bong da ngoai hang

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da ngoai hang

bong da tv k+1

Thử phân tích ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn trong kiểm soát lũ của công trình thủy

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống lụt bão

Xu Tao XU Tao

(Lữ đoàn địa chất 113 thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Quý Châu, Liupanshui 553001)

(Lữ đoàn địa chất 113, Cục thăm dò và phát triển địa chất, khoáng sản tỉnh Quý Châu, Liupanshui 553001, Trung Quốc)

Tóm tắt: Trung Quốc chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa, lượng mưa biến đổi theo mùa tương đối lớn, dẫn đến dòng chảy sông có sự biến đổi lớn theo mùa. Lượng mưa bất thường có thể dễ dàng gây ra thiên tai lũ lụt. Trong công tác PCLB, việc ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn đã đóng vai trò tích cực trong công tác PCLB công trình thủy lợi. Dựa trên những vấn đề tồn tại của công tác kiểm soát lũ tích nước trước khi ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn, kết hợp với các ví dụ cụ thể về kiểm soát lũ, bài báo này thảo luận về hiệu quả ứng dụng của công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát lũ tích nước.

Tóm tắt: Do khí hậu gió mùa, lượng mưa thay đổi theo mùa ở Trung Quốc lớn, dẫn đến sự thay đổi theo mùa của dòng chảy sông cũng rất lớn, lượng mưa bất thường dễ gây ra lũ lụt. Công nghệ thông tin thủy văn có tác dụng tích cực đối với công tác này. .

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: công nghệ thông tin thủy văn; công trình bảo tồn nước và kiểm soát lũ lụt; ứng dụng

Từ khóa: công nghệ thông tin thủy văn; phòng chống lũ lụt; ứng dụng

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: TV877 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1006-4311 (2015) 20-0174-02

0 Lời nói đầu

Chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa, Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của thiên tai lũ lụt. Trong quá trình ứng phó với thiên tai lũ lụt, công tác tích nước, phòng chống lũ lụt đóng một vai trò quan trọng. Trước khi có sự xuất hiện của công nghệ thông tin thủy văn, công tác kiểm soát lũ lụt và điều tiết nước của Trung Quốc có đặc điểm là hiệu quả công việc thấp và độ trễ nghiêm trọng. Việc áp dụng công nghệ thông tin thủy văn đã cải thiện đáng kể hiệu quả của công tác kiểm soát lũ lụt và điều tiết nước, và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của công tác kiểm soát lũ lụt và điều tiết nước ở Trung Quốc.

1 Các vấn đề với công tác kiểm soát lũ lụt truyền thống

Các nguồn tài nguyên nước của Trung Quốc được phân bổ rộng rãi, và giám sát thủy văn luôn là trọng tâm của ngành bảo tồn nước. Trong công tác bảo tồn nước và phòng chống lũ lụt, việc cung cấp các nguồn dữ liệu về chế độ nước là cốt lõi của công việc.Trong công tác phòng chống lũ lụt và bảo tồn nước truyền thống, tài nguyên dữ liệu chế độ nước dựa vào quản lý thủ công, mức độ bao phủ của số liệu thống kê không đầy đủ, hiệu quả của số liệu thống kê thấp, hoặc số liệu thống kê không được chuẩn hóa hoặc chính xác, trong công tác kiểm soát lũ lụt, việc truyền dữ liệu không kịp thời, v.v ... Ở mức độ lớn, chúng đã gây ra tác động tiêu cực đến sự phát triển bình thường của công tác phòng chống lũ lụt.[1].

2 Nguyên lý làm việc của công nghệ thông tin thủy văn

2.1 Ý nghĩa của công nghệ thông tin thủy văn

Công nghệ thông tin thủy văn là việc thực hiện phát triển theo chiều sâu và sử dụng rộng rãi các nguồn thông tin thủy văn trên cơ sở sử dụng đầy đủ công nghệ thông tin hiện đại để thông tin thủy văn có thể hiện thực hóa dịch vụ thu-truyền-lưu trữ-xử lý-xử lý thông minh và được nối mạng , để bảo tồn nước Hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động kinh doanh khác nhau có thể được cải thiện một cách toàn diện[2].

2.2 Thành phần của công nghệ thông tin thủy văn

Công nghệ thông tin thủy văn là công nghệ được phát triển trên nền tảng công nghệ mạng máy tính và công nghệ truyền thông. Việc hình thành công nghệ thông tin thủy văn cần dựa trên việc xây dựng mạng lưới hệ thống thủy văn của các đơn vị các cấp và được thực hiện thông qua việc chia sẻ thông tin thủy văn trong mạng lưới hệ thống thủy văn các cấp. Việc xây dựng mạng lưới hệ thống thủy văn của các đơn vị các cấp bao gồm hai khía cạnh, một là mạng thông tin liên lạc đối ngoại, hai là mạng đặc biệt phục vụ công tác thủy lợi và phòng chống lũ lụt.Mạng đặc biệt về kiểm soát lũ của công trình thủy lợi cũng bao gồm hai phần: một là mạng báo cáo lũ "vệ tinh trung tâm" bên dưới trung tâm; hai là mạng máy tính liên kết phía trên trung tâm.[3].

2.3 Nguyên lý làm việc của công nghệ thông tin thủy văn

Trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn, thông qua việc kết nối mạng cấp trên và cấp dưới của mạng trung tâm tiểu khu, thông tin được truyền về trung tâm thông tin thủy văn các cấp qua đường cáp quang, Trung tâm thông tin thủy văn tỉnh truyền thông tin thủy văn quốc gia qua cáp quang, trung tâm thông tin truyền tải thông tin, hình thành mạng lưới thông tin thủy văn phủ khắp cả nước. Nguyên lý hoạt động của Wailian Flood Control Network là truy cập Internet thông qua viễn thông để cung cấp dịch vụ Internet cho các cơ quan kiểm soát lũ lụt.Mạng lưới kiểm soát lũ lụt bên ngoài và mạng lưới đặc biệt đều sử dụng công nghệ cách ly vật lý và Gigabit Ethernet để tạo thành hai hệ thống dây tích hợp, do đó tạo thành một hệ thống mạng an toàn và ổn định và cung cấp nền tảng cần thiết để phát triển công tác kiểm soát lũ tích nước[4].

3 Ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn trong công tác cấp nước và kiểm soát lũ

Công nghệ thông tin thủy văn bao gồm ba phần: công nghệ truyền thông và mạng máy tính, cơ sở dữ liệu thông tin thủy văn và hệ thống kinh doanh tư vấn trực quan về kiểm soát lũ lụt[5]. Ứng dụng của từng bộ phận trong công tác tích nước và phòng chống lũ lụt có ý nghĩa rất lớn.

Thứ nhất, công nghệ thông tin liên lạc và mạng máy tính kết nối các cấp mạng lưới hệ thống thông tin công trình thủy lợi để tạo thành mạng lưới thông tin thủy văn toàn quốc. Mạng thông tin các cấp tổng hợp thông tin thủy văn trong mạng thông tin thủy văn quốc gia thông qua đường truyền cáp quang. Trong công tác tích nước và phòng chống lũ lụt, nhà nước có thể phản ứng nhanh dựa trên thông tin này và nhanh chóng phổ biến kế hoạch phòng chống lũ lụt xuống phía dưới để đảm bảo sự phát triển bình thường của công tác tích nước và phòng chống lũ lụt.

Thứ hai, cơ sở dữ liệu thông tin thủy văn. Trong công tác phòng chống lũ lụt, dữ liệu thông tin thủy văn là một đảm bảo quan trọng cho sự phát triển bình thường của công việc. Tính năng quan trọng nhất của thông tin hóa là số hóa Chức năng của cơ sở dữ liệu thông tin thủy văn trong công tác phòng chống lũ lụt là truy xuất và công bố thông tin. Cơ sở dữ liệu thông tin thủy văn do các nhà chuyên môn nghiên cứu và phát triển, trong quá trình ứng dụng có thể theo dõi thông tin hồ chứa, thông tin lượng mưa, thông tin trạm báo lũ, thông tin hàm lượng cát trong vùng kiểm soát lũ theo thời gian thực, sau đó tổng hợp nhiều thông tin khác nhau. dữ liệu. Phân tích và cuối cùng nhận được kết quả thống kê tương ứng. Để đạt được mục đích truy xuất thông tin nhanh chóng và đảm bảo tính trực quan và rõ ràng của thông tin truy xuất.

Thứ ba, hệ thống kinh doanh tư vấn trực quan phòng chống lụt bão là một loại hình công nghệ truyền thông đa phương tiện mới được phát triển trên nền tảng công nghệ đa phương tiện và công nghệ truyền thông. Công nghệ này dựa trên mạng và trình bày thông tin thủy văn ở tất cả các cấp trong hội nghị thông qua chế độ video từ xa từ xa. Nâng cao hiểu biết của các cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương về tình hình lũ lụt thực tế, và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định kiểm soát lũ lụt khoa học và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát lũ lụt.

4 Phân tích các trường hợp kiểm soát lũ lụt

4.1 Ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn trong kiểm soát lũ của công trình thủy lợi

Trạm quan trắc thủy văn Trường Xuân dựa vào đường dây bưu chính viễn thông để thực hiện công việc trong quá trình hoạt động lâu dài, theo loại hình công trình này thì hiệu quả quan trắc thủy văn rất thấp. Vào những năm 1990, trạm quan trắc thủy văn Trường Xuân đã thành lập mạng lưới phòng chống lũ của đài phát thanh, mặc dù hiệu quả công việc đã được nâng cao ở mức độ nhất định nhưng phương pháp này có nhiều liên kết truyền dẫn, hiệu suất truyền dẫn thấp, dễ xảy ra lỗi và bị bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết. Do có nhiều trạm báo lũ hơn ở Trường Xuân, nhiệm vụ nặng nề hơn, điều này hạn chế phần lớn chất lượng và hiệu quả của việc truyền thông tin về chế độ nước. Trong 10 năm từ 1996 đến 2006, trạm quan trắc thủy văn ở thành phố Trường Xuân, với sự giúp đỡ của các cơ quan chính quyền, đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn để kiểm soát lũ lụt. Việc ứng dụng công nghệ đa phương tiện và mạng đã rút ngắn đáng kể khoảng cách truyền thông tin. hiệu quả truyền tải thông tin và đóng vai trò tích cực trong việc phát triển hiệu quả công tác phòng chống lũ lụt.

4.2 Hiệu quả ứng dụng của công nghệ thông tin thủy văn trong kiểm soát lũ của công trình thủy lợi

Từ năm 2006, Trạm quan trắc thủy văn Trường Xuân đã từng bước thiết lập các nút truyền dẫn thủy văn quan trọng như trạm thủy văn, đê điều, văn phòng quốc phòng ở các thành phố và quận khác nhau. Đến năm 2009, trạm quan trắc thủy văn ở thành phố Trường Xuân sẽ tăng tốc độ truyền tải thông tin trong vòng 25 phút từ 70%. Tăng lên 98% và giảm tỷ lệ lỗi khi truyền thông tin từ 1% xuống 0,2%.

Năm 1998, khi công nghệ thông tin thủy văn mới bắt đầu được sử dụng, nó đã đóng một vai trò quan trọng trong công tác tích nước và phòng chống lũ lụt năm đó. Với sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu Foxpro, trong công tác kiểm soát lũ tích nước, thông qua việc xem thời gian thực về điều kiện mưa, thông tin kênh sông và hồ chứa, hiệu quả của công tác kiểm soát lũ tích nước đã được cải thiện ở mức độ lớn và thiệt hại đã được giảm thiểu. giảm.

Năm 2004, thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá trị đặc trưng kênh sông, cơ sở dữ liệu mực nước lịch sử và cơ sở dữ liệu lịch sử lượng mưa hàng năm điển hình, phân tích truy vấn thông tin lũ lụt đã được tích hợp hữu cơ và thời gian phân tích dữ liệu tham vấn thủy văn là 1-2 giờ. Việc chuyển đổi thành nửa giờ giúp cải thiện đáng kể tính kịp thời của việc ra quyết định kiểm soát lũ lụt.

Năm 2012, thành phố Trường Xuân bị ảnh hưởng bởi cơn bão "Bulavan" và lượng mưa tăng vọt nhằm làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Thành phố Trường Xuân đã sử dụng công nghệ thông tin thủy văn để dự đoán điều kiện mưa và ban hành kế hoạch kiểm soát lũ lụt cho trụ sở kiểm soát lũ lụt của các quận, thành phố, khu đô thị và khu vực phát triển trong thời gian sớm nhất. Bộ chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp sử dụng hệ thống thông tin thủy văn của mình để theo dõi thông tin thủy văn địa phương theo thời gian thực và báo cáo cho cục chống ngập thành phố Trường Xuân theo thời gian thực. Trong thời gian xảy ra bão, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn đã nâng cao hiệu quả truyền tin, nâng cao độ chính xác của phương án phòng chống lũ, kiểm soát hiệu quả chế độ nước trên sông, không xảy ra thiên tai lũ lụt. đã được ngăn chặn hiệu quả.

5. Kết luận

Trung Quốc là quốc gia chịu sự chi phối của khí hậu gió mùa, đồng thời do mạng lưới sông ngòi dày đặc ở nước ta nên thiên tai lũ lụt rất dễ xảy ra vào những mùa có lượng mưa lớn. Cơ sở quan trọng để chống lũ là thu thập thông tin thủy văn. Trước khi ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn, hiệu quả thu thập và truyền dữ liệu thủy văn cũng thấp, ảnh hưởng phần lớn đến hiệu quả chống lũ. Qua khóa học kiểm soát lũ lụt của thành phố Trường Xuân, có thể thấy rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn trong điều tiết nước và kiểm soát lũ lụt đã cải thiện đáng kể tính đầy đủ và chính xác của số liệu thống kê, nâng cao hiệu quả truyền tải dữ liệu và các chương trình kiểm soát lũ công tác phòng chống lũ lụt kịp thời, phát triển công tác phòng chống lũ lụt đã có tác động quan trọng.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu:

[1]Wang Lihong. Ứng dụng Công nghệ Thông tin Thủy văn trong Kiểm soát Lũ lụt của Bảo tồn Nước[J]Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng đô thị (Ấn bản điện tử), 2012, (33): 32.

[2]Zhang Zhaoyu. Ứng dụng công nghệ thông tin thủy văn trong kiểm soát lũ lụt của công trình thủy lợi[J]Địa lý Nhân văn Toàn cầu, 2014, (12): 96.

[3]Ma Chi. Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Kiểm soát Lũ lụt của Công trình Thủy lợi[J]Khoa học và Đổi mới và Ứng dụng Công nghệ, 2014, (20): 174.

[4]Tong Jingfen. Phân tích vai trò của công nghệ thông tin thủy văn trong việc kiểm soát lũ lụt của công trình thủy lợi[J]Thông tin Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang, 2015, (2): 98.

[5]Lei Zhu. Phân tích vai trò của công nghệ thông tin thủy văn trong kiểm soát lũ lụt của công trình thủy lợi[J]Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng đô thị (Bản điện tử), 2013, (24): 68.


Chúc các bạn đọc tin bong da ngoai hang vui vẻ!

Original text