc cảnh quan không chỉ là bản thân cảnh quan, mà còn là quang cảnh. Không có xung đột giữa cảnh quan và quang cảnh.


So với các công trình kiến ​​trúc nói chung, kiến ​​trúc cảnh quan có những nét lồi lõm rõ ràng, nội dung cụ thể chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau: 1. Kiến trúc cảnh quan tích hợp nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm môi trường, khái niệm văn hóa, mô hình hóa ngoại hình và thẩm mỹ. 2. Kiến trúc cảnh quan là tổng thể xây dựng cảnh quan và kiến ​​trúc, nghĩa là khi quy hoạch và thiết kế công trình cần tính đến sự hài hòa với cảnh quan, khi quy hoạch và thiết kế cảnh quan cần tính đến phong cách và đặc điểm của tòa nhà.


Nghiên cứu về mối quan hệ giữa kiến ​​trúc sinh thái và điềm báo địa đại dương


1. Sự hài hòa và thống nhất giữa kiến ​​trúc và thiên nhiên


Thuyết Phong thủy là một thành phần quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nhiều người có những hiểu lầm nhất định trong nhận thức về thuyết Phong thủy. Tuy nhiên, từ ý tưởng cốt lõi của thuyết Phong thủy, thuyết Phong thủy là một lý thuyết văn hóa dựa trên thiên văn và địa năng. Vô hình, lý thuyết vô hình nhưng hiện thực có sự tương đồng nhất định với linh hồn con người ở dạng chức năng của nó.


Mối quan hệ giữa kiến ​​trúc sinh thái và phong thủy được thể hiện ở sự thống nhất của các ý tưởng cốt lõi, tức là theo đuổi một thể thống nhất. Thuyết phong thủy cho rằng chỉ có quy hoạch xây dựng thích ứng với các đặc điểm sinh thái mới có thể mang lại tất cả các yếu tố tốt về sức khỏe, giàu có và hạnh phúc cho người dân sống trong đó. Một lý thuyết như vậy rất phù hợp với mối quan hệ phụ thuộc tất yếu giữa bản chất sinh thái và kiến ​​trúc trong kiến ​​trúc sinh thái.


2. Mối quan hệ giữa chất vi mô và môi trường vĩ mô


Đối tượng nghiên cứu của thuyết Phong thủy chủ yếu bao gồm hai bộ phận là vi chất và môi trường vĩ mô, vi chất chủ yếu bao gồm không khí, nước và đất dưới tác động của môi trường sinh thái, môi trường vĩ mô cũng thể hiện đặc điểm của tính đa dạng. Bài viết này chủ yếu nghiên cứu về các tòa nhà. Đó là, đặc điểm của các công trình mang tính môi trường vĩ mô được đánh giá bởi các đặc tính của khí, nước và đất trong môi trường tự nhiên, đây là lý do chính khiến nhiều người mua nhà ở giai đoạn này quan tâm đến vấn đề phong thủy.


Khi vật liệu vi mô thể hiện các đặc tính tốt hơn, chất lượng của công trình đương nhiên đáp ứng với nó, ngược lại, nó không có lợi cho cuộc sống của con người.


Mối quan hệ giữa kiến ​​trúc cảnh quan và phong thủy


Yếu tố cốt lõi của kiến ​​trúc cảnh quan được thể hiện ở sự thống nhất giữa cảnh quan và kiến ​​trúc, điều này vẫn liên quan đến những ý tưởng cốt lõi trong thuyết Phong thủy. Cảnh quan thiên nhiên là một thành phần của hệ sinh thái, phù hợp với lý thuyết thống nhất cốt lõi của kiến ​​trúc sinh thái.


Kiến trúc cảnh quan dựa trên cảm xúc đối với thiên nhiên, tức là sức mạnh của thiên nhiên được cảm nhận trong quá trình phát triển, để thể hiện sự tôn trọng đối với thiên nhiên thông qua việc tôn tạo vẻ đẹp có hạn của cảnh quan thiên nhiên, và theo cách này, đáp lại sự ban tặng của thiên nhiên. . Mặc dù lý thuyết Phong thủy không trực tiếp như kiến ​​trúc cảnh quan trong việc thể hiện tình cảm với thiên nhiên, nhưng không khó để nhận thấy rằng bất kỳ quy hoạch nào trong lý thuyết Phong thủy đều hướng đến tự nhiên, tức là để đánh giá quy hoạch xây dựng có hợp lý hay không dưới một điều kiện tự nhiên nhất định. trạng thái, chứ không phải thông qua Phân tích các đặc điểm của tòa nhà để giải thích các đặc điểm tự nhiên.


Mặc dù kiến ​​trúc cảnh quan, kiến ​​trúc sinh thái và thuyết phong thủy có những khác biệt nhất định về góc độ tư duy và cơ sở lý luận, nhưng không khó để tìm ra sự thống nhất của cả ba, đó là chúng đều dựa trên nền tảng tự nhiên, xã hội, sinh thái, kiến ​​trúc, sức khỏe và Việc theo đuổi sự phát triển hài hòa và thống nhất của trời, đất và vạn vật từ nhiều khía cạnh như sự sống trùng hợp với các nguyên tắc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển các-bon thấp mà kiến ​​trúc hiện đại theo đuổi.


Tóm lại là


Tóm lại, thông qua việc phân tích kiến ​​trúc sinh thái và kiến ​​trúc cảnh quan tương ứng, các ý tưởng cốt lõi và các nguyên tắc chỉ đạo của kiến ​​trúc sinh thái và kiến ​​trúc cảnh quan được giải thích. Kiến trúc sinh thái và kiến ​​trúc cảnh quan là hướng nghiên cứu cơ bản trong thuyết Phong thủy, khi thể hiện mối quan hệ giữa sinh thái, xã hội và kiến ​​trúc, cả ba đều hy vọng hình thành một mô hình phát triển hài hòa, tức là mô hình hợp tác giữa môi trường và kiến ​​trúc. Với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, con người ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của sinh thái, đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự trở lại của thuyết Phong thủy đối với kiến ​​trúc hiện đại. Vì vậy, trong thực hành quy hoạch xây dựng, cần phải tính đến phong cách và đặc điểm tự nhiên, để công trình và vạn vật trong tự nhiên có thể cùng tồn tại.


Dư Hằng (Đơn vị tác giả: Học viện Công nghệ Huaiyin)Chúc các bạn đọc tin bong da song lam vui vẻ!

Original text