bong da 101

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da 101

bong da ty le keo

Tóm tắt: Với sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng Trung Quốc, các dự án xây dựng đang phát triển theo hướng phức tạp và đa dạng hóa, điều này làm tăng khó khăn trong quản lý ngân sách dự án xây dựng. Trong quá trình quản lý ngân sách dự án xây dựng có nhiều yếu tố cần được quan tâm, tuy nhiên quản lý ngân sách dự án xây dựng có hệ thống không chỉ đảm bảo tiến độ thông suốt của dự án mà còn giảm chi phí xây dựng mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Bài viết này sẽ phân tích các vấn đề tồn tại trong quản lý ngân sách dự án xây dựng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giải pháp hữu hiệu.


Từ khóa: kỹ thuật xây dựng; quản lý ngân sách; vấn đề; biện pháp


Đối với việc xây dựng các công trình xây dựng, việc quản lý ngân sách khoa học, hợp lý không chỉ giúp kiểm soát hiệu quả tiến độ thi công của công trình mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của dự án. Do đó, hiệu quả quản lý ngân sách dự án xây dựng sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng chung của công trình.


1. Những vấn đề thường gặp trong quản lý kiểm soát ngân sách


(1) Thiếu các quy tắc và quy định hoàn hảo


Hiện nay, công tác quản lý ngân sách của hầu hết các dự án xây dựng ở nước ta còn thiếu một hệ thống quản lý phù hợp, hệ thống quản lý hiện có chưa được thực hiện nghiêm túc. Trong trường hợp bình thường, các dự án xây dựng được thực hiện bởi sự kết hợp của nhiều bộ phận, nhưng một số bộ phận chỉ coi trọng lợi ích của mình, điều này dẫn đến vấn đề hợp tác giữa các bộ phận, ngay cả khi dự toán ngân sách hoàn thành, tiêu chuẩn ngân sách hiện có cũng không đạt. Trong quá trình đấu thầu xây dựng, do hệ thống quản lý chưa hoàn thiện, việc triển khai thực hiện dự án thiếu chặt chẽ, vô hình trung làm tăng giá thành dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.


(2) Tính khả thi của dự án thiếu sự thăm dò toàn diện


Trong những năm gần đây, việc xây dựng các công trình xây dựng ở Trung Quốc phát triển nhanh chóng, và hầu hết các công ty xây dựng thường thực hiện nhiều công trình cùng lúc để nâng cao hiệu quả thi công của các công trình. Một số vướng mắc trong công tác quản lý ngân sách của các dự án xây dựng có thể do tổ chức nội bộ của doanh nghiệp chưa hợp lý, thậm chí có doanh nghiệp bắt đầu liên hệ mà không nắm rõ thông tin chi tiết của dự án. trong quá trình triển khai thực tế cũng sẽ nảy sinh vấn đề không huy động được nguồn lực để lập dự toán, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.


(3) Không tuân thủ dự toán trong quá trình xây dựng


Trong quá trình thi công dự án, một số đơn vị chưa chủ động phối hợp, hợp tác tổng thể, thiếu khái niệm tổng thể hiệu quả dẫn đến công tác ngân sách chưa nắm rõ, một số cán bộ giám sát chưa thực hiện đúng yêu cầu thực hiện. Bản thân trách nhiệm, dẫn đến hàng loạt tác động trong quá trình quản lý ngân sách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả quản lý ngân sách. Thậm chí, có một số công ty tiến hành xây dựng dự án mà không quản lý ngân sách, đồng thời để tiết kiệm chi phí và đảm bảo tiến độ thi công dự án được suôn sẻ, họ tự ý thay đổi bản vẽ thi công làm ảnh hưởng đến độ chính xác của dự án. kinh phí xây dựng dự án.Có ảnh hưởng nhất định đến việc xây dựng dự án sau này.


2. Biện pháp nâng cao năng lực quản lý ngân sách của các dự án xây dựng


(1) Cải thiện hệ thống quản lý ngân sách cho các dự án xây dựng


Trong quá trình xây dựng công trình, nếu áp dụng hệ thống quản lý ngân sách dự án xây dựng hợp lý sẽ làm cho đơn vị thi công thay đổi ngẫu nhiên công tác chuẩn bị ngân sách và không tuân thủ chặt chẽ tình hình thực tế để tiến hành xây dựng. dữ liệu ngân sách Tính chính xác có tác động nhất định. Đồng thời, trong quá trình quản lý ngân sách dự án xây dựng, cần xây dựng một bộ hệ thống quản lý ngân sách dự án xây dựng phù hợp với tình hình thực tế và vận hành theo đúng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đã được soạn thảo. Bằng cách này, có thể đảm bảo tính xác thực và chính xác của việc quản lý ngân sách dự án xây dựng, để đảm bảo tiến độ thông suốt của các dự án xây dựng và nâng cao chất lượng tổng thể của các dự án xây dựng.


(2) Tăng cường giám sát việc quản lý ngân sách dự án xây dựng


(1) Tối ưu hóa và cải thiện chức năng giám sát của các doanh nghiệp xây dựng và các cơ quan chính phủ, đồng thời tăng cường quản lý ngân sách của các dự án xây dựng. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ mọi mặt công tác quản lý ngân sách dự án xây dựng, khi phát hiện có vướng mắc cần có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo ngân sách dự án xây dựng trong hạn mức đầu tư, không lãng phí nguồn lực, từ đó có hiệu quả. nâng cao tính chính xác và hợp lý của ngân sách dự án xây dựng. (2) Đảm bảo tính khoa học, hợp lý của bản vẽ thi công công trình xây dựng, hiệu chỉnh, tối ưu phù hợp với điều kiện thực tế của công trình xây dựng, không chỉ nâng cao chất lượng thiết kế bản vẽ mà còn tránh được “ba sai”. xảy ra hiện tượng này đảm bảo cho tiến độ thi công của các dự án được thông suốt.


(3) Phương tiện kỹ thuật để tối ưu hóa dự toán ngân sách của các dự án xây dựng


Hiện nay, các kỹ thuật lập dự toán ngân sách truyền thống không còn đáp ứng được tốt hơn xu thế phát triển của thời đại, không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu cao của sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp xây dựng. Tại thời điểm này, các công ty xây dựng cần phải cải tiến và tối ưu hóa các phương pháp kỹ thuật hiện có trong dự toán ngân sách dự án xây dựng thông qua việc học tập có hệ thống, kết hợp với điều kiện thực tế của mình và tham khảo kinh nghiệm thành công của nước ngoài. chi phí xây dựng mà còn có thể cải thiện hiệu quả khả năng cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp, cải thiện tốt hơn giá trị thị trường và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.


(4) Nâng cao nhận thức tổng thể và mức độ quản lý ngân sách dự án


Trong quá trình quản lý dự án xây dựng cần hết sức coi trọng công tác quản lý ngân sách, chỉ có như vậy mới đảm bảo được tiến độ trật tự của công tác quản lý ngân sách dự án xây dựng và nâng cao chất lượng tổng thể của công tác quản lý ngân sách. Đồng thời, các nhà quản lý cũng cần tăng cường giao tiếp, trao đổi hiệu quả với nhân viên thi công, trong khi kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình, họ cũng cần kiểm tra xem việc thi công từng mắt xích của công trình có được thực hiện đúng với kinh phí hay không. kế hoạch.Chỉ bằng cách này mới có thể cải thiện được. Phát huy hết vai trò của quản lý ngân sách dự án xây dựng và nâng cao trình độ quản lý ngân sách tổng thể của dự án.


(5) Nâng cao chất lượng tổng thể của nhân sự quản lý ngân sách


Đối với các dự án xây dựng, chất lượng tổng thể của đội ngũ cán bộ quản lý ngân sách sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu quả của công tác quản lý ngân sách. Đào tạo và giáo dục để nâng cao tốt hơn trình độ chất lượng tổng thể của họ. Đồng thời, những người làm công tác quản lý ngân sách cũng cần liên tục học hỏi những kiến ​​thức và kỹ năng mới thông qua nhiều kênh khác nhau, để không chỉ phát huy tốt hơn sáng kiến ​​chủ quan của mình mà còn có thể nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách một cách hiệu quả.


Ba, nhận xét kết luận


Tóm lại, quản lý dự toán ngân sách là một khâu quan trọng trong quá trình xây dựng của một công trình xây dựng, có ảnh hưởng quyết định đến tiến độ thi công và chất lượng của công trình. Do đó, cần phân tích những vấn đề tồn tại trong quá trình quản lý ngân sách dự án xây dựng, từ đó đề ra các biện pháp phòng ngừa và giải pháp hữu hiệu theo tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và nâng cao chất lượng chung của dự án xây dựng.


người giới thiệu:

  [1]Wen Xiangfeng. Thăm dò các Vấn đề Hiện tại của Quản lý Ngân sách Dự án Xây dựng[J]Công nghệ và Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, 2014, 7 (2): 57-58.

  [2]Wang Dongmei. Về việc kiểm soát và quản lý ngân sách dự án xây dựng[J].Doors and windows, 2016, 12 (12): 114-115.

  [3]Li Xiaoju. Nghiên cứu về các biện pháp kiểm soát ngân sách của kỹ thuật xây dựng[J]Thông tin Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang, 2017, 3 (1): 90-91.

(Đơn vị tác giả: Shenyang Dinghuiquan Construction Engineering Co., Ltd.) Wang ZhongzheChúc các bạn đọc tin bong da 101 vui vẻ!

Original text