bong da link

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da link

lich thi dau bong da duc

Tóm tắt: Ba yếu tố cơ bản hỗ trợ sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại bao gồm truyền thông tin, xử lý thông tin và thu thập thông tin, trong đó thu thập thông tin là phạm vi ứng dụng của công nghệ cảm biến. Cảm biến thông minh có giá trị ứng dụng quan trọng trong sự tiến bộ và phát triển của xã hội, được sử dụng rộng rãi trong quân sự, hàng không vũ trụ, nghiên cứu khoa học, công nghiệp và nông nghiệp, y tế, giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan khác. Cảm biến nhiệt độ thông minh cũng đã có những bước phát triển vượt bậc theo hướng phát triển thông minh tự hiệu chuẩn, tự bù trừ và tự chẩn đoán, tuy nhiên vẫn còn những thiếu sót trong việc ứng dụng giám sát thông minh, đòi hỏi sự nghiên cứu và phát triển chuyên sâu của các nhân viên có liên quan. . Dựa trên cơ sở này, bài viết này sẽ bắt đầu phân tích ngắn gọn về cảm biến nhiệt độ thông minh.


Từ khóa: trí tuệ; cảm biến nhiệt độ; phân tích


Lời nói đầu: Khi con người ngày càng có yêu cầu cao hơn về độ thông minh của cảm biến, thì cảm biến nhiệt độ có độ chính xác cao, thông minh đã trở thành hướng phát triển chính. Hiện nay, sự phát triển của cảm biến nhiệt độ kiểu mới trên thế giới đã bắt đầu chuyển từ tích hợp sang thông minh, nối mạng và từ tương tự sang kỹ thuật số. Với sự trợ giúp của công nghệ truyền thông kỹ thuật số, cảm biến nhiệt độ thông minh có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề về tính nhất quán kém, khả năng chống nhiễu kém và độ lệch nhiệt độ lớn của các cảm biến truyền thống.


1. Tính năng tự điều chỉnh không tuyến tính của cảm biến nhiệt độ thông minh


Độ không tuyến tính là chỉ báo về mức độ đồng ý hoặc độ lệch giữa đường chuẩn tại đầu vào hoặc đầu ra của cảm biến và đường thẳng phù hợp tương ứng. Cảm biến nhiệt độ thông minh có thể được xử lý bằng phần mềm để sửa lỗi hệ thống hộp bay tại đầu vào hoặc đầu ra.Mục đích nâng cao độ chính xác của phép đo.Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng công nghệ sản xuất chất bán dẫn, hy vọng làm cho đường cong tín hiệu giữa đầu ra và đầu vào của tín hiệu tiếp cận một mối quan hệ tuyến tính, nhưng tình hình thực tế không lý tưởng.[1]. Trong hệ thống cảm biến nhiệt độ thông minh, đường cong phi tuyến của đầu vào hoặc đầu ra của cảm biến mặt trước phức tạp như thế nào, hệ thống có thể thực hiện chuyển đổi đặc tính của thang đo thông qua đặc tính phi tuyến tính, do đó đầu vào được chuyển đổi và mối quan hệ đầu ra cho thấy một mối quan hệ Tuyến tính lý tưởng. Tuy nhiên, việc thực hiện tự hiệu chuẩn phi tuyến tính của cảm biến nhiệt độ thông minh có thể đạt được theo nhiều cách khác nhau, trong đó các phương pháp hiệu quả nhất là: phương pháp bảng tra cứu, phương pháp điều chỉnh đường cong và phương pháp mạng nơ-ron chuỗi chức năng .


1. Phương pháp bảng tra cứu Phương pháp bảng tra là một phương pháp nội suy tuyến tính. Nguyên tắc ứng dụng chính của nó là sử dụng một số đường đa tuyến để tính gần đúng đường đặc tính phi tuyến. Càng nhiều đường đa tuyến, giá trị đầu ra càng gần với giá trị thực, nhưng mã chương trình tương ứng cũng phức tạp hơn. Ứng dụng của nội suy tuyến tính chỉ lấy thông tin liên quan của hai điểm uốn trên đường đặc tính phi tuyến và độ chính xác rất thấp, do đó, độ chính xác có thể được cải thiện một cách hiệu quả bằng nội suy bậc hai. Trong trường đã chọn, tín hiệu cảm biến được lắp để tạo thành dạng parabol và phương pháp nội suy bậc hai được sử dụng để làm cho giá trị điểm nội suy có mối tương quan với ba giá trị trước và sau nó. Khi parabol gần với đường cong thực tế hơn so với nội suy tuyến tính, độ chính xác được cải thiện ở một mức độ nhất định. So với nội suy tuyến tính, sai số nhỏ hơn và không gian lưu trữ của hệ thống cảm biến nhiệt độ thông minh có thể được giảm một cách hiệu quả.


2. Phương pháp lắp đường cong Trong các ứng dụng thực tế, cảm biến nhiệt độ thông minh thường áp dụng phương pháp lắp đường cong để phù hợp với đường cong phi tuyến của cảm biến và các hệ số của phương trình được lấy theo phương pháp bình phương nhỏ nhất.Trong ứng dụng của phương pháp lắp đường cong, trước hết hiệu chỉnh cảm biến và mạch điều hòa tương ứng thông qua thí nghiệm tĩnh để thu được đường chuẩn; sau đó xây dựng phương trình lắp đường cong theo đặc tính phi tuyến tính; cuối cùng sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để thu được hệ số không xác định, có hiệu quả Sai số điều khiển tối thiểu[2].


3. Phương pháp mạng nơron chuỗi chức năng Mạng nơron có khả năng tự thích ứng, tự tổ chức và tự học, có thể thực hiện xử lý song song trên phạm vi lớn nên được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực cảm biến nhiệt độ thông minh, chìa khóa để ứng dụng mạng nơ-ron là việc thiết lập một dạng ánh xạ phi tuyến tính ở đầu vào hoặc đầu ra. Khi khả năng ánh xạ phi tuyến tính của hệ thống cảm biến nhiệt độ thông minh mạnh hơn, hiệu suất mạng sẽ tốt hơn. Sử dụng phương pháp mạng nơron chuỗi chức năng, được áp dụng cho cảm biến nhiệt độ thông minh, trọng lượng sẽ bị ảnh hưởng bởi hệ số học η. Giá trị của η càng lớn, tốc độ hội tụ của cảm biến nhiệt độ thông minh càng nhanh, nhưng độ ổn định tương ứng của nó cũng Sẽ giảm; khi giá trị quá nhỏ, hiệu suất ổn định có thể được đảm bảo ở một mức độ nhất định, nhưng tốc độ hội tụ của nó sẽ giảm tương ứng.


Thứ hai, việc triển khai công nghệ đo lường mềm để hiệu chuẩn trực tuyến các cảm biến nhiệt độ thông minh


Phép đo mềm sử dụng khả năng đáp ứng động của hệ thống cảm biến nhiệt độ thông minh để giải quyết hiệu quả nhiễu gây ra bởi chính hệ thống hoặc các yếu tố bên ngoài trong phép đo, do đó giảm các sai số ngẫu nhiên và sai số đáng kể trong quá trình đo dữ liệu. Việc sử dụng hợp lý công nghệ cảm biến mềm cũng có thể lập trình cơ sở dữ liệu đầu vào, thực hiện xử lý thay đổi dữ liệu hoặc sửa lỗi và tách tín hiệu nhiễu ra khỏi tín hiệu trong giai đoạn đầu. Trong ứng dụng thực tế của cảm biến nhiệt độ thông minh, do tính chất thời gian thực của thời gian, môi trường làm việc, điều kiện địa điểm và điều kiện hoạt động, hiệu chuẩn trực tuyến thời gian thực của mô hình cảm biến mềm có thể đáp ứng hiệu quả yêu cầu này. Việc thiết kế mô hình cảm biến nhiệt độ cảm biến mềm này cần đảm bảo tính toán trực tuyến theo thời gian thực của dữ liệu Zengde trong hệ thống cảm biến, đồng thời đưa ra ước tính chính xác hơn. Do đó, mô hình cảm biến nhiệt độ mềm phải có giá trị và độ tin cậy theo yêu cầu của thiết kế kỹ thuật. Giới tính và sự đơn giản. Các bước thiết kế chính của mô hình cảm biến nhiệt độ cảm ứng mềm như sau:


1. Khi bắt đầu thiết kế mô hình cảm biến nhiệt độ mềm, một trong những vấn đề cần giải quyết là thiết lập các biến phụ, việc lựa chọn biến phụ cần đáp ứng tính đặc hiệu, độ chính xác, độ nhạy, độ mạnh, khả năng thích ứng của quá trình. và nhiều vấn đề khác. Sau đó, số lượng biến phụ được xác định cụ thể theo ba điều kiện về số lượng biến, loại và vị trí của điểm phát hiện, và số lượng xác định phải càng ít càng tốt. Việc lựa chọn các biến phụ trợ nên thận trọng để đảm bảo vai trò quyết định của nó trong việc mô tả các đặc tính của quá trình.


2. Để thu thập dữ liệu biến đổi trong hệ thống cảm biến nhiệt độ thông minh, trước tiên hãy xác định dải giá trị của nó, sau đó chọn một mẫu phù hợp. Khi xử lý trước dữ liệu đã thu thập, nó liên quan đến hai phần: chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý lỗi dữ liệu, bao gồm chuyển đổi tỷ lệ và chuyển đổi, và chức năng trọng số. Đối tượng chính của xử lý lỗi dữ liệu là lỗi hệ thống và lỗi ngẫu nhiên. Trong đó, lỗi hệ thống chủ yếu do các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến độ lệch chuẩn hoặc hiệu chuẩn hệ thống không chính xác; lỗi ngẫu nhiên do can thiệp ngẫu nhiên từ thế giới bên ngoài. Loại xử lý lỗi này , Cần được sửa bằng phần mềm và phần cứng lọc.


3. Việc thiết lập mô hình cảm biến cần đảm bảo hoạt động tốt của mô hình dữ liệu của nó để đảm bảo hiệu quả hiệu chuẩn trực tuyến thời gian thực của toàn bộ cảm biến nhiệt độ thông minh cảm biến mềm. Công nghệ đo mềm được áp dụng trong hệ thống cảm biến nhiệt độ thông minh bao gồm cả công nghệ tự hiệu chỉnh phi tuyến tính và hiệu chuẩn trực tuyến. Việc hiệu chỉnh mô hình cảm biến cảm ứng mềm bao gồm lỗi truyền tín hiệu nhiệt độ tương tự của mô hình phi tuyến, lỗi của bộ khuếch đại hoạt động, hiệu chỉnh mô hình phi tuyến của bộ chuyển đổi A / D và độ lệch nhiệt độ; nó cũng bao gồm sự thay đổi, hiệu chỉnh và hiệu chỉnh giá trị biến chính của phần bù. Hiệu chỉnh các mô hình hiệu chuẩn trực tuyến như hiệu chỉnh dữ liệu thô của hệ thống.


Kết luận: Tóm lại, bài viết này phân tích sơ lược một số phương pháp tự hiệu chỉnh phi tuyến tính và hiệu chuẩn trực tuyến trong cảm biến nhiệt độ thông minh, có ảnh hưởng quyết định đến thiết kế tổng thể và thực hành của cảm biến nhiệt độ. Sự phát triển của cảm biến nhiệt độ thông minh sẽ không dừng lại ở đây, những công nghệ cảm biến tiên tiến hơn đòi hỏi chúng ta phải không ngừng tìm tòi và khám phá, đồng thời tiếp tục cải tiến và đổi mới các công nghệ cảm biến nhiệt độ thông minh.


người giới thiệu:

  [1]Sun Kai. Thiết kế cảm biến nhiệt độ thông minh dựa trên CAN Bus[D]Đại học Khoa học và Công nghệ Harbin, 2013.

  [2]Li Chunwang, Wu Yimin, Tian Peizhe, Chen Fuxiang. Cảm biến nhiệt độ thông minh không dây dựa trên BACnet / ZigBee[J]Tạp chí Đại học Sư phạm Hà Nam (Ấn bản Khoa học Tự nhiên), 2012, 02: 104-107.

Tác giả: Xiao KuoChúc các bạn đọc tin bong da link vui vẻ!

Original text