bong da so tv

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 22/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da so tv

bong da wap

Việc xây dựng sân vườn là danh thiếp của một thành phố, phản ánh di sản văn hóa và phong tục của một thành phố. Mọi người cảm nhận một cách trực quan vẻ đẹp và phong tục của thành phố thông qua các vườn cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, hiện nay đang có những hiểu lầm trong việc xây dựng vườn cảnh đô thị, với việc xây dựng công trình dân dụng quy mô lớn ở nhiều nơi, các cấu trúc vườn không phân biệt theo đó, không mang đặc trưng đô thị và dấu hiệu của thời đại. Thành phố mất đi nét đặc sắc, trong cùng một công trình xây dựng không chỉ tiêu tốn nhân lực, vật lực, tài chính mà còn hủy hoại môi trường, gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Bài viết này thảo luận và nghiên cứu về vấn đề này và đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề thiết kế cảnh quan đô thị.

Từ khóa: quy hoạch sân vườn thành phố; thiết kế sân vườn; các vấn đề chính

1 Những vấn đề tồn tại trong thiết kế kiến ​​trúc cảnh quan đô thị hiện nay

1.1 Sự tương đồng nghiêm trọng về kiến ​​trúc cảnh quan đô thị

Xây dựng sân vườn đô thị ở nhiều nơi bắt chước nhau, quy hoạch và quan niệm xây dựng vườn nổi bề nổi, xây dựng sân vườn cảnh quan đô thị. Các dự án hình ảnh đô thị xuất hiện thường xuyên, thiếu các lợi ích kinh tế và xã hội thực tế.

1.2 Việc xây dựng kiến ​​trúc cảnh quan đô thị cục bộ thiếu tinh thần nhân văn

Việc xây dựng sân vườn cảnh quan đô thị là dấu mốc của một địa danh Trong xây dựng đô thị mà các thành phố chạy theo xu hướng, họ bỏ qua những đặc điểm riêng của mình trong việc theo đuổi việc xây dựng sân vườn rộng và đẹp, họ không có đặc điểm riêng và cá tính riêng trong thiết kế sân vườn, và không phản ánh phong tục nhân văn của địa phương. Và phong tục địa phương. Việc xây dựng các vườn cảnh quan đô thị tương tự quy mô lớn thiếu quy hoạch lâu dài và thiết kế khu vực. Mỗi nơi đều có nét văn hóa lịch sử và nét nhân văn riêng, việc xây dựng các vườn cảnh quan đô thị tương tự đã che giấu đặc điểm văn hóa lịch sử của địa phương, thiếu tính kế thừa văn hóa lịch sử, thiếu tinh thần nhân văn.

1.3 Bỏ qua các yếu tố môi trường địa lý địa phương

Trên cơ sở không khảo sát môi trường, địa lý của địa phương mà sao chép việc xây dựng vườn ở nơi khác. Theo đuổi những kiểu dáng tươi mới, khác biệt, quy hoạch và thiết kế không hợp lý, bất kể điều kiện địa lý của địa phương có đủ khả năng để du nhập và tái sản xuất các loài sinh vật mới hay không. Nó không chỉ hủy hoại thảm thực vật và môi trường của địa phương, gây lãng phí tài nguyên mà còn tiêu tốn nhiều nguồn lực tài chính, vật lực, tạo gánh nặng lớn cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

1.4 Gia tăng gánh nặng kinh tế địa phương

Quy hoạch xây dựng đô thị không hợp lý, cảnh quan đô thị mù mịt, xây dựng không phân biệt trình độ kinh tế và tốc độ phát triển đô thị đã làm tăng gánh nặng cho phát triển kinh tế. Chạy theo xu hướng xây dựng một cách mù quáng, xây dựng quy mô lớn phi thực tế, gây lãng phí nguồn lực và tiêu tốn nguồn lực tài chính. Nếu kinh tế địa phương không đủ khả năng chi tiêu các chi phí xây dựng đô thị thì dễ xảy ra các vụ án kinh tế như tham ô tài sản nhà nước.

1.5 Xây dựng vườn không phù hợp với môi trường địa phương, chi phí bảo trì quá cao, không phù hợp với môi trường đô thị địa phương, tiêu tốn nhiều nhân lực và nguồn lực tài chính để duy trì, dẫn đến chi phí kinh tế lớn và chi phí xây dựng vườn cao., dễ nảy sinh các vấn đề như thu phí tùy tiện.

2 Các biện pháp đối phó với các vấn đề hiện tại

2.1 Quy hoạch xây dựng đô thị hợp lý, bố trí xây dựng cảnh quan đô thị hợp lý, phát triển bền vững

Trong quá trình đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị, cần lập quy hoạch phát triển đô thị một cách khoa học, hợp lý, quy hoạch xây dựng đô thị hợp lý, phối hợp bố trí theo điều kiện thực tế của địa phương, tiến hành thảo luận, tham vấn theo đặc điểm địa lý và điều kiện nhân văn của địa phương, xem xét toàn diện ý kiến ​​của các bên, lập quy hoạch xây dựng cảnh quan Đô thị hợp lý. Tuân thủ chiến lược phát triển bền vững và thiết lập cơ chế quy hoạch cảnh quan lâu dài và bền vững. Nó được đảm bảo từ hệ thống điều tiết và giám sát hiệu quả tiến độ xây dựng đô thị có trật tự.

2.2 Kiểm tra thực địa, xây dựng vườn cây có chú ý đến môi trường sinh thái của địa phương

Trong xây dựng kiến ​​trúc cảnh quan đô thị cần phải xem xét đầy đủ các yếu tố về địa lý, địa mạo, thủy văn, thảm thực vật, dân cư và các yếu tố khác của địa phương. , điều chỉnh các biện pháp phù hợp với điều kiện của địa phương và tận dụng các lợi thế của địa phương.

2.3 Tuân thủ các đặc điểm địa phương và bảo vệ các phong tục văn hóa địa phương

Trong thiết kế kiến ​​trúc cảnh quan đô thị, cần bảo vệ và kế thừa văn minh lịch sử trong xây dựng đô thị. Thiết kế sân vườn cảnh quan đô thị phải kết hợp giữa di sản văn hóa lịch sử và đặc điểm đô thị hiện đại, đồng thời giữ được nét đặc trưng của địa phương trong việc xây dựng vườn cảnh đô thị Đây là kho tàng văn hóa cổ truyền, phong tục tập quán của địa phương là tấm danh thiếp phân biệt với các vùng khác.Đó là bộ mặt chân thực nhất của địa phương Tăng cường kế thừa văn minh cổ trong quá trình theo đuổi xây dựng văn minh hiện đại.

2.4 Thực hiện công tác duy trì cảnh quan sân vườn đô thị một cách khoa học và trật tự

Quy hoạch hợp lý các khu vườn cảnh quan đô thị, và tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn lực dựa trên số lượng và sự phân bố của nhân sự tại chỗ. Tăng cường công tác đào tạo, học tập cán bộ quản lý vườn để nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực của cán bộ quản lý vườn.

2.5 Trong thiết kế kiến ​​trúc cảnh quan đô thị phải quan tâm đến yếu tố “con người” và coi trọng yếu tố “hướng về con người”.

Trong xây dựng đô thị hiện đại, yếu tố “con người” càng được chú trọng, phân tích cuối cùng xây dựng kiến ​​trúc cảnh quan đô thị là để phục vụ con người, vì vậy toàn bộ thiết kế kiến ​​trúc cảnh quan đô thị cần chú trọng đến yếu tố con người, đề cao thiết kế nhân văn, thể hiện "hướng đến con người", và cải thiện nội hàm của thành phố. Và chất lượng.

3. Kết luận

Việc xây dựng hoa viên cảnh quan đô thị hiện đại phải xem xét đặc điểm địa lý, địa vật, phong tục văn hóa và trình độ kinh tế của địa phương, không chỉ phản ánh sự phát triển của nền văn minh hiện đại mà còn phải kế thừa được nét quyến rũ của lịch sử. Đối mặt với nhiều vấn đề đặt ra trong thiết kế cảnh quan đô thị hiện nay, chúng ta phải thay đổi tư duy, kiên định phát triển bền vững, tìm kiếm chân lý từ thực tế, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tuân thủ các quan điểm thiết kế tiên tiến, lập quy hoạch đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, và thực hiện thiết kế Cảnh quan thành phố khoa học và hợp lý.


Chúc các bạn đọc tin bong da so tv vui vẻ!

Original text