bong da keo nha cai

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da keo nha cai

ket qua bong da anh

Báo cáo mở đầu của luận án là một phong cách áp dụng mới trong việc viết luận án, và nó thường được sử dụng để cung cấp các tài liệu giải thích dạng văn bản cụ thể cho các chủ đề nghiên cứu của bản thân. Vậy báo cáo mở đầu khóa luận tốt nghiệp nên viết như thế nào? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số thủ thuật với bạn.


1. Nội dung báo cáo mở đầu


1. Bối cảnh nghiên cứu. Nghĩa là “Tại sao bạn lại muốn nghiên cứu đề tài này”, và để đề tài có ý nghĩa thực tiễn nhất định thì mới có giá trị nghiên cứu.


2. Nội dung nghiên cứu. Giải thích nội dung nghiên cứu để mọi người biết nghiên cứu là gì.


3. Ý nghĩa nghiên cứu. Đó là để giải thích mục đích của nghiên cứu này, hoặc ý nghĩa mà nó muốn đạt được. Nó cũng có thể minh họa tính khả thi và đổi mới của đề tài, đồng thời làm nổi bật sự khác biệt giữa đề tài đã chọn và các nghiên cứu khác cùng loại.


4. Phương pháp nghiên cứu. Vấn đề đã được nêu ra trước đó, vậy nên sử dụng phương pháp nào để giải quyết vấn đề này? Phần này của báo cáo mở đầu là giải thích các phương pháp hoặc nguồn thông tin được sử dụng. Các phương pháp nghiên cứu phổ biến bao gồm điều tra bảng câu hỏi, khảo sát thực địa, phương pháp tìm kiếm tài liệu và phỏng vấn cá nhân. Trong nghiên cứu môn học, phương pháp cần được lựa chọn hợp lý theo nội dung nghiên cứu.


5. Các bước nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu được làm rõ và phương pháp được xác định. Toàn bộ công việc nghiên cứu mất bao lâu và cần được hoàn thành trong mấy bước? Nói chung, công việc nghiên cứu không bao gồm giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn điều tra dữ liệu, giai đoạn thu thập dữ liệu (bao gồm điều tra thực tế, điều tra bảng câu hỏi, phỏng vấn, v.v.), phân loại và phân tích dữ liệu, rút ​​ra kết luận và phản ánh về đối tượng.


6. Những người tham gia và tổ chức phân công lao động. Công việc nghiên cứu thường là một dự án lớn cần nhiều người cùng làm, vì vậy cần có sự phân công lao động hợp lý để đảm bảo mỗi người thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh trùng lặp công việc, tối đa hóa hiệu quả công việc.


7. Dự trù chi phí. Sự phát triển của một môn học chắc chắn sẽ cần đến sự hỗ trợ tài chính nhất định. Ví dụ, đi phỏng vấn, mua tài liệu, in bảng câu hỏi, v.v. Vì vậy, cần dự trù kinh phí trong báo cáo luận văn để có thể yên tâm bắt đầu nghiên cứu.


2. Những lưu ý khi viết báo cáo mở đầu


Bản báo cáo mở đầu không quá dài, khi viết cần chú ý những vấn đề gì?


1. Nội dung của đề tài phải là nội dung tóm tắt ý chính của luận án, tuân theo nguyên tắc chính xác, chuẩn mực, ngắn gọn và thông thường không quá 20 từ.


2. Giới thiệu ý nghĩa của môn học, nói chung trước hết xuất phát ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu từ những vấn đề còn tồn tại, sau đó mới nói đến giá trị lý luận và học thuật, cần bám sát đặc điểm thời đại, vùng miền, tránh khẩu hiệu suông. .


3. Giới thiệu hoàn cảnh xuất thân, hiện trạng và xu hướng phát triển của môn học dưới dạng một bài tổng quan tài liệu. "Toàn diện" có nghĩa là tổng hợp. Tài liệu được tham khảo cần toàn diện, bao gồm lịch sử, sự phát triển và tình hình nghiên cứu gần đây. "Phản biện" không phải là tường thuật mà là bình luận dựa trên quan điểm của người đi trước, người ta phải có chính kiến ​​của riêng mình.


4. Giới thiệu kế hoạch nghiên cứu, làm rõ những vấn đề cần giải quyết, khó khăn đột phá, kết quả mong đợi. Cách sắp xếp toàn bộ nghiên cứu theo trình tự thời gian, thời gian bắt đầu và kết thúc của từng giai đoạn, nội dung và kết quả nghiên cứu tương ứng phải được xác định rõ ràng, không được ngắt quãng giữa các giai đoạn để đảm bảo tính liên tục của quá trình nghiên cứu.


5. Tài liệu tham khảo phải đúng sự thật và hợp lệ. Đây không chỉ là luận cứ quan trọng để kết luận môn học mà còn là sự tôn trọng công trình sáng tạo của tác giả nguyên tác, số lượng bài tùy theo quy định của từng trường.


6. Sau khi báo cáo mở đầu được hoàn thành, hãy nhớ đọc toàn bộ văn bản để tránh các chi tiết như lỗi chính tả, lỗi câu và lỗi dấu câu. Sau đánh giá của người cố vấn, chúng tôi sẽ thực hiện các sửa đổi và bổ sung dựa trên đề xuất của người cố vấn và bước vào giai đoạn nghiên cứu.


Chúc các bạn đọc tin bong da keo nha cai vui vẻ!

Original text