bong da so hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da so hom nay

linh bong da

Tóm tắt: Sự phát triển kinh tế nhanh chóng chắc chắn thúc đẩy sự tiến bộ của toàn xã hội, công tác đo đạc và bản đồ cũng vậy, đặc biệt là hoạt động đo đạc và bản đồ quy mô lớn, có độ phức tạp kỹ thuật cao, thời gian xây dựng dự án dài và tổ chức quản lý khó khăn. Hiện nay, hệ thống quản lý đo đạc và bản đồ của nước ta còn thiếu sự kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp từ bên ngoài. Chúng chỉ được phát hiện trong lần nghiệm thu cuối cùng. Lúc này, sự cố đã khó xử lý, gây thiệt hại lớn cho chủ đầu tư và người xây dựng. Vì vậy, cần tăng cường công tác giám sát, kiểm soát các dự án đo đạc và bản đồ.


Từ khóa: kỹ thuật đo đạc và bản đồ; các vấn đề tồn tại; giải pháp


1. Giới thiệu


Dự án đo đạc và bản đồ của Trung Quốc bắt đầu tương đối muộn, nhưng đã phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, chất lượng công trình đo đạc và bản đồ giai đoạn đầu xây dựng dự án ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình. Với sự phát triển của kiến ​​trúc, yêu cầu về đo đạc và bản đồ ngày càng cao. Tác giả đưa ra ý kiến ​​và giải pháp của riêng mình dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế và các vấn đề thường xuất hiện trong công việc. Đặt nền móng cho công tác đo đạc và bản đồ kỹ thuật.


2 Tầm quan trọng của quản lý chất lượng và kiểm soát kỹ thuật đo đạc và bản đồ


Việc quản lý và kiểm soát chất lượng công trình đo đạc và bản đồ không chỉ liên quan đến chất lượng và an toàn của công trình đo đạc và bản đồ mà còn liên quan đến việc ra quyết định khoa học về quy hoạch phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Nó cũng có ý nghĩa rất quan trọng. và vai trò trong việc thúc đẩy suôn sẻ xây dựng thông tin hóa của Trung Quốc; không chỉ thúc đẩy thông tin của Trung Quốc Bảo đảm cơ bản cho chiến lược lớn về xây dựng hóa chất và là biện pháp chủ yếu để nâng cao khả năng ra quyết định quản lý và kiểm soát của các đơn vị kỹ thuật đo đạc và bản đồ và đó là một yêu cầu khách quan để thực hiện sự phát triển đồng bộ và toàn diện của ngành đo đạc và bản đồ. Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm soát chất lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ, với tư cách là một nội dung quan trọng của sự thống nhất quản lý, thống nhất giám sát và kiểm soát thống nhất của đơn vị đo đạc và bản đồ, có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của ngành đo đạc và bản đồ. . Bởi lẽ, việc quản lý, kiểm tra chất lượng công trình đo đạc và bản đồ là trách nhiệm công việc rất quan trọng được Luật đo đạc và bản đồ giao cho các đơn vị sản xuất công trình đo đạc và bản đồ và các bộ phận có thẩm quyền của họ, đồng thời đây cũng là tiêu chuẩn quan trọng của ngành đo đạc và bản đồ thực hiện quản lý, kiểm soát hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật, nâng cao năng lực quản lý của ngành đo đạc và bản đồ, Khả năng kiểm soát, khả năng giám sát và điều kiện quan trọng là khả năng phục vụ. Về vấn đề này, các đơn vị sản xuất công trình đo đạc và bản đồ và các Sở có thẩm quyền phải coi công tác quản lý, kiểm tra chất lượng đo đạc và bản đồ là một bộ phận quan trọng để tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát hoạt động đo đạc và bản đồ, từng bước hoàn thiện hệ thống và cơ chế, tăng cường quản lý, giám sát, tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh toàn diện Đổi mới công tác, củng cố xây dựng đội đo đạc và bản đồ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng thể và trình độ của ngành đo đạc và bản đồ vì sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta .


3 Vấn đề chất lượng tồn tại trong kỹ thuật đo đạc và bản đồ thực tế


Trong xã hội ngày nay, các dự án đo đạc và bản đồ ngày càng lớn, trình độ nghiệp vụ cũng không đồng đều, trong một số dự án đo đạc và bản đồ quy mô lớn đôi khi có vài hoặc hơn chục đội hoạt động đồng thời. Tuy nhiên, công tác đo đạc và bản đồ vẫn còn nhiều tồn tại như không tuân thủ các tiêu chuẩn đo lường bắt buộc của quốc gia, sai sót về số liệu kỹ thuật, độ chính xác của bản vẽ thấp. Đơn vị đo đạc và bản đồ có thực hành riêng trong việc kiểm soát chất lượng của mình, đó là cán bộ vận hành đọc lại kết quả và bản vẽ, sau đó thông qua các đơn vị liên quan và các cán bộ có trách nhiệm liên quan khác để kiểm tra và nghiệm thu; nhưng phương pháp quản lý này phù hợp với công nghệ của thời đại kinh tế kế hoạch Nhân sự, lực lượng kỹ thuật, thời gian hoạt động và trình độ kinh doanh đều tương tự nhau. Do các phương pháp không nhất quán của đội ngũ vận hành, chất lượng chung của dự án không thể được đảm bảo. Các vấn đề chất lượng cụ thể tồn tại trong kỹ thuật đo đạc và bản đồ như sau:


(1) Trong trường hợp thông thường, kết quả đo đạc và bản đồ được kiểm tra sau khi hoàn thành dự án, khó kiểm soát tiến độ hoạt động. Vì vậy, những vướng mắc trong quá trình đo đạc và bản đồ không thể giải quyết kịp thời, sau đó phải tiến hành làm lại công việc của công tác đo đạc và bản đồ.


(2) Thông thường, kết quả đo đạc và bản đồ được kiểm tra bởi cùng một đơn vị vận hành. Việc kiểm tra không chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạc và bản đồ, ít nhiều có những quan hệ nhân văn, tình cảm, ... giữa các cán bộ trong cùng một đơn vị vận hành, nhiều cán bộ kiểm tra sơ suất trong quá trình kiểm tra dẫn đến chất lượng công trình đo đạc và bản đồ bị ảnh hưởng. không thể được đảm bảo.


(3) Ở một số đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ, do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đo đạc và bản đồ, thời gian eo hẹp nên cán bộ kỹ thuật, thanh tra được chỉ định phải kiêm nhiệm công tác đo đạc và bản đồ dẫn đến việc kiểm tra cấp tổ không thực hiện được. để tiến hành bình thường, đôi khi Tất cả đều được cấp lữ đoàn kiểm tra, làm cho bộ phận bảo đảm chất lượng ở cấp hải đội hầu như không có tác dụng.


(4) Các vướng mắc về đo đạc và bản đồ không được xử lý kịp thời. Do kỹ thuật đo đạc và bản đồ không ngừng được mở rộng, đội ngũ nghiệp vụ đo đạc và bản đồ cũng ngày một mở rộng dẫn đến trình độ nghiệp vụ của các cán bộ vận hành không đồng đều. Trong quá trình hoạt động liên tục xảy ra các sự cố như lỗi, bỏ sót, sai sót. Sau khi những sự cố này xuất hiện, người điều hành các bộ phận liên quan đã không thể giải quyết kịp thời.


(5) Dữ liệu và quản lý kết quả đo đạc và bản đồ còn hỗn loạn. Một số dự án đo đạc và bản đồ quy mô lớn thường sử dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhiều đơn vị vận hành để thực hiện đồng thời. Do trình độ nghiệp vụ của các đơn vị đo đạc và bản đồ khác nhau không đồng đều, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng khác nhau, dẫn đến nhầm lẫn trong kết quả đo đạc và bản đồ cuối cùng.


4 Biện pháp kiểm soát chất lượng đo đạc và bản đồ


4.1 Vai trò của hệ thống đảm bảo đối với chất lượng công tác đo đạc và bản đồ


Vai trò của hệ thống đảm bảo chất lượng là sử dụng các phương pháp quản lý và quy trình làm việc khoa học và hợp lý đã được thiết lập để thu thập thông tin chất lượng của dự án một cách kịp thời, đồng thời đưa ra các phán đoán hợp lý, xử lý, lưu trữ và truyền tải thông tin chất lượng thu được, và kết quả cuối cùng sẽ có được Phản hồi cho các bộ phận liên quan. Bằng cách này, từng yếu tố trong dự án có thể được cải thiện, và toàn bộ dự án có thể được kiểm soát ở trạng thái tốt, từ đó đảm bảo chất lượng của dự án. Các yếu tố của hệ thống đảm bảo chất lượng chủ yếu bao gồm quản lý thông tin, tiêu chuẩn công việc, mục tiêu công việc, tiêu chuẩn đánh giá, điểm quản lý, tiêu chuẩn thủ tục và tiêu chuẩn tổ chức. Nó là đơn vị cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Nó chủ yếu bao gồm: trách nhiệm quản lý, quản lý nguồn lực, thực hiện và đo lường sản phẩm, phân tích và cải tiến một số quy trình chính. Cải tiến cơ chế quản lý. Trước tình hình phát triển các dự án đo đạc và bản đồ trong xã hội ngày nay, các sở đo đạc và bản đồ có liên quan phải hoàn thiện cơ chế quản lý đo đạc và bản đồ, xây dựng các tiêu chuẩn đo đạc và bản đồ tương ứng và các chỉ tiêu kỹ thuật đo đạc để công tác quản lý đo đạc và bản đồ ngày càng trở nên âm thanh và chất lượng đo đạc và bản đồ từng bước được nâng cao. Thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn quốc gia. Nhiều vấn đề về đo đạc và bản đồ là do đơn vị làm việc chưa thực hiện đúng quy chuẩn. Vì vậy, mỗi đơn vị vận hành phải tăng cường giám sát công tác đo đạc và bản đồ, làm tốt công tác quan trắc, kiểm định các phương tiện đo đạc và bản đồ ... và thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc của quốc gia.


4.2 Tăng cường công tác kiểm tra dữ liệu kỹ thuật đo đạc và bản đồ


Kiểm tra dữ liệu hình ảnh. Trong quá trình phân loại và chuyển đổi dữ liệu, do sai sót sẽ gây ra sự cố như thiếu cạnh, điểm treo nên các đơn vị liên quan phải kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu trong biểu đồ. Ví dụ: kiểm tra các ghi lỗi trong biểu đồ; kiểm tra diện tích của biểu đồ; kiểm tra sai số giữa diện tích của khu vực hành chính và diện tích của biển số trong khu vực hành chính; kiểm tra khe hở, kiểm tra sự hiệu chỉnh và kiểm tra sự chồng chéo. Kiểm tra dữ liệu thuộc tính. Việc kiểm tra dữ liệu thuộc tính chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau: kiểm tra cấu trúc bảng, kiểm tra giá trị trường, kiểm tra số trùng lặp, kiểm tra phạm vi giá trị trường và kiểm tra liệt kê. Kiểm tra kiểu dáng. Kiểm tra kiểu chủ yếu đề cập đến việc kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu. Do sự khác biệt giữa các phương pháp ký hiệu và thư viện ký hiệu của các phần mềm khác nhau, các dữ liệu đồ họa như kiểu đường thẳng, độ rộng đường và màu sắc của các nền đo đạc và bản đồ khác nhau không tương thích với nhau. Do đó, cần sử dụng phần tử mã tương ứng với các phần tử khác nhau. Chỉ bằng cách này, vấn đề thay đổi kiểu giữa các nền tảng khác nhau do chuyển đổi dữ liệu mới có thể được giải quyết, do đó, việc chuyển đổi kiểu có thể được đảm bảo. Kiểm tra cấu trúc liên kết. Các phần mềm khác nhau có các mối quan hệ tôpô khác nhau. Do đó, các nhà khai thác phải thực hiện kiểm tra tôpô tương ứng để tìm xem liệu mối quan hệ tôpô có đúng hay không, và xây dựng lại kịp thời nếu mối quan hệ tôpô là không chính xác.


4.3 Kiểm soát quy trình của kỹ thuật đo đạc và bản đồ


Cần giám sát, kiểm soát quá trình đo đạc và bản đồ mọi lúc, thực hiện việc kiểm soát quá trình đo đạc và bản đồ thông qua các phương pháp như tự kiểm tra, xác minh và rà soát. Cũng cần lưu ý, phải rõ ràng các biên bản xác định sản phẩm đo đạc và bản đồ và các sai sót về nhập, tính, xuất, đo vẽ số liệu, ghi chép chặt chẽ số liệu đo đạc và bản đồ.


5. Kết luận


Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc cùng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ chắc chắn sẽ đặt ra những thách thức mới cho ngành đo đạc và bản đồ, vì vậy, bộ phận đo đạc và bản đồ phải tăng cường quản lý, giám sát kỹ thuật đo đạc và bản đồ, nâng cao chất lượng và sự nhiệt tình của các học viên, và đảm bảo tính chính xác của công việc đo đạc và bản đồ., nhanh chóng và đáng tin cậy.


Tác giả: Zhang RuiChúc các bạn đọc tin bong da so hom nay vui vẻ!

Original text