bong da ket qua bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da ket qua bong da

bong da 88.vn

Tóm tắt: Mục tiêu Phân tích và nghiên cứu giá trị của procalcitonin huyết thanh trong chẩn đoán sớm nhiễm trùng sơ sinh. Phương pháp 30 trường hợp trẻ sơ sinh nhiễm bệnh đã được xác nhận lâm sàng nhập viện của chúng tôi được chọn làm đối tượng nghiên cứu và chúng được xếp vào nhóm nhiễm trùng. Ngoài ra, 30 trẻ sơ sinh khỏe mạnh nhập viện trong cùng thời gian được chọn là nhóm khỏe mạnh. Procalcin và C- protein phản ứng được kiểm tra và kết quả thử nghiệm được phân tích. Kết quả Giá trị procalcitonin của nhóm khỏe mạnh là (0,50 ± 0,10) ng / mL, protein phản ứng C là (3,20 ± 1,50) mg / L và giá trị procalcitonin của nhóm nhiễm trùng là (6,00 ± 0,80) ng / mL , Protein phản ứng C là (18.10 ± 1.10) mg / L. Mức độ procalcitonin và protein phản ứng C ở nhóm nhiễm trùng cao hơn đáng kể so với nhóm khỏe mạnh, và sự khác biệt giữa hai nhóm là có ý nghĩa (P <0,05), có ý nghĩa thống kê. Procalcitonin cao hơn đáng kể so với protein phản ứng C, và sự khác biệt giữa hai loại là có ý nghĩa (P <0,05), có ý nghĩa thống kê. Kết quả phân tích đường cong ROC cho thấy procalcitonin có diện tích dưới đường cong là 0,925; protein phản ứng C có diện tích dưới đường cong là 0,633. Diện tích dưới đường cong của procalcitonin cao hơn đáng kể so với diện tích của protein phản ứng C, và sự khác biệt giữa hai loại là có ý nghĩa (P <0,05), có ý nghĩa thống kê. Kết luận Việc phát hiện procalcitonin huyết thanh trong chẩn đoán sớm nhiễm trùng sơ sinh có giá trị lâm sàng rất quan trọng, giúp nâng cao độ chính xác của chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh trên lâm sàng.
Từ khóa:Nhiễm trùng sơ sinh Độ chính xác chẩn đoán của procalcitonin huyết thanh protein phản ứng C

Nhiễm trùng có tỷ lệ mắc bệnh cao ở trẻ sơ sinh và cũng là một yếu tố quan trọng dẫn đến tử vong sơ sinh. Trẻ sơ sinh không có các triệu chứng lâm sàng đặc trưng trong giai đoạn đầu của nhiễm trùng nên không thể chẩn đoán chính xác.Hiện nay, cấy máu được sử dụng làm tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh trong thực hành lâm sàng, nhưng phương pháp này mất nhiều thời gian và ứng dụng lâm sàng còn hạn chế.[1].Với sự phát triển không ngừng của công nghệ y học, procalcitonin ngày càng được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán lâm sàng các bệnh nhiễm trùng sơ sinh, và đã cho thấy những ưu điểm vượt trội.[2]. Để phân tích giá trị của procalcitonin huyết thanh trong chẩn đoán sớm nhiễm trùng sơ sinh, bài báo này chọn 30 trẻ sơ sinh nhiễm bệnh đã được khẳng định lâm sàng nhập viện làm đối tượng nghiên cứu và so sánh chúng với những trẻ sơ sinh khỏe mạnh để phân tích hồi cứu dữ liệu lâm sàng của chúng., Báo cáo là như sau.


Chúc các bạn đọc tin bong da ket qua bong da vui vẻ!

Original text