bong da binh duong

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 22/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da binh duong

bong da trực tuyen

Tóm tắt: Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và xã hội Trung Quốc, một số lượng lớn các dự án vườn đã được đầu tư và xây dựng nhanh chóng. Đồng thời, việc thi công kỹ thuật sân vườn có nhiều đặc điểm như phức tạp và đa dạng, tính chuyên nghiệp cao…. Điều này đòi hỏi nhân viên quản lý xây dựng kỹ thuật cảnh quan phải đổi mới phương pháp và phương pháp quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và cho phép xây dựng kỹ thuật cảnh quan đạt được các mục tiêu của thiết kế.


Từ khóa: kỹ thuật cảnh quan; quản lý dự án; chiến lược kiểm soát; phân tích


Tác giả: Ji Weiwei (Cục Cảnh quan và Lâm nghiệp Kuitun, Kuitun, Tân Cương 833200)


Quản lý dự án kỹ thuật cảnh quan là nhu cầu phát triển nhanh chóng của ngành kỹ thuật cảnh quan, cũng như nhu cầu nâng cao chất lượng thi công kỹ thuật cảnh quan và nâng cao lợi ích kinh tế của đơn vị thi công cảnh quan. Nâng cao chất lượng và kiểm soát chi phí của kỹ thuật cảnh quan, tích cực xây dựng hệ thống quản lý và nâng cao trình độ quản lý của cán bộ quản lý, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng công trình cảnh quan và cải thiện hiệu quả sự phát triển lành mạnh của ngành kỹ thuật cảnh quan.


1 Tầm quan trọng của quản lý dự án kỹ thuật cảnh quan


1.1 Quản lý dự án kỹ thuật cảnh quan là nhu cầu phát triển nhanh chóng của ngành


Khi quá trình đô thị hóa của Trung Quốc tiếp tục tăng tốc, việc xây dựng các dự án kỹ thuật cảnh quan cũng đã đi vào làn đường nhanh chóng. Các nhân viên quản lý kỹ thuật không có bằng chứng để dựa vào và có một số mối nguy quản lý tiềm ẩn trong việc xây dựng các dự án sân vườn.Ngoài ra, do ngưỡng đầu vào của các doanh nghiệp kỹ thuật sân vườn thấp, thị trường xây dựng sân vườn hỗn tạp với cá rồng, gây cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh của ngành, từ đó ảnh hưởng đến việc nâng cao trình độ quản lý của ngành xây dựng kỹ thuật sân vườn và phát triển lành mạnh của ngành kỹ thuật vườn ở một mức độ nhất định.[1].


1.2 Có những khiếm khuyết nghiêm trọng trong việc quản lý giai đoạn quy hoạch và thiết kế kỹ thuật cảnh quan


Đối với việc xây dựng kỹ thuật cảnh quan, việc lập kế hoạch kỹ thuật cảnh quan và quản lý khâu thiết kế là rất quan trọng, nó liên quan đến chất lượng xây dựng của toàn bộ dự án kỹ thuật cảnh quan và lợi ích tổng thể của công trình kỹ thuật cảnh quan. Trong giai đoạn xây dựng kỹ thuật cảnh quan hiện nay của Trung Quốc, có những khiếm khuyết nghiêm trọng trong quản lý giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế của kỹ thuật cảnh quan. Các đơn vị thi công kỹ thuật cảnh quan thường không quan tâm đúng mức đến quy hoạch và thiết kế, bắt đầu thi công không có quy hoạch và thiết kế một cách mù quáng dẫn đến việc quản lý thi công kỹ thuật cảnh quan không có bằng chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thi công kỹ thuật cảnh quan.


1.3 Chất lượng chuyên môn của đội ngũ quản lý xây dựng kỹ thuật cảnh quan nhìn chung còn thấp


Dựa trên những đặc điểm về mức độ phức tạp của công trình cảnh quan, việc thi công kỹ thuật cảnh quan cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng kỹ thuật chuyên nghiệp của cán bộ quản lý kỹ thuật và kỹ thuật, tuy nhiên do đặc thù của ngành kỹ thuật cảnh quan nên chất lượng chuyên môn của quản lý Nhân sự của ngành xây dựng kỹ thuật cảnh quan nhìn chung còn thấp. Nhiều cán bộ quản lý không có chất lượng toàn diện về quản lý kỹ thuật cảnh quan và thậm chí một số cán bộ quản lý không hiểu gì về quản lý xây dựng kỹ thuật cảnh quan, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình và lợi ích xây dựng của kỹ thuật cảnh quan, và ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp xây dựng cảnh quan[2].


2 Một số đề xuất để tăng cường quản lý và kiểm soát các dự án kỹ thuật vườn


2.1 Tăng cường kiểm soát chi phí và chất lượng của kỹ thuật vườn


Tăng cường kiểm soát chi phí và chất lượng của các dự án vườn là một phần quan trọng của quản lý dự án, phải được thực hiện trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và bảo trì các dự án vườn. Trong từng giai đoạn của kỹ thuật cảnh quan, tăng cường quản lý kỹ thuật cảnh quan, để nâng cao chất lượng thiết kế của kỹ thuật cảnh quan, tránh thay đổi thiết kế quá mức trong quá trình xây dựng, thực hiện quản lý chính xác kỹ thuật cảnh quan và cải thiện công trình chất lượng kỹ thuật cảnh quan, tiết kiệm hiệu quả chi phí xây dựng và nâng cao hiệu quả đầu tư của đơn vị thi công.


2.2 Liên tục cải tiến hệ thống quản lý xây dựng kỹ thuật cảnh quan


Trong công tác quản lý dự án hàng ngày, đơn vị thi công sân vườn phải hình thành hệ thống quản lý có tính thực thi cao, kịp thời theo nhu cầu của dự án xây dựng, đồng thời tăng cường quảng bá và đào tạo hệ thống quản lý, đồng thời tăng cường khắc sâu hệ thống quản lý của đơn vị thi công cải tạo cảnh quan Hiệu quả quản lý của dự án, tích lũy và hoàn thiện hệ thống quản lý trong thi công không ngừng để có thể thực sự phục vụ cho việc thi công công trình sân vườn, nâng cao chất lượng công trình của dự án vườn và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án vườn[3].


2.3 Tăng cường rà soát, quản lý bản vẽ thi công và nâng cao chất lượng quản lý các công trình sân vườn


Trong việc xây dựng kỹ thuật cảnh quan, cần tăng cường việc xem xét và quản lý các bản vẽ xây dựng kỹ thuật cảnh quan và nên lựa chọn các cơ quan thẩm định bản vẽ của bên thứ ba có trình độ cao, danh tiếng tốt và năng lực xem xét bản vẽ mạnh mẽ và các đặc điểm môi trường của cảnh quan cần tăng cường khu kỹ thuật cho bản vẽ thi công Nhằm nâng cao chất lượng thiết kế bản vẽ thi công công trình sân vườn và độ chi tiết của bản vẽ thi công bản vẽ thi công có thể chỉ đạo thi công công trình sân vườn tốt hơn, nâng cao trình độ quản lý của dự án sân vườn, và nâng cao chất lượng xây dựng của dự án.


2.4 Tăng cường đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật về quản lý xây dựng công trình cảnh quan và nâng cao trình độ quản lý xây dựng công trình cảnh quan


Đơn vị thi công cần tăng cường đào tạo cán bộ kỹ thuật quản lý xây dựng, thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, giáo dục kiến ​​thức quản lý chuyên môn, hướng dẫn cán bộ quản lý tiếp tục tự học để nâng cao trình độ kỹ thuật quản lý xây dựng công trình cảnh quan và chất lượng toàn diện, từ đó cải thiện kỹ thuật cảnh quan Nâng cao chất lượng xây dựng tổng thể của các dự án sân vườn, mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và nhanh chóng của doanh nghiệp[4].


3 tóm tắt


Tóm lại, việc quản lý và kiểm soát thi công kỹ thuật cảnh quan là vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng công trình xây dựng. thi công kỹ thuật cảnh quan. Các chỉ tiêu công nghệ kiểm soát quan trọng trong quá trình thi công như kiểm soát chi phí, kiểm soát tiến độ, kiểm soát chất lượng, ... không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng dự án, nâng cao lợi ích kinh tế xã hội của đơn vị thi công sân vườn, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện của doanh nghiệp.


Chúc các bạn đọc tin bong da binh duong vui vẻ!

Original text