bong da anh truc tiep hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da anh truc tiep hom nay

bong da so hom nay

Text / Zhang Jintao, China Railway Construction Group Co., Ltd., Rongcheng, Sơn Đông 264309

【Tóm tắt】 Dựa trên tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng tại chỗ của các dự án xây dựng, dựa trên phân tích các vấn đề tồn tại trong quản lý xây dựng của các dự án xây dựng, một số phân tích được đưa ra về cách chuyển đổi hiệu quả các phương pháp quản lý xây dựng và cải tiến hiệu quả xây dựng. Và khám phá.

[Từ khóa]xây dựng; phương pháp quản lý; hiệu quả xây dựng

1. Giới thiệu

So với sản xuất công nghiệp thông thường, việc xây dựng các công trình xây dựng có những đặc điểm xây dựng hoàn toàn khác biệt. Trong sản xuất công nghiệp nói chung, chu kỳ chế biến không dài, vị trí sản xuất tương đối ổn định, tổ chức tại chỗ không phức tạp, các công trình xây dựng thường có thời gian xây dựng dài, tính cơ động mạnh, việc tổ chức và phối hợp cũng phức tạp hơn. Do đó, quy trình xây dựng của công trình xây dựng hoàn toàn khác với sản xuất công nghiệp thông thường, những khác biệt này được coi là khó khăn hơn nhiều đối với kỹ thuật xây dựng để nâng cao hiệu quả xây dựng so với sản xuất công nghiệp thông thường; kỹ thuật xây dựng bao gồm nhiều yếu tố trong quá trình xây dựng của nó, vì vậy nó phải phân tích, kiểm tra và đánh giá việc quản lý xây dựng của nó phức tạp hơn so với sản xuất công nghiệp thông thường. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp có mục tiêu để nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng trên công trường kết hợp với điều kiện cụ thể của công trường là vô cùng quan trọng. Trên cơ sở đó, dưới đây sẽ phân tích và thảo luận cách thức chuyển đổi hiệu quả phương thức quản lý thi công và nâng cao hiệu quả thi công trên cơ sở phân tích những tồn tại trong công tác quản lý thi công của dự án xây dựng.

2. Phân tích các vấn đề tồn tại trong quản lý xây dựng trên công trường

1) Vẫn còn tồn tại những quan niệm quản lý và cơ chế quản lý tương đối lạc hậu. Mặc dù chế độ hợp đồng đấu thầu đã được thực hiện trong nhiều năm, nhưng do tác động lâu dài của hệ thống kinh tế kế hoạch, ý thức hay tư tưởng kinh doanh của người dân còn tương đối bảo thủ, thể hiện ở khâu quản lý thi công tại chỗ không trả đủ. quan tâm đến việc áp dụng và xây dựng các doanh nghiệp hiện đại. không xác định được trách nhiệm, thêm vào đó, trong quá trình quản lý dự án, không chỉ thiếu các biện pháp khuyến khích hiệu quả mà còn thiếu các ràng buộc mới có thể thực hiện được, nhiều trường hợp chỉ đến khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp đất mới thực hiện được. Các yêu cầu trên, nếu có vấn đề gì trên công trường sẽ cử người đến giải quyết, đều cho thấy các công ty xây dựng rất kém nhiệt tình và chủ động trong quá trình quản lý thi công.

2) Tổ chức quản lý dự án không hiệu quả. Để làm tốt công tác quản lý xây dựng tại chỗ, điều cốt yếu là tổ chức quản lý dự án; tuy nhiên, hầu hết các công ty không làm được điều này và chỉ xem xét những hiệu quả ngắn hạn. hạn chế Nâng cao trình độ quản lý xây dựng tại chỗ. Doanh nghiệp đương nhiên phải quan tâm đến lợi ích kinh tế, nhưng nếu bản thân doanh nghiệp không có hệ thống tương đối lành mạnh, trình độ quản lý thấp thì trong trường hợp này vẫn là một chiều theo đuổi số lượng dự án và quy mô xây dựng. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng khó khăn cho công tác quản lý tại chỗ, trong tình hình này, tổ chức quản lý dự án không hiệu quả. Ngoài ra, các công ty xây dựng không thể xác định rõ bản chất của sản phẩm công cộng, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao lợi ích xã hội của các công trình xây dựng.

3) Thiết kế tổ chức thi công không đủ hợp lý. Toàn bộ quá trình xây dựng có thể được hình thành và sắp xếp hay không, điều cốt yếu phụ thuộc vào việc tổ chức xây dựng có được thiết kế phù hợp hay không. Tổ chức thi công thiết kế khoa học, hợp lý rõ ràng có thể nâng cao chất lượng công trình và giảm giá thành sản phẩm một cách hiệu quả. Vấn đề là nhiều thiết kế tổ chức thi công hiện nay chỉ dùng để đối phó với công tác giám sát và chuẩn bị đấu thầu, nội dung của nó tuy khá đầy đủ nhưng lại không phù hợp với thực trạng của dự án về nhiều mặt, ngoài ra viết gì trên giấy. không phù hợp với tình hình thực tế của dự án, điều này không nhất thiết phải thực hiện trên thực tế. Một trong những yếu tố then chốt và điều kiện quan trọng để đảm bảo việc triển khai xây dựng tại chỗ diễn ra suôn sẻ là họ có thực sự chuẩn bị tốt trước khi thi công hay không; tuy nhiên, trên thực tế, nhiều dự án thường chưa thực sự sẵn sàng ngay cả khi đã khởi công, chẳng hạn như mua sắm tài liệu và đào tạo. Nhân sự, v.v., chỉ bắt đầu chuẩn bị sau khi dự án bắt đầu. Những tồn tại nêu trên liên quan trực tiếp đến việc thiết kế tổ chức thi công thiếu lành mạnh.

3. Phân tích các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thi công tại chỗ của các dự án xây dựng

1) Đi trước với thời đại và thay đổi các khái niệm quản lý và cơ chế quản lý. Thực tiễn cho thấy, để thay đổi có hiệu quả các quan niệm quản lý lạc hậu, lạc hậu trước đây, chúng ta phải đi trước thời đại, thực hiện đổi mới mạnh mẽ quan niệm quản lý và cơ chế điều hành. Vì vậy, trong thực tế sản xuất, trước hết chúng ta phải đổi mới khái niệm quản lý, đồng thời phải hiểu biết sâu sắc về tình hình và nhiệm vụ của toàn bộ thị trường xây dựng, thiết lập các khái niệm như nhận thức về cạnh tranh thị trường và ảnh hưởng của thị trường. Ngoài ra, cần tận dụng các phương pháp quản lý tiên tiến hiện đại để thiết lập hệ thống quản lý doanh nghiệp hiện đại đảm bảo công tác quản lý thi công trên công trường phù hợp với đặc điểm thi công của các công trình xây dựng, từ đó phát huy hiệu quả quản lý thi công xây dựng công trình rất lớn. được cải thiện. Thứ hai, cần làm rõ mối quan hệ giữa doanh nghiệp và bộ phận dự án, làm rõ mối quan hệ về quyền tài sản, trên cơ sở này phải hình thành hệ thống trách nhiệm hữu hạn, bộ phận dự án phải thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là cổ đông, và phải Chịu trách nhiệm hữu hạn của nó. Thứ ba, hệ thống tài sản pháp nhân của công ty nên được thiết lập và bộ phận dự án nên đảm nhận phần tài sản tương ứng của mình dưới hình thức nghĩa vụ pháp nhân, và thực hiện hoạt động độc lập và tự trang trải kinh phí. Thực tế đã chỉ ra rằng áp dụng phương pháp này để chuyển đổi phương pháp quản lý xây dựng có thể thúc đẩy hiệu quả quản lý xây dựng của bộ phận dự án được nâng cao rất nhiều.

2) Tối ưu hóa mạnh mẽ tổ chức quản lý dự án. Thực tiễn cho thấy, để phát huy hết chức năng quản lý dự án, cần thiết lập một hệ thống quản lý dự án linh hoạt, đây là chìa khóa để nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng một cách hiệu quả. Các dự án xây dựng thường có quy mô sản xuất tương đối lớn và chúng đều có số lượng dự án đơn lẻ hoặc tiểu dự án tương đối lớn nên càng gặp nhiều khó khăn trong quản lý. Việc thiết lập một cơ cấu tổ chức linh hoạt có thể làm giảm đáng kể khó khăn trong quản lý xây dựng. Có thể thấy rằng các quan hệ sản xuất hiện tại sẽ được đơn giản hóa hơn nữa và các cấp quản lý không thể thiếu đó sẽ bị xóa bỏ đáng kể, và quản lý đa cấp hình tháp ban đầu sẽ được thay thế bằng quản lý cấp thấp và phẳng, và tổ chức quản lý dự án sẽ được tối ưu hóa mạnh mẽ., Điều này cực kỳ quan trọng.

3) Lập thiết kế tổ chức thi công hợp lý. Trong thực tế sản xuất, các biện pháp thi công và kỹ thuật thi công tiên tiến đó nên được sử dụng để thực hiện thiết kế tổ chức thi công, nhằm thúc đẩy tăng hiệu quả xây dựng và giảm chi phí sản xuất một cách có hiệu quả. Để làm tốt công tác thiết kế tổ chức thi công phải quan tâm đến tiến độ, vì quá trình thi công là quá trình thay đổi liên tục của công trình nên sẽ bị hạn chế và chịu tác động của nhiều yếu tố trong quá trình động này, vì vậy việc thi công phải được sắp xếp khoa học và hợp lý Thời khóa biểu. Trong thực tế, sự kết hợp tối ưu của các mô-đun kỹ thuật khác nhau có thể được hoàn thành dựa trên công nghệ máy tính tiên tiến và việc thiết kế tổ chức xây dựng hợp lý có thể được thực hiện một cách hiệu quả. Bằng cách này, không những có thể phát huy hiệu quả nâng cao hiệu quả thi công mà còn có thể đẩy nhanh tiến độ thi công, từ đó cải thiện đáng kể lợi ích kinh tế và xã hội của các doanh nghiệp xây dựng.

Phần kết luận:

Tóm lại, nâng cao mạnh mẽ hiệu quả quản lý thi công tại chỗ của các dự án xây dựng không chỉ đạt được hiệu quả tốt là giảm đáng kể chi phí quản lý xây dựng mà còn thúc đẩy lợi ích kinh tế, xã hội của các công trình xây dựng được cải thiện đáng kể. Vì vậy, trong thực tế sản xuất, kết hợp với đặc điểm cụ thể của công trường xây dựng, đi sâu phân tích những vấn đề tồn tại trong quá trình quản lý công trường, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp mục tiêu nhằm chuyển đổi phương thức quản lý thi công, nâng cao hiệu quả xây dựng của nó Hiệu quả quản lý có ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay và thúc đẩy sự phát triển bền vững và nhanh chóng của công cuộc xây dựng kinh tế nước ta.

người giới thiệu:

[1] Gao Guang. Tăng cường quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả xây dựng [J].Phát triển công nghệ xây dựng, 2015.11

[2] Dong Song. Thảo luận về Mô hình mới về giám sát chất lượng dự án xây dựng và thực thi pháp luật [J]Chất lượng Kỹ thuật, 2016.05

[3] Xu Ning. Nghiên cứu và thực hành về các phương pháp quản lý xây dựng của các dự án kỹ thuật [J]Thông tin Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang, 2015.05

Giới thiệu về tác giả:


Chúc các bạn đọc tin bong da anh truc tiep hom nay vui vẻ!

Original text