bong da keo nha cai

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 07/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về bong da keo nha cai

cuoc bong da

Bài báo cáo mở đầu luận văn cũng rất quan trọng, là cuộc họp báo cáo nhằm mục đích giải thích và xem xét, xác định chủ đề của luận văn, tuy nhiên thường có nhiều bạn không biết cách viết. Hôm nay, chủ biên sẽ cùng các bạn Nói về cấu trúc và cách viết của văn bản mở bài.


Các liên kết chính và nội dung của báo cáo mở đầu


Tên của chủ đề


Tên công trình phản ánh trực tiếp trọng tâm và hướng của nghiên cứu này, khi thể hiện tên công trình phải thể hiện được phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của nghiên cứu này càng nhiều càng tốt.


Tình hình cơ bản của môn học


Phần này có thể viết hoặc không, chủ yếu là giải thích nguồn gốc của đề tài, loại đề tài và các thông tin cơ bản của nghiên cứu sinh.


bản tường trình vụ việc


Nó là một phần không thể thiếu, chủ yếu bao gồm bản chất của vấn đề, vấn đề cần giải quyết và giả thuyết nghiên cứu của nó, các biến số nghiên cứu, v.v.


tình trạng nghiên cứu


Nó tương đương với việc đánh giá nghiên cứu này, chỉ ra những khiếm khuyết trong nghiên cứu hiện tại và nội dung bạn hy vọng sẽ vượt qua, đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu của riêng bạn.


mục tiêu và ý nghĩa của nghiên cứu


Qua nghiên cứu về chủ đề này, bạn hy vọng có thể giải quyết những vấn đề gì và những hiệu quả mà bạn đạt được nhìn chung có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.


Phương pháp nghiên cứu


Trong nghiên cứu này, bạn đã sử dụng những phương pháp và phương pháp nghiên cứu nào, và bạn đã sử dụng những công cụ nghiên cứu nào?


Tiến độ và kế hoạch nghiên cứu


Bạn hy vọng sẽ sắp xếp như thế nào cho việc nghiên cứu về vấn đề này và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể?


người giới thiệu


Cuối cùng, liệt kê các tài liệu chính mà bạn đã tham khảo trong nhà nghiên cứu


Các biện pháp phòng ngừa


Trước khi nghiên cứu, tốt nhất nên viết báo cáo mở đầu và tham gia bảo vệ mở đầu, khi giáo viên đồng ý mở đề tài thì bắt đầu nghiên cứu.


1. Xác định chủ đề của bài báo


Việc lựa chọn đề tài là mắt xích chính và là bước đầu tiên để viết một luận văn, việc lựa chọn đề tài có phù hợp hay không liên quan trực tiếp đến chất lượng của luận văn, thậm chí đến sự thành bại của luận văn. Để chọn được một chủ đề hay, bạn phải chú ý:


(1) Việc lựa chọn đề tài phải phù hợp với hướng nghiên cứu và không nên vượt quá phạm vi hướng nghiên cứu của chuyên ngành để lựa chọn theo ý muốn, sẽ có những vướng mắc khi bảo vệ luận án đó.


(2) Việc lựa chọn chủ đề cần có giá trị và mới lạ, tốt nhất không nên chọn chủ đề nào khó nêu ý kiến ​​của bản thân, khó có thể thông qua phần trả lời.


(3) Phạm vi lựa chọn đề tài luận văn nên vừa phải. Không nên “làm to mà làm nhỏ”, ví dụ “về chất lượng giáo dục” là quá lớn.


(4) Tính khả thi của việc lựa chọn đề tài. Nếu việc lựa chọn đề tài thiếu các điều kiện cần thiết để hiện thực hóa cũng là điều không mong muốn. Ví dụ như “Nghiên cứu ứng dụng Wiki trong giảng dạy” hay “Nghiên cứu phương thức giảng dạy của lớp học trong tương lai”, có quá ít tài liệu liên quan hoặc khó có được dữ liệu thực nghiệm.


(5) Việc lựa chọn chủ đề cần chính xác và chuẩn hóa.


Một số học sinh có câu hỏi không chính xác khi chọn chủ đề, và chủ đề có từ hai câu hỏi trở lên. Ví dụ, "Nghiên cứu về đánh giá giảng dạy mở của các khóa học trực tuyến dựa trên thuyết kiến ​​tạo".


Tiêu chuẩn hóa có nghĩa là các từ và mẫu câu được sử dụng phải được tiêu chuẩn hóa và khoa học. Không được sử dụng các từ nghịch lý và không được sử dụng các mẫu câu khẩu hiệu và câu kết luận. Bởi vì chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu khoa học, chúng tôi phải sử dụng ngôn ngữ khoa học và chuẩn mực để thể hiện suy nghĩ và ý kiến ​​của mình.


Ở đây có một chủ đề tên là "Trau dồi khả năng học tập độc lập và nâng cao hiệu quả học tập trên lớp", nếu chủ đề là một bài báo thực nghiệm hoặc một báo cáo nghiên cứu thì không tệ, nhưng là một chủ đề thì không tốt lắm. Bởi vì chủ đề là vấn đề chúng tôi muốn giải quyết, vấn đề này đang được khám phá, và nghiên cứu đang bắt đầu, và không thể có kết luận chính xác. Thay đổi thành "ảnh hưởng của việc trau dồi khả năng học tập độc lập đến việc nâng cao hiệu quả học tập trên lớp" là phù hợp hơn.


2. Bối cảnh và ý nghĩa của việc lựa chọn chủ đề


Câu hỏi cần trả lời trong phần này là: Tại sao anh / chị lại chọn đề tài như vậy, và ý nghĩa lý luận và thực tiễn của câu hỏi nghiên cứu này là gì? Sau khi xác định được chủ đề thì tiến hành thảo luận về ý nghĩa của chủ đề, ý nghĩa của chủ đề bao gồm ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn. Trước hết, cần giải thích chủ đề có thể có những đóng góp gì về mặt lý thuyết, và giải thích vị trí của vấn đề bạn đang nghiên cứu trong quỹ đạo của sự phát triển lý thuyết.


3. Tổng quan các tài liệu liên quan trong và ngoài nước


Câu hỏi cần được trả lời trong phần này là: về chủ đề tôi chọn, những kết quả có giá trị và ý nghĩa nào đã được thực hiện trong các nghiên cứu trước đây và những khiếm khuyết nào trong kết quả hiện có cần được khám phá thêm, hoặc nghiên cứu về vấn đề này. Phương pháp nào tốt hơn có thể được dùng.


Tổng quan chủ yếu là để tổng hợp các tài liệu, chẳng hạn như chia lịch sử nghiên cứu của môn học thành các giai đoạn, nhóm một số quan điểm học thuật quan trọng của môn học thành các loại, và đánh giá một số quan điểm đại diện của môn học. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là phải tìm ra những vấn đề của đối tượng trong việc quy nạp và đánh giá. Từ góc độ điều kiện của bản thân, bạn có thể đạt được những đột phá mới bằng những cách nào?


4. Nội dung chính của nghiên cứu


Nội dung chính của nghiên cứu là những mục tiêu cụ thể cần đạt được khi kết thúc môn học và những vấn đề cụ thể cần giải quyết. Nội dung nghiên cứu cần rõ ràng, rành mạch, không chung chung, mơ hồ.


5. Phương pháp nghiên cứu và tuyến kỹ thuật


Phương pháp nghiên cứu phải cụ thể, chi tiết cách bạn sử dụng phương pháp nghiên cứu đã chọn. Lấy ví dụ về phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi, các khía cạnh sau đây cần được chỉ rõ:


1) Bảng câu hỏi có phải do người khác tự chỉnh sửa hay sửa đổi hay không


2) Độ tin cậy và tính hợp lệ của bảng câu hỏi như thế nào?


3) Các khía cạnh của bảng câu hỏi, tức là từ khía cạnh nào của cuộc khảo sát (hoặc nội dung chính cần khảo sát là gì)


4) Phương pháp thống kê được sử dụng và phần mềm sử dụng.


6. Đổi mới và kết quả sáng tạo có thể dự đoán được


Điểm nổi bật của luận án là cần viết những điểm chính của đổi mới “cụ thể” và “phù hợp”, không quá trừu tượng và nêu được sự khác biệt giữa suy nghĩ của bản thân và nghiên cứu hiện có. , và cũng phải nói tư duy của một người tiến bộ đến đâu so với nghiên cứu hiện có, nếu không thì không thể nói là “đổi mới”.


7. Tài liệu tham khảo chính


Tài liệu tham khảo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của một bài báo cáo mở đầu, giáo viên có thể xem học sinh có hiểu biết đầy đủ về vấn đề nghiên cứu hay không thông qua số lượng và chất lượng của tài liệu tham khảo mà học sinh cung cấp. Thông thường, giáo viên có thể xem học sinh đã đọc tài liệu có giá trị hơn hoặc tài liệu kinh điển hơn trong nghiên cứu về vấn đề này hay không. Nếu số lượng tài liệu tham khảo mà học sinh cung cấp ít và giá trị không cao thì giáo viên có thể kết luận rằng chất lượng bài báo cáo mở đầu của học sinh sẽ không cao lắm nếu không nhìn vào nội dung cụ thể. Vì vậy, các em học sinh cũng cần lưu ý đến phần tài liệu tham khảo.


Định dạng tham chiếu:


Định dạng của tham chiếu như sau:


(1) Định dạng tạp chí:


 [序号]Tác giả. Tiêu đề[J].Tên sách, năm xuất bản, số tập (số phát hành): số trang bắt đầu và kết thúc.


Ví dụ:


 [1]Wang Haisu. Một cuộc thảo luận ngắn gọn về phương thức công bố thông tin kế toán[J]Nghiên cứu Tài chính, 2004, 21 (1): 56-58.


 [2]Xia Luhui. Báo cáo nghiên cứu về việc giảng dạy luận văn tốt nghiệp ở các trường cao đẳng và đại học[J]Giáo dục Đại học Khoa học, 2004 (1): 46-52.


 [3]Heider, ER & D.C.Oliver.Thestructofcolorspaceinnamingandmemoryoftwolanguages[J]Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ nước ngoài, 1999, (3): 62-67.


(2) Định dạng chuyên khảo


 [序号]Tác giả. Tên sách. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm xuất bản: Số trang bắt đầu và kết thúc. Ví dụ:


 [4]Ge Jiashu, Lin Zhijun, Lý thuyết Kế toán Tài chính Phương Tây hiện đại Hạ Môn: Nhà xuất bản Đại học Hạ Môn, 2001: 42.[5]Gill, R. Làm chủ Văn học Anh, London: Macmillan, 1985: 42-45.


8. Phụ lục


Sắp xếp các liên kết liên quan trong báo cáo mở đầu


Về thời gian và địa điểm sắp xếp báo cáo khai mạc


Báo cáo khai giảng của thạc sĩ giáo dục và thạc sĩ đại học bình thường thường được sắp xếp vào học kỳ thứ ba đến học kỳ thứ tư sau khi hoàn thành nghiên cứu trên lớp. Việc tranh luận công khai báo cáo lựa chọn chủ đề luận văn thạc sĩ nên cách chúng tôi ít nhất một năm thời điểm bảo vệ luận văn.


Về nguyên tắc, những người tốt nghiệp thạc sĩ giáo dục và tốt nghiệp thạc sĩ ở các trường đại học bình thường nên về trường làm báo cáo luận văn, còn việc nghiên cứu luận văn có thể được thực hiện tại đơn vị gốc hoặc về trường khi cần thiết.


Sắp xếp Thủ tục của Báo cáo Đề xuất


(1) Dưới sự hướng dẫn của gia sư, sinh viên có bằng thạc sĩ giáo dục và bằng thạc sĩ ở các trường đại học bình thường nên tiến hành điều tra và nghiên cứu sâu rộng, đọc tài liệu và xác định chủ đề của luận án.


(2) Điền vào báo cáo lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ và đơn đăng ký đề tài theo lịch trình, và người hướng dẫn sẽ xem xét nó, và nộp đơn đăng ký chọn đề tài và báo cáo lựa chọn đề tài cho trường đại học.


(3) Cuộc họp báo cáo khai mạc phải được tổ chức trong trường, và trường sẽ thành lập một số đoàn đánh giá báo cáo khai mạc theo các ngành cấp hai trên cơ sở lựa chọn đề tài cho nghiên cứu sinh. Đoàn phản biện gồm 3-5 chuyên gia có kinh nghiệm đào tạo sau đại học và có chức danh nghề nghiệp trên trung học phổ thông, họ thể hiện tính khả thi của việc lựa chọn đề tài luận án, phân tích những khó khăn vướng mắc và nêu rõ phương hướng đảm bảo luận văn hoàn thành đúng thời hạn và đạt được kết quả như mong đợi.


(4) Nhóm chuyên gia thảo luận và biểu quyết xem có đồng ý với báo cáo khai mạc hay không.


Cấu trúc cơ bản của báo cáo mở đầu


(1) Cơ sở cho việc lựa chọn đề tài của luận án, bao gồm hiện trạng nghiên cứu trong và ngoài nước, ý nghĩa lý luận hoặc giá trị thực tiễn của việc lựa chọn đề tài, đặc điểm của nghiên cứu và danh mục tài liệu tham khảo quan trọng, v.v.


(2) Nội dung nghiên cứu chính, các vấn đề chính hoặc khó khăn kỹ thuật cần giải quyết và các mục tiêu dự kiến.


(3) Các phương pháp nghiên cứu chính hoặc các lộ trình kỹ thuật, và các kế hoạch thực hiện.


(4) Địa điểm nghiên cứu, kế hoạch hàng năm và ngân sách.


(5) Dự đoán về tính mới của bài báo hoặc dự đoán về lợi ích kinh tế và xã hội của bài báo và việc áp dụng kết quả.


Quy trình liên kết báo cáo đề xuất


(1) Đánh giá các khóa học cấp bằng. Sau khi hoàn thành các khóa học sau đại học (trừ các khóa học chuyên môn), người hướng dẫn và bộ phận quản lý sau đại học cần tiến hành kiểm tra toàn diện việc học của họ và báo cáo khai giảng chỉ được thực hiện sau khi tất cả các khóa học trong kế hoạch đào tạo đã đủ điều kiện.


(2) Viết một bài phê bình tài liệu đủ tiêu chuẩn và báo cáo chủ đề. Trước khi tiến hành đề tài, nghiên cứu sinh phải viết một bài tổng kết tài liệu chất lượng cao với nội dung thực chất và tư duy rõ ràng, trên cơ sở đó viết đề tài và viết báo cáo đề tài. Báo cáo mở đầu cần bao gồm các nội dung sau: (1) mục đích nghiên cứu của dự án, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nó, các xu hướng nghiên cứu và xu hướng phát triển trong và ngoài nước; (2) nội dung và phương pháp nghiên cứu chính và lộ trình kỹ thuật của nghiên cứu sinh. sinh viên của dự án; (3) Điều kiện hoàn thành của dự án; (4) Tiến độ nghiên cứu, sắp xếp cụ thể và kết quả mong đợi, v.v. Sau khi nghiên cứu sinh nộp báo cáo mở đầu, cần được giảng viên xem xét cẩn thận, và các tài liệu tham khảo có liên quan và các phân tích lý thuyết hoặc dữ liệu tiền thực nghiệm khác nhau làm cơ sở cho câu hỏi mở đầu cần được chuẩn bị.


(3) Điền vào đơn đăng ký báo cáo khai mạc. Sau khi hoàn thành các công việc trên, nghiên cứu sinh làm đơn đề nghị với giám thị và bộ phận cao học phụ trách khối THCS để sắp xếp thời gian và địa điểm cụ thể cho báo cáo đề tài, nộp bản sao đơn đã được duyệt và báo cáo đề tài ( kể cả nhận xét văn học) Phòng Đào tạo Sau đại học của trường lập hồ sơ, nhận phiếu đánh giá khai giảng sau đại học.


(4) Cuộc họp báo cáo mở đầu đề tài của nghiên cứu sinh nên mở rộng cho toàn trường, chấp nhận những nghi ngờ và báo cáo mở đầu gồm có người giám sát tiến sĩ, thành viên ủy ban cấp bằng, thành viên tiểu ban và các chuyên gia bên ngoài. Nhóm đánh giá từ 3 đến 5 người. sẽ mở đầu cho đề tài của luận án Tiến sĩ. Các nghiên cứu sinh được đánh giá và cho điểm tương ứng. Ai không đạt yêu cầu phải mở lại câu hỏi. Nếu đánh giá là nghiên cứu sinh có khả năng nghiên cứu khoa học kém, không có triển vọng đào tạo không được vào làm luận văn thì sẽ bị sàng lọc thay thế. Sinh viên trình độ thạc sĩ có thể được hoàn thành trong trường cao đẳng trung học.


(5) Phiếu đánh giá báo cáo luận văn là minh chứng quan trọng cho việc xác định đề tài của nghiên cứu sinh và lựa chọn đề tài của luận văn tốt nghiệp. Biểu mẫu cần được điền ngay tại chỗ, sau khi đưa ra các ý kiến ​​đánh giá tương ứng, các chuyên gia đánh giá phải ký ngay tại chỗ và nộp cho Phòng Cấp bằng Sau đại học để lưu hồ sơ. Bản sao cá nhân của người dạy kèm và nghiên cứu sinh được lưu giữ để lưu hồ sơ.


(6) Nhân viên tại chức đăng ký học thạc sĩ y học, thạc sĩ y học lâm sàng, thạc sĩ triết học, tiến sĩ y học lâm sàng có cùng học lực thực hiện theo quy định trên. các thủ tục.


Sau khi đọc bài phân tích và giải thích toàn văn của tác giả, tôi tin rằng mọi người đã hiểu sâu hơn về quy trình của liên kết báo cáo mở đầu, có những liên kết nào, quy trình cụ thể ra sao, những bước nào cần chú ý, những được đề cập, tôi hy vọng bạn có thể đọc chúng cẩn thận, nắm vững các điểm chính và kỹ năng, và sau đó hoàn thành phần viết của phần này của báo cáo mở đầu.


Chúc các bạn đọc tin bong da keo nha cai vui vẻ!

Original text