bong da asian cup 2018

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da asian cup 2018

tin moi ve bong da viet nam

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu sơ lược về sự cần thiết của việc quản lý mạng thông tin tệp doanh nghiệp, xây dựng chi tiết về chế độ quản lý mạng tệp thông tin doanh nghiệp, tập trung vào các biện pháp quản lý mạng tệp doanh nghiệp, và cung cấp độ tin cậy cho việc quản lý thông tin mạng tệp doanh nghiệp Một tài liệu tham khảo mạnh mẽ.
Từ khóa: lưu trữ doanh nghiệp; thông tin hóa mạng; sự cần thiết; phương thức quản lý; biện pháp quản lý
Số phân loại thư viện Trung Quốc: TP399 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1006-8937 (2015) 36-0022-01
Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và xã hội, các khái niệm quản lý doanh nghiệp hiện đại đang dần thấm sâu vào doanh nghiệp. Là một bộ phận của hoạt động quản lý doanh nghiệp, quản lý tài liệu lưu trữ có vai trò quan trọng. Chỉ bằng cách liên tục cải tiến các biện pháp quản lý thông tin mạng tệp của công ty, việc quản lý tệp của công ty mới có thể phù hợp với xu hướng phát triển của công ty và có thể góp phần vào sự phát triển và cất cánh của công ty.
1 Sự cần thiết của quản lý mạng thông tin lưu trữ
1.1 Yêu cầu bất khả kháng đối với sự phát triển của kỷ nguyên doanh nghiệp
Với sự ra đời của thời đại văn phòng điện tử, công nghệ máy tính ngày càng được phổ biến trong sự phát triển của các doanh nghiệp, và các tập tin điện tử chủ yếu bao gồm đĩa quang và đĩa từ đã được sản xuất. Các file điện tử này ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, đồng thời là một phần quan trọng trong thông tin tài nguyên lưu trữ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thu thập, phân loại và lưu trữ các tài liệu điện tử này khó có thể thực hiện được bằng các phương pháp thủ công truyền thống, đòi hỏi cấp thiết phải có mạng lưới quản lý thông tin lưu trữ để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng công việc, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp.
1.2 Nhu cầu cải cách kho lưu trữ doanh nghiệp
Sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của các doanh nghiệp cũng đặt ra những nhiệm vụ mới, yêu cầu mới đối với công tác lưu trữ. Công tác lưu trữ của doanh nghiệp cần theo kịp thời đại, thực hiện cải cách, đổi mới, thay đổi hình thức nộp lưu tập trung trước đây vào cuối năm hoặc đầu năm thứ hai sang thu nộp hàng ngày bất cứ lúc nào. Cần kịp thời ghi các tài liệu điện tử có giá trị vào đĩa CD hoặc lưu vào đĩa điện tử để tạo thành tài liệu lưu trữ điện tử và nộp cho bộ phận lưu trữ doanh nghiệp để bảo quản an toàn. Bộ phận lưu trữ phải nắm bắt kịp thời, chính xác các xu hướng phát triển của doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất sử dụng toàn diện tài liệu lưu trữ, phát huy hết lợi ích xã hội của việc sử dụng tài liệu lưu trữ, bảo đảm vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp.
1.3 Kết quả tất yếu của sự phát triển công nghệ thông tin
Những hạn chế và thiếu sót của quản lý tệp độc lập ban đầu liên tục xuất hiện. ①Chỉ có thể quản lý và tìm kiếm danh mục tệp, điều này không rõ ràng, gây lãng phí tài nguyên lưu trữ của máy tính; ②Khi người dùng mượn tệp cần đến bộ phận quản lý tệp để nhân viên quản lý tệp tìm kiếm, và quản lý hồ sơ truyền thống Không có sự khác biệt; ③ Dễ hình thành tình trạng quản trị độc lập, không có lợi cho việc thống nhất, chuẩn hóa và tiêu chuẩn hóa công tác quản lý tài liệu lưu trữ.
2 Chế độ quản lý mạng thông tin tệp doanh nghiệp
2.1 Mạng quản lý tệp
Mạng quản lý tệp tệp là cơ sở và nền tảng của quản lý tệp doanh nghiệp. Hiện nay, về quản lý tài liệu lưu trữ doanh nghiệp, về cơ bản đã thực hiện được việc song song giữa tài liệu lưu trữ giấy và tài liệu lưu trữ điện tử. Trong khi khẳng định giá trị của tài liệu lưu trữ giấy, bộ phận quản lý tài liệu lưu trữ phải tăng cường quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Để tăng cường thu thập và quản lý thông tin tệp, các tệp do doanh nghiệp tự phát hành có thể được nhập vào hệ thống quản lý thông tin tệp của doanh nghiệp kể từ ngày hình thành để thực hiện quản lý tích hợp thông tin tệp. Các tài liệu quan trọng do các bộ phận cấp trên ban hành, các tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp, ... cần được tổng hợp và lưu trữ, có thể được thu thập và phân loại, quét và xử lý bằng các thiết bị lưu trữ như máy quét, biểu mẫu. tài liệu điện tử để lưu trữ.
2.2 Thiết lập mạng cục bộ tệp
Việc thiết lập một mạng cục bộ tệp là trụ cột và đảm bảo cho việc quản lý tệp của doanh nghiệp. Dựa vào mạng cục bộ hiện có của doanh nghiệp, thiết lập mạng cục bộ kho lưu trữ để thực hiện việc quản lý thông tin mạng của kho lưu trữ. Mạng cục bộ của kho lưu trữ là một hệ thống con của mạng cục bộ. Nhân viên quản lý kho lưu trữ có thể truy cập vào các kho lưu trữ khác nhau, các kết quả nghiên cứu và biên tập doanh nghiệp, tài liệu tạp chí và các vật mang tệp khác như văn bản, dữ liệu, hình ảnh và biểu đồ, âm thanh và video, và thiết lập quyền xem xét và truy cập. Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp và cán bộ công nhân viên các phòng ban của xí nghiệp có thể lưu chuyển, đọc, tham khảo, tham khảo các tệp tài liệu, dữ liệu sản xuất xí nghiệp trên Internet một cách nhanh chóng và thuận tiện, từ đó thúc đẩy sản xuất xí nghiệp phát triển tốt hơn.
2.3 Thực hiện mạng lưới bản đồ và thông tin
Việc hiện thực hóa mạng lưới tệp tin hình ảnh và thông tin là sự mở rộng và cải tiến quản lý tệp tin doanh nghiệp. Trong hệ thống doanh nghiệp hiện đại, việc các doanh nghiệp thành lập các trung tâm thông tin để thực hiện quản lý tổng hợp tư liệu sách báo, thông tin khoa học và công nghệ, các loại hình tài liệu lưu trữ là một trong những hình thức chia sẻ tài nguyên thông tin, đồng thời cũng là xu hướng phát triển của thời đại tri thức. Sau khi tệp hình ảnh và tệp thông tin được kết nối với nhau, tài nguyên thông tin tệp có thể được sử dụng để thực hiện việc sử dụng và trao đổi, tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và các ngành trong việc sử dụng trí tuệ. Nó có thể được sử dụng trong các hình thức dịch vụ như truy xuất mạng, truy vấn truy cập, đọc trên kệ mở, v.v., có thể được lãnh đạo và các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp sử dụng tốt hơn để kiểm tra và sử dụng, đồng thời có thể phục vụ tốt hơn cho việc ra quyết định của lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, đổi mới công nghệ và sản xuất an toàn.
2.4 Thu thập tệp từ Internet
Thu thập tài liệu lưu trữ từ Internet là nội dung và phương tiện quản lý tài liệu lưu trữ của doanh nghiệp. Công tác thu thập tài liệu lưu trữ của doanh nghiệp là tập trung tài liệu lưu trữ nằm rải rác trong tay các bộ phận, cá nhân khác nhau trong doanh nghiệp và nằm rải rác trong xã hội thông qua hệ thống tiếp nhận thông thường và thu thập đặc biệt phương pháp phù hợp với quy định .Vào kho lưu trữ của công ty. Sau khi tài liệu lưu trữ được quản lý bằng thông tin mạng, công việc thu thập tài liệu lưu trữ có thể được hoàn thành thông qua mạng. Thời gian, tiêu chuẩn lưu trữ, phạm vi lưu trữ và nội dung tài liệu lưu trữ thu thập được có thể được gửi qua Internet. của lưu trữ.
3 Các biện pháp quản lý mạng thông tin tệp doanh nghiệp
3.1 Tăng cường các biện pháp bảo mật để quản lý thông tin lưu trữ
Các thuộc tính của tài liệu lưu trữ quyết định tính duy nhất, tính không sao chép và tính bảo mật của tài liệu lưu trữ, đồng thời việc thực hiện quản lý thông tin mạng của tài liệu lưu trữ cũng quyết định đến việc chia sẻ tài nguyên của tài liệu lưu trữ hai bên không tránh khỏi những mâu thuẫn. Do sự phổ biến và rộng rãi của thông tin mạng điện tử, việc tăng cường bảo mật quản lý thông tin lưu trữ là ưu tiên hàng đầu của công tác lưu trữ, đồng thời cũng là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn giữa chia sẻ tài nguyên lưu trữ và bảo mật, bí mật. Để đảm bảo an toàn thông tin hồ sơ công ty, các công ty phải thiết lập cách ly vật lý giữa mạng bên ngoài và tự động hóa mạng nội bộ văn phòng, đây là biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất để đảm bảo an ninh tự động hóa mạng nội bộ văn phòng. Cách ly vật lý chủ yếu đạt được thông qua bộ định tuyến và tường lửa. Trước tiên, bộ định tuyến có thể chặn tất cả các địa chỉ IP, sau đó nhân viên quản lý tệp có thể đưa một số địa chỉ vào mạng quản lý tệp một cách chọn lọc. Tường lửa chủ yếu lọc dữ liệu vào và ra khỏi mạng, quản lý hành vi truy cập của mạng, chặn một số dịch vụ bị cấm từ các nguồn không xác định, ghi lại nội dung và các hoạt động đi qua tường lửa, phát hiện và cảnh báo mạng. Với các biện pháp này, an ninh của mạng thông tin lưu trữ có thể được đảm bảo.3.2 Nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý thông tin lưu trữ
Vai trò và lợi ích của công tác quản lý tài liệu lưu trữ ngày càng trở nên nổi bật, vị thế của chúng ngày càng trở nên quan trọng, điều này đặt ra yêu cầu mới về chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ quản lý tài liệu lưu trữ. Trước hết, lãnh đạo doanh nghiệp phải hết sức coi trọng việc cải thiện thực trạng công tác lưu trữ trong doanh nghiệp, thay đổi tư tưởng của cán bộ quản lý lưu trữ, khơi dậy tiềm năng và lòng nhiệt tình của họ đối với công tác quản lý thông tin lưu trữ để đạt được hiệu quả cấp số nhân với một nửa công sức. Thứ hai, quản lý thông tin mạng lưu trữ là một công việc toàn diện, đòi hỏi người quản lý kho lưu trữ phải có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng. Cần tích cực làm tốt công tác thông tin hóa và số hóa công tác đào tạo cán bộ quản lý hồ sơ, tăng cường đào tạo tại chỗ và giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý hồ sơ nắm vững kiến ​​thức quản lý hồ sơ tiên tiến nhất và theo kịp tiến độ hiện đại hóa quản lý tệp. Cần khuyến khích họ thường xuyên tham gia các cuộc họp quan sát công việc quản lý tệp và trao đổi hội thảo, đồng thời tăng cường đào tạo về khả năng sử dụng máy tính, khả năng sử dụng mạng, khả năng xử lý ứng dụng của các tài liệu đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh và video, và cảm thấy thoải mái trong công việc của họ. Với sự đảm bảo về nhân lực chất lượng cao, trình độ quản lý thông tin của mạng lưu trữ có thể được cải thiện đáng kể.
3.3 Thiết lập và cải tiến hệ thống quản lý thông tin tệp
Nếu việc quản lý mạng thông tin lưu trữ của doanh nghiệp thực sự được thực hiện thì một hệ thống quản lý hoàn chỉnh và hợp lý là một bảo đảm quan trọng và không thể thiếu. Dựa trên hệ thống quản lý lưu trữ trên giấy tờ truyền thống, các doanh nghiệp xây dựng thông tin hóa tệp phải xây dựng hệ thống quản lý tương ứng dựa trên các đặc điểm của thông tin hóa mạng, mức độ bảo mật và tầm quan trọng của thông tin do hệ thống xử lý, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo mật. Hệ thống quản lý thông tin tệp không nên chỉ dừng lại trên giấy mà phải được triển khai trên thực tế. Cần phải sử dụng các hệ thống để hạn chế và tiêu chuẩn hóa hành vi quản lý tệp, đồng thời xây dựng các quy tắc đánh giá chi tiết và các biện pháp khen thưởng và trừng phạt để quản lý tệp đồng bộ với quản lý doanh nghiệp và định lượng chúng một cách chi tiết. Căn cứ các yêu cầu, tiêu chuẩn liên quan đến công tác bảo mật, lưu trữ, hàng năm tổ chức kiểm tra việc xây dựng công tác tin học lưu trữ và quản lý bảo mật để bảo đảm an toàn bí mật nhà nước. Cần khen thưởng, xử phạt nghiêm minh, động viên đầy đủ tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ quản lý hồ sơ để triển khai hệ thống, giúp công tác quản lý hồ sơ của doanh nghiệp hoạt động nhanh chóng, hiệu quả và phát triển theo hướng quy củ, chuẩn hóa, khoa học. .
4. Kết luận
Để làm tốt công tác quản lý thông tin mạng lưu trữ doanh nghiệp, đòi hỏi người làm công tác quản lý lưu trữ phải có tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh cao, kiên trì, nhẫn nại và cẩn thận, được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Công ty và sự sự hợp tác của tất cả các bộ phận và mọi nhân viên trong công ty., Chỉ bằng cách này, công việc quản lý thông tin mạng của doanh nghiệp mới thực sự được thực hiện và phát huy đúng vai trò của nó.
người giới thiệu:
  [1] Xue Ye. Về việc phát triển số hóa tài liệu lưu trữ doanh nghiệp[J].Archive World, 2014, (6).
  [2] Liu Yan. Nghiên cứu về việc xây dựng hệ thống bảo mật quản lý tài liệu lưu trữ[J]Cải cách và Quản lý Doanh nghiệp, 2015 (14).

Chúc các bạn đọc tin bong da asian cup 2018 vui vẻ!

Original text