bong da online

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da online

bang xep hang bong da australia

Làm sao mà một khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh lại thiếu dàn ý để viết, nhưng thường thì nhiều bạn lần đầu viết không biết viết dàn ý như thế nào, nói chung là các bạn phải trải qua các bước nghiên cứu, viết và sửa đổi. Các giai đoạn hoặc các bước. Cùng tham khảo chi tiết các bước viết dàn ý của bài văn dưới đây nhé.


Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thụ thai


Khái niệm đề cập đến quá trình suy nghĩ xung quanh chủ đề và thiết kế dàn bài theo cách suy nghĩ hoặc cấu trúc của bài viết. Giai đoạn hình thành về cơ bản là giai đoạn tiền đề cho việc viết đề cương luận văn, và là quá trình tác giả nghiên cứu về vấn đề đã viết. Những điều này được yêu cầu ở giai đoạn này:


Một là tham khảo các tài liệu liên quan đến việc chọn đề tài, bao gồm sách, giấy tờ, hồ sơ gốc. Dựa trên những tư liệu này, làm rõ những nội dung và nội hàm của đề tài, những gì người đi trước đã nghiên cứu, những kết quả đã đạt được, những vấn đề nào chưa được nghiên cứu kỹ và cần nghiên cứu thêm, những vấn đề nào chưa được nghiên cứu và cần tiếp tục nghiên cứu, và như thế.


Thứ hai là lựa chọn chủ đề xác định, từ đó các khía cạnh cần được giải thích, chứng minh và giải thích, để không đi theo con đường mà những người khác đã đi. Vì vậy, khi lập dàn ý, các em phải nỗ lực, điều gì nói trước, điều gì nói sau, cách sắp xếp trình tự thuyết minh, tư liệu nào có thể sử dụng, tư liệu nào cần sưu tầm thêm. Sau khi hình thành dàn ý tiểu luận, các nhiệm vụ này đã được xác định.Trong quá trình nghiên cứu đối tượng, việc tham khảo các tài liệu có liên quan, kết hợp với nhu cầu nghiên cứu của đối tượng sẽ dễ dàng kích thích tư duy sáng tạo của tác giả. có giá trị học thuật và ý nghĩa hướng dẫn nhiều hơn. ”(Yin Caizhong và cộng sự. Hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp sửa đổi[M]Thành Đô: Nhà xuất bản Đại học Giao thông Tây Nam, 1992: 83)


Giai đoạn thứ hai là viết đề cương luận văn


Viết là quá trình viết một dàn ý bài luận. Việc biên soạn dàn ý nhìn chung theo phương thức tư duy “tổng điểm - tổng điểm” và theo cấu trúc 3 phần “mở đầu - luận điểm - kết luận” nên việc viết được một dàn ý luận văn tốt là điều rất dễ dàng. Khi viết dàn ý, người ta thường áp dụng hai phương pháp:


Một là phong cách tiêu đề, còn được gọi là một dàn ý ngắn gọn. Phương pháp viết này yêu cầu tác giả sử dụng văn bản hoặc ngôn ngữ súc tích nhất để viết các luận điểm chính của từng cấp độ hoặc từng phần của tiêu đề bài báo, và tóm tắt từng phần nội dung trong một câu hoặc một vài câu. Yêu cầu liệt kê dàn ý chính, viết rõ ràng bài làm được chia thành nhiều phần, chia thành nhiều cấp độ và giải thích ý chính, điểm chính và khó, ý chính, sáng kiến ​​và kết luận nghiên cứu của đề bài.Điều đó có nghĩa là, "Khi lập dàn ý, bạn chỉ cần sử dụng một số câu đơn giản hoặc thậm chí sử dụng các từ và cụm từ để chỉ ra, sắp xếp và nối tên tài liệu và các đối số tương ứng, và biên soạn chúng thành một chuỗi hữu cơ. Nó ngắn gọn và đi vào trọng tâm., Rõ ràng trong nháy mắt. ”(Sun Xiaoling và cộng sự. Khái niệm cơ bản về phương pháp viết luận văn tốt nghiệp[M]Lanzhou: Lanzhou University Press, 2005: 189.) Tuy nhiên, nội dung của loại dàn ý này ngắn gọn và rõ ràng, và chỉ có tác giả mới có thể nắm bắt và hiểu được. Nếu tác giả không nắm chắc khi viết dàn ý hoặc nắm rõ thì không có cách nào để mở rộng nội dung cụ thể của bài khi viết bài, và rất có thể sẽ phải đại tu, tốn thời gian và công sức. Khi tác giả sử dụng phương pháp này, anh ta phải thận trọng một lần nữa, trừ khi anh ta chắc chắn 90%, nó hiếm khi được sử dụng nói chung.


Thứ hai là kiểu viết câu hay còn gọi là dàn ý chi tiết. Nghĩa là, mỗi phần của nội dung được tóm tắt dưới dạng một câu có thể diễn đạt ý nghĩa trọn vẹn. "Loại dàn ý này không chỉ có khuôn khổ, dàn ý mà còn có nội dung và chi tiết. Nói cách khác, trong khi đánh dấu tiêu đề của từng phần của bài viết, nó cũng thường sử dụng các câu hoàn chỉnh để tóm tắt ý chính của từng phần, kể cả trong quá trình chuyển đổi, Cần có những giải thích văn bản cần thiết ở những bước ngoặt. Vì dạng dàn ý này cụ thể, chi tiết nên tiết kiệm thời gian và đỡ vất vả khi làm văn. " (Sun Xiaoling và cộng sự. Những điều cần thiết về phương pháp viết luận văn tốt nghiệp[M]Lanzhou: Lanzhou University Press, 2005: 189.) Vì vậy, cách viết này cụ thể, rõ ràng, tác giả dễ đọc, dễ hiểu, người khác đọc được nhưng tốn nhiều thời gian và công sức trong quá trình viết. Nói chung, nếu bạn đang viết luận văn tốt nghiệp, tốt nhất nên sử dụng kiểu viết câu, dễ đọc và dễ hướng dẫn cho giáo viên.


Trong quá trình viết luận văn, chúng ta có thể xác định nên sử dụng dàn ý tóm tắt hay dàn ý chi tiết dựa trên mức độ phức tạp của đối tượng nghiên cứu, mức độ nắm bắt hay quen thuộc của mình đối với nội dung nghiên cứu, độ dài của bài báo và mức độ kiểm soát đối tượng nghiên cứu. Nếu đối tượng nghiên cứu của chúng ta tương đối đơn giản và dễ kiểm soát, nội dung nghiên cứu dễ nắm bắt hoặc rất quen thuộc, độ dài bài viết ngắn thì sử dụng dàn ý ngắn gọn, ngược lại thì sử dụng dàn ý chi tiết. Nếu chúng ta đang viết luận văn tốt nghiệp, tốt nhất nên sử dụng dàn ý chi tiết. Điều này đòi hỏi dàn bài phải có mối quan hệ ba cấp hoặc bốn cấp: mỗi dàn ý cần có một mục tiêu, và dàn ý phải có cả tiêu đề và biểu thức câu, để đề cương có thể đầy đủ. Vì vậy, việc lập đề cương luận văn rất tốn công sức.Đồng thời, chú ý đến những nội dung cần viết trong dàn ý tiểu luận: "Tiêu đề; mở đầu các điểm chính; tiêu đề chương; tiêu đề phần dưới tiêu đề chương (hoặc gợi ý nội dung phần); nội dung gợi ý bên dưới tiêu đề phần; nội dung lớp những điểm chính và tài liệu được sử dụng (lập luận), Ví dụ, dữ liệu, sơ đồ, tên công thức); những điểm chính của phần nhận xét kết luận. ”(Sun Xiaoling, v.v. Khái niệm cơ bản về phương pháp viết luận văn tốt nghiệp[M]Lanzhou: Lanzhou University Press, 2005: 189)


Viết câu (dàn ý chi tiết), như trong hình dưới đây:


Sau khi viết xong dàn ý của luận văn, đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, bạn có thể tìm thông tin liên quan theo dàn ý và bước vào giai đoạn viết. Trên thực tế, nếu không, vẫn còn một việc quan trọng phải làm, đó là nhiều lần xem xét và chỉnh sửa lại đề cương.Khi nhiều lần xem lại và sửa lại dàn ý bài văn, bạn phải nắm được: "Một là kiểm tra xem chủ đề có phù hợp và phù hợp hay không; hai là kiểm tra cấu trúc của dàn ý, trước tiên tập trung vào luận điểm trọng tâm hoặc chủ đề chính cần giải thích. và kiểm tra các phần, cấp độ và đoạn văn được chia. Liệu vấn đề có thể được giải thích đầy đủ hay không. Nó có hợp lý không; mối liên hệ giữa các cấp độ và đoạn văn có chặt chẽ hay không và quá trình chuyển đổi có diễn ra tự nhiên hay không, sau đó kiểm tra hai cặp bố cục tổng thể , và thứ tự của diễn ngôn trong mỗi cấp độ là 'tinh chỉnh'. "(Xu Rong. Luận văn tốt nghiệp viết văn tự do[M].Beijing: China Commercial Press, 2002: 73)


Giai đoạn thứ ba là sửa đổi và điều chỉnh đề cương


Việc chỉnh lý, chỉnh lý đề cương luận văn là một khâu quan trọng trong quá trình viết đề cương luận văn. Khả năng sửa đổi và điều chỉnh đường viền của giấy sẽ giúp cải thiện chất lượng viết trên giấy, giảm bớt rắc rối khi làm lại và nâng cao sự tự tin của chúng ta khi viết bài.Đối với việc chỉnh lý, điều chỉnh đề cương, phải tuân thủ “bốn nhìn”: “Trước hết, xem lý luận có đúng không, có phù hợp với thực tế khách quan không, có phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hay không, và liệu nó có giá trị khoa học hay không. Thứ hai, khuôn khổ có hợp lý hay không và có cần thiết hay không. Điều chỉnh; thứ ba, xem từng phần của lập luận có thể chỉnh sửa được hay không, có lập luận mới hoặc lập luận nào cần được bổ sung hay không; thứ tư , liệu có vấn đề gì với hệ thống logic không. "(Xu Rong. Khóa luận tốt nghiệp viết văn tự do[M].Beijing: China Commercial Press, 2002: 74) Nhìn sơ lược bài viết, tôi thấy không có vấn đề gì, tức là về cơ bản nó đã đáp ứng được các yêu cầu về các mặt hoặc phương hướng chính, để đạt được điều này là chưa đủ. .


Sau khi đề cương của một bài báo được phát hành, phải đáp ứng bốn yêu cầu sau: Thứ nhất, lập luận phải chính xác và phải có ý tưởng mới. Thứ hai là có một cái nhìn toàn cục, đòi hỏi phải kiểm tra tình trạng và vai trò của từng phần trong tờ giấy từ góc độ tổng thể, xem tỷ lệ của từng phần của tờ giấy trong cấu trúc tổng thể của tờ giấy có phù hợp hay không, độ dài của bài báo có phù hợp hay không, và từng phần. hoặc có ít liên quan, ngay cả khi nó được thu thập với nhiều năng lượng. Thứ tư, chúng ta phải xem xét mối quan hệ logic giữa các phần khác nhau của bài báo, bao gồm mối quan hệ cấu trúc của bài báo, mối liên hệ logic bên trong của mỗi phần của bài báo, và thậm chí cả mối quan hệ logic bên trong của mỗi phần.


Sau khi đề cương tiểu luận được sửa đổi và điều chỉnh, bước tiếp theo là thu thập dữ liệu, lựa chọn dữ liệu, lưu và sử dụng dữ liệu theo yêu cầu của đề cương, và bắt đầu viết luận văn.


Chúc các bạn đọc tin bong da online vui vẻ!

Original text