bong da binh duong

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 23/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về bong da binh duong

trang bong da

Tóm tắt: Dịch vụ của thư viện thành phố đảm nhận vai trò truyền tải và phổ biến kiến ​​thức cho xã hội, trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin đã đặt ra cho phương thức phục vụ của thư viện thành phố những cơ hội và thách thức mới. mô hình dịch vụ đầu đọc truyền thống đã không thể phù hợp với sự phát triển của thời đại hiện nay. Trên cơ sở này, để các thư viện của thành phố đảm nhận vai trò phổ biến và chuyển giao tri thức, cần phải cập nhật các mức độ phục vụ và chất lượng dịch vụ, lấy người đọc làm trung tâm và dựa vào mạng để cập nhật dịch vụ. phương pháp và cách thức. Dựa trên những đặc điểm mới của mô hình phục vụ bạn đọc của thư viện đô thị trên môi trường mạng thông tin, bài báo này thực hiện các phân tích liên quan và đề xuất chiến lược phát triển đổi mới của thư viện đô thị.
Từ khóa: thư viện thành phố; dịch vụ sáng tạo; khoa học xã hội
Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc hiện nay, cần phải dựa vào công nghệ mạng và nhấn mạnh lại chất lượng dịch vụ và mức độ phục vụ của thư viện. Phản ánh khái niệm dịch vụ lấy độc giả làm trung tâm, đồng thời có thể dựa vào trình độ kỹ thuật để đáp ứng các vấn đề của độc giả trong quá trình học tập, và đáp ứng tối đa nhu cầu cá nhân của độc giả. của thư viện, Cũng cần đẩy nhanh khái niệm và thay đổi mô hình phục vụ để thích ứng với nhu cầu phát triển hiện nay.
1. Các tính năng mới của dịch vụ đọc thư viện trong kỷ nguyên Internet
1.1 Các nhà cung cấp thông tin và tài liệu cho thấy sự phát triển đa dạng
Vài năm trở lại đây, Internet tràn ngập cuộc sống của con người, nhiều loại thông tin, dữ liệu đã phá vỡ tình trạng tài liệu giấy, với sự trợ giúp của các kênh thông tin đã liên tục cung cấp cho người đọc nhiều nguồn thông tin khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Thư viện Thành phố không chỉ kết nối với các nguồn thông tin điện tử truyền thống như HowNet, Wanfang, Weipu và các dữ liệu chính thống khác mà còn cả nguồn thông tin của các trang web lớn. Khi sự đầu tư cho thông tin tiếp tục tăng lên, lượng thông tin, tốc độ cập nhật thông tin và các phương tiện vận hành thông tin cũng ở trạng thái cập nhật liên tục, để có thể chia sẻ tất cả các loại tài nguyên trong thời gian này. cách, cho công dân thành thị Cung cấp các phương thức dịch vụ thông tin đa dạng hơn.
2.2 Nhu cầu thông tin của độc giả rất đa dạng và được cá nhân hóa
Trong thế giới ngày nay, khi tất cả các loại thông tin tràn ngập cuộc sống của con người, nhu cầu thông tin của độc giả dần đa dạng và cá nhân hóa. Đối với những độc giả ở các cấp độ khác nhau, họ giỏi các lĩnh vực khác nhau. Hoặc các lĩnh vực quan tâm khác nhau sẽ cho thấy sự phát triển đa dạng, dẫn đến Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, tri thức cũng không ngừng đổi mới và tổ chức lại nên lượng thông tin yêu cầu sẽ phong phú hơn. Trước những điều kiện đó, thư viện phải cung cấp cho người đọc nguồn thông tin đa dạng hơn, lượng thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, mạng lưới tri thức rõ ràng, để người đọc có thể hiểu được những phát triển mới nhất trong lĩnh vực mà họ quan tâm, đồng thời củng cố sự hiểu biết của họ về các các loại thông tin. Mức độ sử dụng thông tin tài nguyên. Tuy nhiên, việc làm phong phú thông tin đã mang lại nhiều tác động tiêu cực, chẳng hạn như thế giới mạng, việc tìm kiếm thông tin ngày càng khó khăn hơn, thời gian loại bỏ những thông tin vô bổ cũng tăng lên, vì vậy bạn đọc mong thư viện giảm bớt Trước vấn đề này, các thư viện thành phố phải hết sức coi trọng nhu cầu cá nhân của công dân và đáp ứng nhu cầu phát triển của công dân.
1.3 Thay đổi khái niệm dịch vụ
Đối với khái niệm dịch vụ thư viện đô thị truyền thống, nhiều người cho rằng thư viện truyền thống chỉ coi trọng việc xây dựng bộ sưu tập mà bỏ qua việc phục vụ bạn đọc. của các thư viện đô thị. Khái niệm dịch vụ tập trung vào xây dựng bộ sưu tập sách đã được thay đổi thành tập trung vào dịch vụ độc giả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của độc giả.
2. Phân tích phương thức của các khái niệm dịch vụ đổi mới của các thư viện đô thị
2.1 Đổi mới khái niệm dịch vụ thư viện chức năng
Trong quá trình đổi mới và chuyển đổi, trước hết phải tôn trọng quyền được học của người đọc. Là trung tâm văn hóa đường phố của khu vực, thư viện thành phố có trách nhiệm phổ biến và trưng bày tri thức, cung cấp dịch vụ thông tin cho mọi tầng lớp trong xã hội và đảm bảo nhu cầu học tập của họ. Vì vậy, trong thời kỳ mới, các thư viện thành phố phải đạt được khái niệm dịch vụ đổi mới lấy người đọc làm trung tâm và không thể coi thường hoặc bỏ qua danh tính và trình độ của độc giả, đồng thời cung cấp một nền tảng đọc bình đẳng cho tất cả mọi người. Thứ hai, cần phản ánh dịch vụ chăm sóc nhân văn được nhân đạo hóa Với tư cách là kho tàng tri thức đô thị, thư viện thành phố là nơi quan trọng để mọi người có được và tìm hiểu các nguồn tài liệu. Do đó, độc giả của thư viện có sự khác biệt về độ tuổi và giới tính, vì vậy trong quá trình thiết kế thư viện dù là môi trường kiến ​​trúc hay môi trường bạn đọc cần tạo ra một môi trường đọc đầy tính nhân văn, để người đọc có thể Trong thư viện, tôi cảm nhận được không khí của việc đọc sách. Thứ ba, thư viện nên chuyển sang khái niệm phục vụ của một thư viện lớn, vì sự phát triển nhanh chóng của Internet đã phá vỡ các hạn chế về thời gian và không gian, điều này có lợi cho thư viện chuyển đổi từ phương tiện truyền thống giấy sang các phương tiện thông tin khác nhau. các thư viện cần sử dụng Internet để không ngừng mở rộng nhóm độc giả và phạm vi phục vụ, đồng thời thực hiện con đường chia sẻ thông tin bằng cách hợp tác với các thư viện thành phố khác. Cuối cùng, thư viện thành phố cần xác lập khái niệm lợi ích, điều này đòi hỏi thư viện phải phát huy hết chức năng của chính mình để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở thư viện và xây dựng văn minh tinh thần. lợi ích xã hội Trước hết là đảm bảo phục vụ người đọc, thông qua việc người đọc quảng bá, quảng bá để thu được lợi ích kinh tế định lượng.
2.2 Đổi mới Nội dung Dịch vụ Thư viện Thành phố
Dưới nền tảng của Internet, thư viện thành phố nên chuyển đổi từ phương thức cung cấp thông tin văn học sang phương thức phục vụ tổ chức lại nội dung thông tin, lấy độc giả làm trọng tâm, bắt đầu bằng dịch vụ thông tin tài nguyên văn học và cung cấp cho người đọc những dịch vụ cơ bản. Điều này đòi hỏi thư viện thành phố phải phát triển và sử dụng chuyên sâu các nguồn tài liệu khác nhau, đồng thời hình thành các nguồn tài liệu chuyên đề cho nguồn tài liệu thư viện hiện tại. Trên cơ sở đó, chúng ta cũng phải sử dụng các công cụ thông tin để làm tốt công tác xây dựng tài nguyên thư viện số, biến tài nguyên giấy trong thư viện thành tài nguyên điện tử, cung cấp cho bạn đọc qua mạng Internet để đảm bảo các dịch vụ trong thư viện. Nội dung có thể được đẩy đến người đọc tốt hơn. Thứ hai, chúng ta phải tích cực phát triển các dịch vụ tích hợp thông tin lấy người dùng làm trung tâm, sử dụng kiến ​​thức mạng, tích hợp các nguồn thông tin kỹ thuật số khác nhau và cung cấp cho người đọc các dịch vụ mới được cá nhân hóa dựa trên các đặc điểm học thuật khác nhau và với sự trợ giúp của các nền tảng dữ liệu lớn. Cuối cùng, giáo dục người đọc là một nội dung quan trọng của đổi mới dịch vụ thư viện.
2.3 Đổi mới phương thức phục vụ thư viện
Để có thể thu hút được nhiều độc giả, phương thức phục vụ thư viện phải được đổi mới, đầu tiên là cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa, hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau, các thời kỳ, đặc điểm khác nhau để cung cấp cho người đọc các dịch vụ cá nhân hóa. Vì vậy, cần đa dạng hóa mô hình dịch vụ. Với sự phát triển của mạng thông tin, phương thức phục vụ của thư viện cũng có những thay đổi nhanh chóng, tách dần khỏi hình thức mượn và trả sách đơn lẻ trước đây, sử dụng thiết bị máy tính để thực hiện dịch vụ trao đổi một kèm một với độc giả và để tìm hiểu về các vấn đề liên quan từ độc giả. Nhu cầu và cung cấp dịch vụ cho độc giả dựa trên tài nguyên thư viện.
Kết luận
Trong thời kỳ mới, các thư viện thành phố phải cải cách và đổi mới, dựa vào nguồn thông tin mạng, từng bước hoàn thiện các khái niệm phục vụ và mô hình phục vụ của mình, để nâng cao hiệu quả lợi ích kinh tế xã hội của thư viện.
người giới thiệu
 [1]Zhou Yonghong. Nghiên cứu về đồng xây dựng và chia sẻ tài nguyên thông tin trong các trường đại học Trung Quốc[D]Đại học .Xiangtan, 2003.
 [2]Fang Yaqin. Điều tra và suy nghĩ về việc thuê ngoài dịch vụ tổng thể của các thư viện ở tỉnh An Huy[D]Đại học An Huy, 2015.
 [3]Wang Shiwei. Một số vấn đề liên quan đến nghiên cứu về hệ thống chỉ mục của các thư viện đô thị quốc tế[J]Thư viện và Công tác Thông tin, 2007, 05: 6-9 + 32.
 [4]Zhang Wenqing. Phân tích xu hướng coi trọng việc đọc sách ở Liên Xô cũ của khoa học thư viện[J]. Công việc Thư viện Đại học, 2016, 3604: 83-86.
 [5]Wang Shiwei. Nghiên cứu về Hệ thống Dịch vụ của Thư viện Đô thị Quốc tế[J]Tạp chí Thư viện .Shandong, 2013, 06: 1.
Tần Hải (Tác giả: Thư viện thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông)

Chúc các bạn đọc tin bong da binh duong vui vẻ!

Original text