bong da live

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da live

bong da

Tóm tắt: Phân tích các chính sách tái chế chất thải xây dựng của Hoa Kỳ và Nhật Bản, hệ thống luật pháp hoàn chỉnh, sự kết hợp của các chính sách vĩ mô và vi mô, và hỗ trợ chính sách của chính phủ là những chìa khóa để hiện thực hóa việc tái chế chất thải xây dựng ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. Sau đó, nó phân tích chính sách tái chế chất thải xây dựng của Trung Quốc, kết hợp các vấn đề phải đối mặt, rút ​​ra kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Nhật Bản, và đưa ra các khuyến nghị về chính sách tái chế chất thải xây dựng của Trung Quốc từ khía cạnh pháp lý và kinh tế.


Từ khóa: công nghiệp xây dựng, chất thải xây dựng, tái chế, phân tích chính sách;


Chất thải xây dựng là chất thải rắn như bê tông bỏ hoang, đất, gạch vỡ và kính vỡ, chủ yếu được tạo ra trong quá trình xây dựng hoặc phá dỡ các tòa nhà. Trong những năm gần đây, với quá trình đô thị hóa của Trung Quốc không ngừng tăng tốc, quy mô xây dựng tiếp tục được mở rộng, ngày càng có nhiều công trình cũ cần phải phá bỏ khiến lượng rác thải xây dựng được xử lý tăng theo từng năm. Kể từ những năm 1960, các nước phát triển đã tăng cường hỗ trợ chính sách cho việc tái chế và xử lý chất thải xây dựng, và thúc đẩy việc tái chế chất thải xây dựng thông qua các phương tiện pháp lý và chính sách. Trong trường hợp cơ chế tái chế chất thải xây dựng của Trung Quốc không hoàn hảo, bài báo này sẽ rút ra kinh nghiệm tiên tiến của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác, đồng thời đưa ra các khuyến nghị về chính sách tái chế chất thải xây dựng của Trung Quốc.


1 Chính sách tái chế chất thải xây dựng ở Hoa Kỳ và Nhật Bản


1.1 Hoa Kỳ


Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tái chế chất thải xây dựng sớm nhất. Nước này chủ yếu hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động tái chế chất thải xây dựng từ các khía cạnh của chính sách kỹ thuật, chính sách pháp luật và chính sách kinh tế, và thúc đẩy việc thực hiện tái chế chất thải xây dựng.


1.1.1 Sử dụng phân loại chất thải xây dựng


Lượng chất thải xây dựng được thải ra hàng năm ở Hoa Kỳ là khoảng 325 triệu tấn, chiếm 40% tổng lượng chất thải đô thị thải ra. Theo các loại và đặc điểm của chất thải xây dựng, Hoa Kỳ đại khái chia việc tái chế chất thải xây dựng thành ba cấp độ và tái chế chất thải xây dựng theo các lớp: 1) Sử dụng ở mức độ thấp. Công nhân xây dựng phân loại và chất đống phế thải xây dựng tại công trường, hoàn thổ đơn giản, ... chiếm khoảng 50% đến 60% tổng lượng chất thải xây dựng phát thải; 2) Sử dụng trung gian. Các công ty xử lý chất thải xây dựng tái chế chất thải xây dựng và thay thế vật liệu nền đường truyền thống bằng chất thải xây dựng. Các nhà sản xuất vật liệu xây dựng xử lý chất thải xây dựng thành nhiều khối, tổng hợp khác nhau, v.v., chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải chất thải xây dựng; 3) Sử dụng nâng cao. Xử lý và giảm chất thải xây dựng thành vật liệu xây dựng có thể tái chế, chẳng hạn như chế biến chất thải xây dựng thành xi măng và nhựa đường để tái sử dụng.


1.1.2 Xây dựng các luật và chính sách hoàn chỉnh để tiêu chuẩn hóa việc tái chế chất thải xây dựng


Việc sử dụng hiệu quả chất thải xây dựng ở Hoa Kỳ được hưởng lợi từ hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. "Luật Xử lý Chất thải Rắn" ban hành năm 1965 phân loại chất thải rắn và quy định việc xử lý và xả chất thải từ ngành xây dựng. "Luật Tái chế Tài nguyên" được ban hành năm 1970 đã mở rộng hơn nữa phạm vi quản lý chất thải xây dựng, từ việc kiểm soát đơn giản việc phát thải và xử lý chất thải sang quản lý tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu. Các hệ thống pháp luật như “Luật siêu quỹ” ban hành năm 1980, “Quy tắc thiết kế bãi chôn lấp chất thải xây dựng” và “Hệ thống giấy phép hành chính để xử lý chất thải xây dựng” quy định chi tiết hơn về việc xử lý chất thải xây dựng. Chỉ sau khi cơ quan hành chính liên quan có giấy phép đặc biệt, doanh nghiệp mới được phép xả thải hoặc vận chuyển chất thải xây dựng. Doanh nghiệp sản xuất chất thải công nghiệp trong quá trình sản xuất không được tự ý đổ chất thải. Các chính sách này đạt được kiểm soát nguồn, tức là kiểm soát việc phát sinh chất thải xây dựng.


Hoa Kỳ dựa vào lực lượng cưỡng chế của chính phủ để thúc đẩy việc tái chế chất thải xây dựng và thực hiện ba thay đổi chính sách lớn. Trong những năm 1960, các biện pháp hành chính của chính phủ và các cơ quan ban ngành được sử dụng để kiểm soát ô nhiễm chất thải xây dựng; trong những năm 1970, thông qua kích thích kinh tế của thị trường, các doanh nghiệp được khuyến khích giảm sản lượng chất thải xây dựng tại nguồn; trong những năm 1980, Chính phủ ủng hộ, Sự kết hợp ba bên giữa tính tự giác của doanh nghiệp và sự tham gia của cộng đồng, mỗi bang đã xây dựng luật và quy định dựa trên đặc điểm riêng của mình, công bố công khai việc thải chất thải xây dựng hàng năm và hạn chế xả chất thải xây dựng. Các tiểu bang ở Hoa Kỳ đã tích cực hưởng ứng các chính sách của chính phủ liên bang. Hiện tại, 37 tiểu bang đã cung cấp thông tin về phát thải chất thải xây dựng, 27 tiểu bang đã cung cấp thông tin về xử lý chất thải xây dựng và 11 tiểu bang đã cung cấp thông tin về sản xuất vật liệu xây dựng tái chế.


1.1.3 Xây dựng các chính sách kinh tế để hướng dẫn và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xử lý chất thải xây dựng


Chính phủ Mỹ đã ban hành một loạt chính sách kinh tế nhằm khuyến khích nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực tái chế chất thải xây dựng. Ví dụ: Luật Arizona quy định rằng nếu một công ty mua tài nguyên tái tạo hoặc xử lý thiết bị dạng chất thải thông qua hình thức trả góp, chính phủ có thể giảm 10% thuế bán hàng của công ty; chính quyền bang Connecticut áp đặt các hạn chế đối với việc sản xuất tài nguyên tái tạo., Cung cấp các quỹ mạo hiểm nhỏ với lãi suất thấp hơn và rủi ro thấp hơn, đồng thời giảm hoặc miễn thuế thu nhập, thuế bán thiết bị và thuế tài sản của các doanh nghiệp đó. Hoa Kỳ cũng đã sử dụng các biện pháp khuyến khích trực tiếp để thúc đẩy việc tái chế chất thải xây dựng. Ví dụ, chính phủ Hoa Kỳ đánh phí nước thải và thuế rác đối với các công ty xả chất thải xây dựng.


Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã khởi xướng chương trình Tiết kiệm xây dựng để hướng dẫn các công ty tham gia vào các hoạt động tái chế chất thải xây dựng nhằm giảm phát sinh và thải chất thải xây dựng từ nguồn. Chính phủ và các doanh nghiệp ở nhiều bang đã hưởng ứng tích cực, và hàng loạt dự án trình diễn đã xuất hiện. Ví dụ, trong quá trình phá dỡ Marion Senator District ở Ohio, chất thải xây dựng được phân loại thủ công và máy móc, và chất thải xây dựng có thể sử dụng được đã được tái chế. Tỷ lệ tái chế chất thải xây dựng của dự án đạt 82%, giúp tiết kiệm khoảng 160.000 USD. . Chính quyền các bang của Mỹ cũng đã đưa ra các chính sách hướng dẫn các công ty phân loại và tái chế chất thải xây dựng. Ví dụ: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Bang California đã thiết lập cơ sở dữ liệu hàng hóa tái chế chất thải xây dựng; Cơ quan Bảo vệ Môi trường Ohio đã phát hành danh mục tìm kiếm trực tuyến về chất thải xây dựng để cung cấp thông tin tham khảo cho các công ty sẵn sàng giảm chất thải xây dựng; Bộ Giao thông vận tải Texas Năm 2013, Hoa Kỳ 677 triệu đô la được đầu tư vào việc mua vật liệu xây dựng tái chế, cho phép 2,5 triệu tấn chất thải xây dựng được tái chế thay vì chỉ chôn lấp. Chỉ riêng việc tái chế bê tông vỡ đã tiết kiệm cho cục bảo vệ môi trường địa phương 1,2 triệu đô la Mỹ.


1.2 Nhật Bản


Diện tích đất hẹp và thiếu tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản khiến việc cân nhắc làm thế nào để tiết kiệm tài nguyên và tái chế chất thải xây dựng hiệu quả là điều cần thiết. Nhật Bản chia việc tái chế chất thải xây dựng thành 3 giai đoạn: giai đoạn phát sinh chất thải xây dựng, công đoạn xử lý chất thải xây dựng và công đoạn tái chế chất thải xây dựng. Thông qua pháp luật ở các giai đoạn khác nhau, kết hợp với hệ thống quản lý chặt chẽ, việc phát thải chất thải xây dựng đã được giảm thiểu và việc tái chế chất thải xây dựng đã được thực hiện.


1.2.1 Luật và chính sách trong giai đoạn phát sinh chất thải xây dựng


Trong giai đoạn phát sinh chất thải xây dựng, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một loạt các chính sách và biện pháp nhằm hạn chế việc phát sinh chất thải xây dựng từ nguồn. Chính phủ Nhật Bản có những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc xây dựng và phá dỡ các công trình, thể hiện như: trong giai đoạn thiết kế của dự án, phải giảm thiểu hoặc tránh tối đa việc thải chất thải xây dựng ra khỏi công trường; cần phải kéo dài tuổi thọ của tòa nhà càng nhiều càng tốt; Hoặc bạn cần phải nộp đơn lên bộ để phá dỡ tòa nhà và bạn không được phá dỡ nó khi chưa được phép (xem Bảng 1).


1.2.2 Luật và chính sách ở khâu xử lý chất thải xây dựng


Trong khâu xử lý chất thải xây dựng, pháp luật Nhật Bản quy định việc xử lý chất thải xây dựng do bên xả thải chịu trách nhiệm và bên xả thải có thể giao phó chất thải xây dựng cho công ty xử lý chất thải xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật. "Luật Xử lý Chất thải" của Nhật Bản, "Xử lý Phù hợp Phụ phẩm Xây dựng và Hướng dẫn Quảng cáo" và các luật khác quy định rằng chất thải xây dựng phải do các công ty tự xử lý hoặc ủy thác cho các công ty có đủ năng lực khác để xử lý. Đối với những công ty hoặc cá nhân không thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, chính phủ sẽ phạt tạm giam dưới 5 năm hoặc phạt tiền dưới 10 triệu yên đối với những ai tự ý đốt và bỏ đi (xem Bảng 2).


1.2.3 Luật và chính sách trong giai đoạn tái chế chất thải xây dựng


Trong khâu tái chế chất thải xây dựng, để đảm bảo chất thải xây dựng được tái chế một cách hiệu quả, chính phủ Nhật Bản đã thiết lập hệ thống phân loại và tái chế chất thải xây dựng. Để tiêu chuẩn hóa thị trường vật liệu xây dựng tái chế và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia sản xuất vật liệu xây dựng tái chế, luật pháp Nhật Bản thông qua hệ thống giấy phép xử lý chất thải xây dựng, trong đó nêu rõ trách nhiệm và tiêu chí đầu vào của các công ty liên quan. Chính phủ cần hỗ trợ tài chính cho các đơn vị hoặc doanh nghiệp sử dụng chất thải xây dựng làm nguồn lực để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chất thải xây dựng làm tài nguyên. Đồng thời, luật quy định các loại và tỷ lệ vật liệu xây dựng tái chế phế thải xây dựng phải được sử dụng trong các dự án kỹ thuật, và yêu cầu các tòa nhà công cộng phải sử dụng phụ phẩm xây dựng làm nguyên liệu thô, và rõ ràng nếu không sử dụng chúng sẽ bị trừng phạt. Luật yêu cầu chính phủ và các đơn vị xây dựng sử dụng vật liệu xây dựng tái chế, có thể đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp tái chế chất thải xây dựng và cho phép nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất vật liệu xây dựng tái chế để thực hiện tái chế chất thải xây dựng (xem Bảng 3) .


2 Kinh nghiệm và tham khảo các chính sách tái chế chất thải xây dựng của Hoa Kỳ và Nhật Bản


2.1 Hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để đảm bảo việc tái chế chất thải xây dựng


Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thông qua luật không chỉ để kiểm soát việc chôn lấp ngẫu nhiên và xếp chồng chất thải xây dựng mà còn đảm bảo việc tái chế chất thải xây dựng. Thực tiễn đã chứng minh rằng chìa khóa để thực hiện tái chế chất thải xây dựng nằm ở việc xây dựng một bộ luật hoàn chỉnh phù hợp với điều kiện quốc gia. Ví dụ, "Đạo luật xử lý chất thải rắn" do chính phủ Hoa Kỳ ban hành năm 1965 và "Đạo luật phục hồi tài nguyên" sửa đổi và ban hành năm 1970, "Đạo luật xử lý chất thải" do chính phủ Nhật Bản ban hành năm 1970 và "Đạo luật xử lý chất thải xây dựng" "ban hành năm 2003 Hơn một chục luật bao gồm Luật Khuyến khích Tái chế quy định chi tiết các phương pháp, thủ tục, các chính sách khuyến khích tương ứng và các biện pháp trừng phạt đối với việc tái chế chất thải xây dựng. Điều này tạo cơ sở pháp lý cho việc tái chế chất thải xây dựng và thúc đẩy hoạt động tái chế chất thải xây dựng dưới sự ràng buộc của pháp luật.


2.2 Kết hợp các chính sách vĩ mô với các chính sách vi mô để tăng cường khả năng vận hành của các chính sách


Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thiết lập một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh cho việc tái chế chất thải xây dựng và xây dựng một loạt các biện pháp chính sách kết hợp với luật pháp để đảm bảo tính hệ thống của luật pháp và khả năng vận hành của chính sách. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã khởi xướng kế hoạch Tiết kiệm xây dựng theo luật tái chế chất thải xây dựng, liệt kê các vật liệu và quỹ tiết kiệm được trong dự án trình diễn, đồng thời khuyến khích các công ty tái chế chất thải xây dựng. Theo các luật và quy định, Nhật Bản thực hiện các chính sách khác nhau ở từng giai đoạn tái chế chất thải xây dựng, chẳng hạn như thực hiện chính sách lập hồ sơ xây dựng và phá dỡ mới ở giai đoạn phát điện, chính sách chuyển giao chất thải xây dựng ở công đoạn xử lý và tái chế riêng. ở công đoạn tái chế., Chính sách bắt buộc sử dụng phế thải xây dựng. Kết nối hiệu quả giữa luật pháp và chính sách để đảm bảo tái chế chất thải xây dựng.


2.3 Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp tái chế và xử lý chất thải xây dựng


Để khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành xây dựng tích cực tham gia vào hoạt động tái chế chất thải xây dựng, chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ và Nhật Bản đã áp dụng một loạt chính sách khuyến khích và đi đầu trong việc thu mua vật liệu xây dựng tái chế. Các công ty tái chế chất thải xây dựng của Hoa Kỳ có thể được giảm và miễn thuế. Chính quyền các bang đi đầu trong việc thu mua vật liệu xây dựng tái chế. Kiểm toán viên nhà nước có quyền phạt hành chính đối với các cơ quan chính quyền địa phương không mua vật liệu xây dựng tái chế theo quy định. Để các công ty tăng cường đầu tư vào thiết bị tái chế chất thải xây dựng, các dự án nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, trước tiên, Nhật Bản khuyến khích chính quyền trung ương và địa phương đi đầu trong việc thu mua và sử dụng vật liệu xây dựng tái chế sử dụng chất thải xây dựng làm nguyên liệu. Bằng cách này, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tận dụng nguồn phế thải xây dựng.


Bảng 3 Các biện pháp pháp lý của Nhật Bản trong giai đoạn tái chế chất thải xây dựng


3 Hiện trạng và các vấn đề của chính sách tái chế chất thải xây dựng của Trung Quốc


3.1 Thực trạng chính sách tái chế chất thải xây dựng của Trung Quốc


Với sự phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng hiện đại, số lượng các công trình xây dựng mới, các dự án mở rộng, các dự án tái thiết, các dự án cần phải phá dỡ tiếp tục gia tăng, kéo theo một lượng lớn chất thải xây dựng. Sản lượng rác thải xây dựng hàng năm ở Trung Quốc trong 10 năm qua được ước tính, và có thể thấy rằng sản lượng rác thải xây dựng hàng năm ở Trung Quốc có xu hướng tăng lên qua từng năm (xem Bảng 4).


Kể từ năm 2010, tốc độ tăng trưởng sản lượng chất thải xây dựng của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Theo tính toán, tốc độ tăng phát thải chất thải xây dựng hàng năm trong hai năm 2010 và 2011 đạt hơn 19%. Trong số đó, chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình phá dỡ công trình chiếm hơn 80% tổng lượng chất thải xây dựng thải ra.


Vấn đề quản lý chất thải xây dựng đã thu hút sự quan tâm lớn của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc đã ban hành một loạt luật và chính sách để đưa ra các quy định chi tiết về việc tái chế và xử lý các tòa nhà bỏ hoang. "Luật Xử lý chất thải rắn thành phố" ban hành năm 1995 đã quy định cụ thể tương ứng về thu gom và xử lý chất thải xây dựng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan thiết kế, xây dựng và các cơ quan chính quyền. Luật Phòng, chống ô nhiễm môi trường do chất thải rắn ban hành năm 2005 quy định người gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và chịu sự giám sát của các cơ quan hành chính về bảo vệ môi trường; sử dụng công nghệ tiên tiến để kiểm soát việc phát sinh chất thải rắn từ nguồn , v.v ... Việc thải bỏ chất thải phải được khai báo và đăng ký, và chỉ có thể được xử lý sau khi bộ phận liên quan phê duyệt. “Quy chế quản lý chất thải xây dựng đô thị” ban hành năm 2005 quy định quy trình vận chuyển chất thải xây dựng của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp chỉ được xử lý chất thải xây dựng sau khi được cơ quan vệ sinh môi trường chấp thuận, không được tự ý vứt bỏ chất thải xây dựng. hoặc vận chuyển phế thải xây dựng, lộ trình và thời gian công ty không được tự ý thay đổi, doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị xử phạt. Để chuẩn hóa hành vi tái chế chất thải xây dựng, Trung Quốc đã thành lập Ủy ban Công tác Tái chế Tài nguyên và Quản lý Chất thải Xây dựng của Hiệp hội Vệ sinh Môi trường Trung Quốc vào tháng 6 năm 2013, và ban hành một báo cáo về việc tái chế chất thải xây dựng để tìm hiểu việc tái chế chất thải xây dựng phù hợp ở Trung Quốc. cách.


3.2 Các vấn đề trong chính sách tái chế chất thải xây dựng của Trung Quốc


Mặc dù Trung Quốc đã đưa ra một loạt chính sách để thúc đẩy việc tái chế chất thải xây dựng, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề trong việc tái chế và xử lý chất thải xây dựng.


3.2.1 Thiếu các luật đặc biệt về tái chế chất thải xây dựng


Mặc dù có nhiều luật liên quan đến việc tái chế chất thải xây dựng, nhưng không có luật cụ thể nào để điều chỉnh việc xử lý chất thải xây dựng. Trong một thời gian dài, việc tái chế phế thải xây dựng ở Trung Quốc mới chỉ có quy định của pháp luật và chưa được nâng lên tầm pháp luật, nó chỉ là quy định, không mang tính bắt buộc. Việc thiếu các luật đặc biệt cũng làm cho phạm vi trách nhiệm của các cơ quan quản lý khác nhau không rõ ràng, và có những kẽ hở trong hệ thống quản lý đối với chất thải xây dựng.


Bảng 4 Ước tính sản lượng rác thải xây dựng sinh hoạt hàng năm từ năm 2004 đến năm 2013


Lưu ý: 1. Sản lượng chất thải xây dựng hàng năm = diện tích xây dựng hoàn thành hàng năm × lượng chất thải xây dựng phát sinh trên một đơn vị diện tích xây dựng, ước tính dựa trên 550 tấn chất thải xây dựng phát sinh cho mỗi 10.000 mét vuông xây dựng hoàn thành; 2. Hàng năm Sản lượng chất thải phá dỡ xây dựng = Diện tích phá dỡ hàng năm × diện tích phá dỡ đơn vị phát sinh chất thải xây dựng. Nói chung, diện tích xây dựng phá dỡ ở Trung Quốc bằng khoảng 10% diện tích xây dựng mới được xây dựng trong năm đó. Kết hợp với đặc điểm cấu trúc của tòa nhà phá dỡ hiện tại, Việc phá dỡ một tòa nhà 1 mét vuông sẽ tạo ra khoảng 1,30 tấn chất thải xây dựng ước tính; 3. Sản lượng chất thải xây dựng hàng năm = sản lượng chất thải xây dựng hàng năm + sản ​​lượng chất thải phá dỡ hàng năm


3.2.2 Thiếu hệ thống hỗ trợ để đạt được các mục tiêu chính sách


Để thực hiện tái chế chất thải xây dựng, Hoa Kỳ áp dụng việc sử dụng phân loại chất thải xây dựng và Nhật Bản sàng lọc các loại chất thải xây dựng được phân loại và sử dụng. Hiện tại, việc sử dụng chất thải xây dựng ở Trung Quốc được chất thành đống hoặc chôn lấp, và chỉ yêu cầu các công ty Xây dựng cần tái chế chất thải xây dựng, nhưng không có biện pháp tái chế nào phù hợp với nó. Ngoài ra, các quy định về bên chịu trách nhiệm xử lý và tái chế chất thải xây dựng chưa đủ rõ ràng.


3.2.3 Phạt nhiều hơn thưởng, khó huy động được sự hăng hái của doanh nghiệp


Luật của Trung Quốc chỉ đề cập đến việc chính phủ dành ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái chế chất thải xây dựng và hỗ trợ các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, chính sách không nêu rõ hành vi nào được hưởng ưu đãi thuế, đâu là chính sách ưu đãi, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào. Ngược lại, chính sách về biện pháp đo lường và phạm vi thu phí nước thải, cũng như các biện pháp xử phạt đối với các doanh nghiệp xả thải xây dựng rất chi tiết. Kinh nghiệm nước ngoài cho thấy các chính sách khuyến khích, ưu đãi thuế của Chính phủ có thể huy động được sự nhiệt tình của các doanh nghiệp trong việc xử lý và tận dụng chất thải xây dựng. Ví dụ, các bang khác nhau ở Hoa Kỳ cung cấp các ưu đãi về thuế và khuyến khích kinh tế cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức tham gia vào việc tái chế chất thải xây dựng và việc mua các sản phẩm tái chế hoặc thiết bị được sử dụng để sản xuất các sản phẩm tái chế có thể được hưởng các chính sách ưu đãi. Nhật Bản khuyến khích các cơ quan liên quan của chính phủ đi đầu trong việc thu mua vật liệu xây dựng tái chế và kích thích việc tái chế chất thải xây dựng thông qua cơ chế "tiêu dùng xanh". Lượng chất thải xây dựng ở các nước này đã giảm nhanh chóng trong một thời gian ngắn, điều này không thể tách rời các chính sách khuyến khích của chính họ.


4 Khuyến nghị chính sách để cải thiện việc tái chế và sử dụng chất thải xây dựng ở Trung Quốc


Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Nhật Bản cho thấy việc thực hiện tái chế chất thải xây dựng liên quan chặt chẽ đến chính sách và pháp luật. Với tư cách là người bảo vệ lợi ích tập thể, chính phủ cần phát huy hết tính hợp lý của mình và tối đa hóa lợi ích xã hội bằng cách thiết kế và sắp xếp các chính sách hiệu quả để thực hiện tái chế chất thải xây dựng. Rút ra bài học từ kinh nghiệm và chính sách của Hoa Kỳ và Nhật Bản, đồng thời kết hợp các vấn đề của Trung Quốc trong quá trình tái chế chất thải xây dựng, các đề xuất sau được đưa ra cho việc quản lý tái chế chất thải xây dựng ở Trung Quốc:


4.1 Xây dựng một bộ hệ thống chính sách tái chế chất thải xây dựng hoạt động


Xây dựng các luật đặc biệt, hợp tác với các luật và quy định hiện hành, xây dựng và cải tiến các quy định và biện pháp cụ thể, đồng thời hình thành một bộ hệ thống chính sách tái chế chất thải xây dựng hoạt động. Trung Quốc đã ban hành nhiều luật về tái chế chất thải xây dựng nhưng chỉ có một số điều khoản chung chung khiến việc tái chế chất thải xây dựng không được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần phải xây dựng luật đặc biệt cho việc tái chế chất thải xây dựng, đưa ra các chính sách và biện pháp thích ứng với điều kiện quốc gia của Trung Quốc, và giải quyết các vấn đề về tỷ lệ tái chế chất thải xây dựng thấp và các bãi chôn lấp ngẫu nhiên. Đồng thời, mỗi bộ phận quản lý cần làm rõ phạm vi trách nhiệm của mình và thành lập một ủy ban đặc biệt về xử lý chất thải xây dựng, để mỗi bộ phận có thể thực hiện nhiệm vụ của mình và hợp tác với nhau.


4.2 Tăng cường chính sách tái chế chất thải xây dựng


Chính sách cụ thể cần làm rõ trách nhiệm của người sản xuất và phạm vi mở rộng trách nhiệm, đồng thời điều chỉnh việc phân bổ trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình tái chế chất thải xây dựng. Đồng thời, chính phủ nên khuyến khích các công ty áp dụng các phương pháp phân loại và tái chế chất thải xây dựng. Rác xây dựng đã phân loại và tái chế có thể được sử dụng trực tiếp trên thị trường và các công ty xây dựng không cần phải trả tiền cho công ty tái chế đã phân loại, hơn nữa chất thải xây dựng được phân loại có chất lượng cao hơn, ít tạp chất hơn và giá trị tái chế cao hơn mà công ty có thể nhận được Nhiều lợi ích hơn.


4.3 Chính phủ hỗ trợ nhiều hơn và làm rõ các chính sách kinh tế


Các doanh nghiệp tái chế chất thải xây dựng của Trung Quốc nhìn chung có những khuyết điểm sau: quy mô nhỏ, vốn đầu tư lớn, chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm không ổn định. Với tư cách là một bên hoàn toàn hợp lý, chính phủ cần bảo vệ đầy đủ lợi ích tập thể của xã hội và sử dụng các biện pháp kinh tế để giảm giá vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xử lý chất thải nhằm đảm bảo sự phát triển suôn sẻ của hoạt động tái chế chất thải xây dựng. Chính phủ có thể đi đầu trong việc mua vật liệu xây dựng xanh, từ đó hình thành vai trò trình diễn và thúc đẩy sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng tái tạo. Chính phủ cần hướng dẫn các doanh nghiệp tái chế chất thải xây dựng thông qua nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như thiết lập cơ sở dữ liệu về các mặt hàng tái chế chất thải xây dựng, hoặc giới thiệu kịp thời tình hình trong lĩnh vực này thông qua báo chí, trang web, ... cho những người sẵn sàng tái chế chất thải xây dựng .Doanh nghiệp cung cấp thông tin tham khảo.


Chúc các bạn đọc tin bong da live vui vẻ!

Original text