bong da nhacai

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 25/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da nhacai

trưc tiep bong da

【Tóm tắt】 Công cuộc đổi mới và mở cửa của nước ta được dẫn dắt bởi lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình. Kể từ khi cải cách và mở cửa, trong xã hội chúng ta đã có rất nhiều hiểu lầm và hiểu sai về Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Cần phải duy trì và thực hiện phong cách tốt đẹp là tìm kiếm sự thật từ những thực tế mà Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đã nhất quán chủ trương, và kiên trì tiến hành từ thực tế trong mọi việc, và không rời bỏ điều kiện thực tế của quốc gia Trung Quốc và làm những điều hiển nhiên. Cần phải nghiên cứu và hiểu Lý luận Đặng Tiểu Bình một cách toàn diện và chính xác, nắm bắt được bản chất tinh thần của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình. Chúng ta phải tin chắc rằng Học thuyết Đặng Tiểu Bình, Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, và Tư tưởng Mao Trạch Đông là một hệ thống khoa học đi xuống theo một đường liên tục.


[Từ khóa]cải cách và mở cửa lý thuyết Đặng Tiểu Bình


Công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc được đưa ra dưới sự dẫn dắt của học thuyết xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, kể từ khi cải cách và mở cửa, đã có nhiều hiểu lầm và hiểu sai về Lý thuyết Đặng Tiểu Bình trong xã hội chúng ta. Tác giả cho rằng chính những hiểu lầm, hiểu lầm này đã gây ra một số sai lầm trong công cuộc cải cách, mở cửa của chúng ta, rơi vào tình trạng khó khăn, đồng thời dẫn đến sự nhầm lẫn trong suy nghĩ và hành vi của người dân. Vì vậy, cần phải kiên quyết loại bỏ nhiều hiểu lầm, hiểu sai về Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thực sự ngẩng cao đầu thay vì giương cao ngọn cờ vĩ đại của Học thuyết Đặng Tiểu Bình một cách sai lầm. Để đạt được điều này, chúng ta phải làm như sau:


1. Cần phải duy trì và thực hiện phong cách tốt đẹp là tìm kiếm sự thật từ những thực tế mà Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đã nhất quán chủ trương, và kiên quyết tiến hành từ thực tế trong mọi việc, và không để điều kiện quốc gia thực tế của Trung Quốc làm những việc đương nhiên. . Cần phải coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết Đặng Tiểu Bình theo một thái độ thực dụng, không coi lời nói và câu nói của cá nhân họ là chân lý vĩnh cửu, mà là sự thống nhất giữa chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Một số người luôn xa rời thái độ khoa học, tìm kiếm chân lý từ sự thật và coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết Đặng Tiểu Bình một cách giáo điều, coi chúng là chân lý tuyệt đối và coi chúng là chân lý vĩnh cửu. Điều này có vẻ tuân theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết Đặng Tiểu Bình, nhưng trên thực tế nó hoàn toàn ngược lại và đi ngược lại với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết Đặng Tiểu Bình. Bởi vì thái độ giáo điều này là điều mà Marx, Lenin, Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình kiên quyết phản đối. Chân lý là sự thống nhất giữa tính tuyệt đối và tính tương đối.Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, học thuyết Đặng Tiểu Bình là chân lý, không những phản ánh đúng thế giới khách quan và quy luật phát triển của nó mà còn không thể hiểu đúng hoàn toàn thế giới khách quan. .Bản thân chúng đòi hỏi Sự phát triển liên tục trong thực tế. Chỉ khi hiểu vấn đề theo cách này, chúng ta mới có thể kế thừa, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình. Học thuyết Đặng Tiểu Bình.


Thứ hai, chúng ta phải học và hiểu Lý thuyết Đặng Tiểu Bình một cách toàn diện và chính xác, đồng thời nắm được thực chất của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình. Cần phải phân biệt những nhận xét cụ thể của Đặng Tiểu Bình trong những dịp cá nhân với suy nghĩ tổng thể của ông ta. Một số người tìm kiếm chương truyện, trích dẫn câu văn sai ngữ cảnh, sai ngữ cảnh, ngồi coi trời bằng vung, áp đặt cho Đặng Tiểu Bình một quan điểm là sai lầm mà tự cho mình là đúng. của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, nhưng lại cao ngạo một cách sai lầm. Ví dụ, bởi vì Đặng Tiểu Bình nói "nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội", một số người nói rằng Trung Quốc bây giờ không phải là chủ nghĩa xã hội vì Trung Quốc nghèo. Đặng Tiểu Bình khuyến khích phát triển kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội và thực hiện cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Bài học về chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, cái gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thực chất là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo toàn thể nhân dân Trung Quốc đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Bây giờ Trung ương Đảng nói về vị trí thống trị của sở hữu công, phải nói điều này, và đó là một biện pháp khẩn cấp. Và những người này cũng hy vọng rằng cải cách và mở cửa của Trung Quốc sẽ đi vào con đường của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta hãy hỏi, những quan điểm này có phải là của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình không? Rõ ràng là không. Đặng Tiểu Bình nói rằng nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội, rằng Trung Quốc hiện nay nghèo, đó không phải là chủ nghĩa xã hội đủ tiêu chuẩn, không phải là loại chủ nghĩa xã hội phát triển cao như Marx đã thấy trước. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện nay là chủ nghĩa xã hội đã vượt qua "Hẻm núi Kafdin" của chủ nghĩa tư bản, và nó chỉ là giai đoạn chính của chủ nghĩa xã hội. Đặng Tiểu Bình khuyến khích phát triển chế độ đa sở hữu và thực hiện kinh tế thị trường, tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình cũng nhiều lần nhấn mạnh vị trí thống trị của sở hữu công. quyền sở hữu như là cơ sở của nền kinh tế của chúng tôi. Ban Chấp hành Trung ương Đảng chưa bao giờ nói rằng chúng ta nên đi con đường tư nhân hóa hay con đường tư bản chủ nghĩa. Làm thế nào chúng ta có thể nghi ngờ vô căn cứ về các chính sách hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đón gió, hiểu và hiểu sai các chính sách của Đảng dựa trên trí tưởng tượng và giả định chủ quan của chúng ta? Chúng tôi nói rằng các chính sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ không bao giờ mơ hồ, ẩn ý và không được tiết lộ, và sẽ không bao giờ được "che giấu nửa vời." Vì vậy, đừng nghi ngờ hoang mang, đó là một phong cách học tập không tốt. Đường lối, chủ trương, chính sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là hiện thực, không phải thơ mù mờ, không cần phỏng đoán. Nếu bạn cần phải đoán, chẳng phải giống như đoán một câu đố, một người đoán, cuối cùng không ai đoán đúng. Trong trường hợp này, làm thế nào để đường lối, nguyên tắc và chính sách của đảng có thể được triển khai vào công việc thực tế?


Thứ ba, chúng ta phải tin tưởng chắc chắn rằng Học thuyết Đặng Tiểu Bình, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, và Tư tưởng Mao Trạch Đông là một hệ thống khoa học cùng đường. Một số người tách Lý thuyết Đặng Tiểu Bình ra khỏi Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Mao Trạch Đông, điều này không thực sự giương cao ngọn cờ vĩ đại của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, mà là giương cao một cách sai lầm. Có người bào chữa rằng chủ nghĩa xã hội do Mác hình dung và chủ nghĩa xã hội ở nước ta ở giai đoạn này rất khác nhau về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, hình thức quan hệ sản xuất cụ thể và cơ chế vận hành kinh tế, họ cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời và vô dụng, không cần phải nhấn mạnh, điều hữu ích duy nhất là Lý thuyết Đặng Tiểu Bình. Vì vậy, không cần thiết phải tuân theo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, và ngay cả Tư tưởng Mao Trạch Đông cũng không cần phải tuân theo, miễn là phải tuân theo Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Quan điểm này dường như tin chắc vào Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, nhưng nó thực sự vi phạm Lý thuyết Đặng Tiểu Bình. Vì Học thuyết Đặng Tiểu Bình cùng đường với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Mao Trạch Đông. Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ, giương cao ngọn cờ vĩ đại của Học thuyết Đặng Tiểu Bình là giương cao ngọn cờ vĩ đại của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Mao Trạch Đông. Đặng Tiểu Bình là một nhà mácxít vĩ đại, và ngay cả bản thân Đặng Tiểu Bình cũng tin vào điều này. Trong thực tiễn vĩ đại lãnh đạo nhân dân Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người đã kế thừa, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, đưa lý luận của Người trở thành một giai đoạn mới trong sự phát triển của Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Mao Trạch Đông là cội nguồn của Học thuyết Đặng Tiểu Bình. "Tôi có thể rõ ràng ở đâu? Đó là một nguồn nước ngọt" Nếu không có Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và Tư tưởng Mao Trạch Đông, sẽ không có Học thuyết Đặng Tiểu Bình. Ví dụ, các nhà văn cổ điển của chủ nghĩa Mác đã thảo luận về phân tích cụ thể các vấn đề cụ thể, và tác phẩm "Về mâu thuẫn" của Mao Trạch Đông đã thảo luận về nguyên tắc về tính đặc biệt của các mâu thuẫn. Lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình chính là sự kế thừa và phát triển nguyên lý cơ bản về phân tích cụ thể những vấn đề cụ thể của chủ nghĩa Mác và nguyên lý “Về mâu thuẫn” của Mao Trạch Đông về tính đặc thù của các mâu thuẫn. Theo nghĩa này, nếu không có tác phẩm "Về mâu thuẫn" của Mao Trạch Đông thì sẽ không có học thuyết xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình nhiều lần nhấn mạnh rằng không nên vứt bỏ Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Mao Trạch Đông. chắc chắn sẽ không được yên bình.


Có thể thấy, để thực sự giương cao ngọn cờ vĩ đại của Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, chúng ta phải loại bỏ những hiểu lầm và hiểu sai về Lý thuyết Đặng Tiểu Bình. Cần phải thực sự coi việc tuân theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và tuân thủ lý luận Đặng Tiểu Bình là một, thì mới có thể không ngừng thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của nước ta.


Tác giả: Zhang TieminChúc các bạn đọc tin bong da nhacai vui vẻ!

Original text