baobong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 11/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về baobong da

xem du doan ket qua bong da hom nay

Mở đầu: Việc viết luận văn tốt nghiệp kỹ sư dân dụng cũng là một vấn đề mà nhiều người phàn nàn trong thời gian gần đây, vì vậy khi viết các bạn phải chuẩn bị trước các vấn đề liên quan để có thể thoải mái xử lý khi viết luận văn này được xếp vào loại khoa học luận văn tốt nghiệp, dưới đây Đây là một vài mẫu bài văn mẫu luận văn tốt nghiệp ngành kỹ thuật dân dụng được biên soạn để các bạn tham khảo.


  Phần 1: Phân tích ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng công trình dân dụng


Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng công trình dân dụng là một trong những xu hướng quan trọng trong quá trình đổi mới và phát triển thị trường xây dựng hiện nay và hiện thực hóa hiệu quả xây dựng các công trình. Thông qua việc áp dụng công nghệ BIM trong xây dựng dân dụng, việc giám sát và quản lý có thể được thực hiện trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình, đồng thời có thể cung cấp thông tin phản hồi và liên lạc kịp thời cho các vấn đề thực tế, để nâng cao trình độ tổng thể của xây dựng công trình dân dụng và đáp ứng chất lượng công trình xây dựng. Trên cơ sở phân tích ứng dụng hiện tại của công nghệ BIM trong xây dựng công trình dân dụng, bài viết này nhằm đóng một ý nghĩa tham khảo nhất định cho công việc thực tế để đạt được những công trình sáng tạo.


Từ khóa: Công nghệ BIM; công trình dân dụng, ứng dụng xây dựng


Số phân loại thư viện Trung Quốc: TU17 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1006-4311 (2020) 06-0280-02


0 Lời nói đầu


Trong sự phát triển của số hóa và thông tin hóa trong ngành xây dựng, công nghệ BIM là một trong những đại diện quan trọng. Việc sử dụng công nghệ này không chỉ có thể thúc đẩy việc thực hiện quản lý công trình dân dụng theo hướng khoa học mà còn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện quản lý định lượng và quản lý trực quan công nghệ xây dựng công trình dân dụng, và đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đáp ứng hiện đội ngũ quản lý công trình dân dụng để nâng cao chất lượng hoạt động kỹ thuật. Công nghệ BIM được sử dụng lần đầu tiên vào những năm 1970. Với sự đổi mới và cải tiến sau này, công nghệ này đã được áp dụng cho các dự án xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn xây dựng đến hoàn thành sau này, v.v. phương thức quản lý xây dựng công trình dân dụng truyền thống được tích hợp, và giá trị của công nghệ thông tin được tích hợp đầy đủ vào quản lý dự án.


Phân tích ứng dụng công nghệ 1BIM trong và ngoài nước


Trong giai đoạn đầu sử dụng công nghệ BIM trong các dự án xây dựng, công nghệ này chủ yếu được sử dụng trong việc xây dựng các khung dự án xây dựng. Sau đó, với một thời gian phát triển, công nghệ BIM bắt đầu được ứng dụng vào nhiều công đoạn khác nhau như thiết kế mô hình kỹ thuật, ra quyết định dự án và hình thành kế hoạch, xử lý văn bản sớm, xây dựng và sau đó là hoàn thiện và bàn giao. Ở những giai đoạn này, trọng tâm của hoạt động là việc xây dựng dự án có được thực hiện theo đúng kế hoạch đã định hay không, và nó không được phản ánh ở mức độ cải thiện lợi ích. Ngay sau khi sử dụng sáng tạo công nghệ BIM trong các dự án kỹ thuật sau này, nhóm quản lý kỹ thuật đã bắt đầu áp dụng công nghệ BIM vào mức độ tính toán chi phí và thu được lợi ích, tức là áp dụng nó vào việc kiểm soát chi phí và chi phí của dự án. Ví dụ, nhóm kỹ sư bắt đầu áp dụng công nghệ BIM vào việc tính toán chi phí, chi phí xây dựng và hạch toán chi phí của giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Trong giai đoạn này, khung lợi ích liên quan đến công nghệ BIM đã được xây dựng và quy trình quản lý và quản lý lợi ích đã được thực hiện một cách hiệu quả. kết hợp.


Trong nghiên cứu sau này, các học giả nước ngoài đã kết hợp công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến tích hợp và công nghệ BIM để tạo thành một khung công nghệ ứng dụng mới. Một số học giả đã kết hợp công nghệ COBie và BIM để tạo thành công nghệ COBieBIM. Việc hình thành và áp dụng hệ thống kỹ thuật này trong xây dựng công trình dân dụng có thể thúc đẩy trao đổi trực tiếp giữa các bên liên quan có liên quan, nghĩa là, thúc đẩy trao đổi hiệu quả thông tin và dữ liệu quản lý thực tế giữa đơn vị kỹ thuật và đại diện chủ sở hữu của Bên A và đối mặt với kỹ thuật dân dụng Ở đó là những vấn đề trong xây dựng để đạt được thông tin liên lạc và thông tin liên lạc, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả truyền tải thông tin.


So với việc sử dụng công nghệ BIM của nước ngoài, công nghệ BIM trong nước bắt đầu phát triển muộn hơn, có hiện tượng ứng dụng công nghệ chưa chín muồi. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý hàng đầu của nước ta nhận thấy tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ BIM vào xây dựng công trình dân dụng, và khuyến khích các đơn vị thiết kế, đơn vị thi công và đơn vị thi công thực hiện các chính sách và hệ thống, đồng thời có thể thúc đẩy và sử dụng nó trong các dự án kỹ thuật. Trong nghiên cứu, một số học giả Trung Quốc nhận ra rằng công nghệ BIM có các tính năng cụ thể như trực quan, trực giác và phối hợp, có thể được áp dụng đầy đủ cho toàn bộ quá trình xây dựng dân dụng, và đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quản lý đầu tư dự án và tiến độ cũng như chi phí kỹ thuật. quản lý. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu đã phân tích việc ứng dụng công nghệ BIM dựa trên NetAPI và COMAPI, và áp dụng chúng vào lịch trình dự án và quản lý và kiểm soát thiết bị vật liệu tương ứng.Trên cơ sở ghi nhận những ưu điểm của công nghệ BIM bởi các học giả Trung Quốc, họ đã chỉ ra những thiếu sót của công nghệ BIM trong việc ứng dụng các dự án kỹ thuật và tích cực chỉ ra rằng nó cung cấp một tài liệu tham khảo hiệu quả cho việc hoàn thiện các cải tiến liên quan.[1].


Nhìn chung, công nghệ BIM hiện tại đã được thúc đẩy và sử dụng rất nhiều trong các dự án xây dựng của đất nước tôi, và Tháp Thượng Hải là một ví dụ điển hình. Với việc phổ biến và sử dụng công nghệ BIM ngày nay, phạm vi ứng dụng của công nghệ này trong các dự án kỹ thuật không ngừng được cải thiện, mức độ ứng dụng cũng không ngừng nâng cao, nó có thể giải quyết hiệu quả những khó khăn của các dự án xây dựng hiện đại trong xây dựng công trình dân dụng, và thúc đẩy việc xây dựng các công trình kỹ thuật theo đúng chất lượng kỹ thuật., nâng cao trình độ công trình tổng thể. Nhìn vào ứng dụng hiện tại của công nghệ BIM trong quản lý dự án xây dựng, nó chủ yếu được phản ánh trong thiết kế hợp tác ba chiều, kiểm tra va chạm đường ống, chuyển vùng ảo, v.v. thúc đẩy kỹ thuật dân dụng Dự án có thể đạt được sự phối hợp hiệu quả về quản lý an toàn, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng và quản lý tiến độ, và nâng cao trình độ quản lý tổng thể.


Ứng dụng công nghệ 2BIM trong xây dựng công trình dân dụng


2.1 Xây dựng và ứng dụng mô hình


Hiện nay, trước sự phức tạp của xây dựng công trình dân dụng của các dự án xây dựng, để có thể xử lý hiệu quả hiện trạng phức tạp, cần tăng cường sử dụng công nghệ BIM trong xây dựng mô hình hình học ba chiều. Thông qua công nghệ BIM, quy hoạch xây dựng công trình dân dụng được hình thành ban đầu và hoạt động mô phỏng quy hoạch xây dựng được xây dựng, để nhân viên kỹ thuật xây dựng không chỉ có thể trực tiếp khám phá quy trình và các góc độ khác nhau của việc xây dựng công trình dân dụng và các điểm mấu chốt của tất cả các khía cạnh thông qua trực quan mô hình mà còn là sự phát hiện Việc cải thiện và xử lý các vấn đề tồn tại trong quản lý và kiểm soát xây dựng công trình dân dụng cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Trong việc sử dụng công nghệ BIM để xây dựng mô hình xây dựng công trình dân dụng, nhóm kỹ sư cần sử dụng nền tảng phần mềm Revit gốc để đạt được tự động biên dịch và xây dựng trong hệ thống công nghệ BIM. Tất cả các hoạt động được xử lý theo đúng số lượng và tiêu chuẩn quy định. Phương pháp này có ưu điểm trong việc xử lý tình trạng xây dựng dân dụng không thường xuyên hiện nay ở một số công trình xây dựng.[2]Các kỹ sư mô phỏng các hình dạng công trình dân dụng phức tạp và trên cơ sở mô hình ba chiều, thông qua phát hiện va chạm, họ khám phá xem việc hình thành kế hoạch xây dựng công trình dân dụng có khoa học và hợp lý hay không, đồng thời cung cấp giá trị tham chiếu tương ứng cho việc xây dựng dự án kỹ thuật. Ngoài ra, trong xây dựng công trình dân dụng, việc xử lý cao độ và lắp đặt ván khuôn cũng rất quan trọng. Bằng cách sử dụng mô hình ba chiều BIM được xây dựng bởi phần mềm Revit, các kỹ sư có thể đánh dấu kích thước của mẫu và độ cao của hình trụ tại chỗ. Đồng thời, họ có thể giải quyết khó khăn về giá đỡ bu lông dày bên trong của hình trụ được sử dụng trong kỹ thuật dân dụng và cải thiện độ ổn định của giá đỡ.


2.2 Xây dựng ảo


Trước sự phức tạp ngày càng tăng của xây dựng công trình dân dụng, việc áp dụng công nghệ BIM có thể thúc đẩy các nhân viên kỹ thuật xây dựng làm rõ trình tự quy trình xây dựng của công trình dân dụng trong xây dựng mô phỏng, nắm bắt những khó khăn và mấu chốt của việc xây dựng, và nâng cao trình độ tổng thể của hoạt động xây dựng. Và thông qua công nghệ BIM, thật thuận tiện cho nhân viên xây dựng công trình dân dụng thực hiện các hoạt động xây dựng ảo. Trong quá trình vận hành xây dựng ảo, nhân viên thi công của đơn vị kỹ thuật có thể mô phỏng toàn bộ quá trình thi công thông qua việc thiết lập các thông số thời gian. Và trong quá trình trình bày mô phỏng, nhân viên xây dựng, nhân viên thiết kế và nhân viên quản lý được khuyến khích trao đổi với nhau, đồng thời thuận tiện để chỉ ra những cải tiến trong xây dựng một cách kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện xây dựng một cách suôn sẻ.Nhìn chung, trong hoạt động xây dựng ảo, từ 3D ban đầu đến 4D và sau đó là mô hình 5D được sử dụng trong một số công trình xây dựng dân dụng, cấu trúc ảo có thể chi tiết hơn và nó đã đặt nền tảng hiệu quả cho việc cải tiến quản lý xây dựng.[3].


Phân tích ứng dụng cụ thể của công nghệ 3BIM trong quá trình xây dựng công trình dân dụng


3.1 Phân tích quản lý an toàn xây dựng


Việc ứng dụng công nghệ BIM vào quản lý và kiểm soát quá trình xây dựng công trình dân dụng tập trung vào việc quản lý an toàn thi công của dự án công trình. Trên cơ sở phân tích trên, việc xây dựng công trình dân dụng hiện nay tương đối phức tạp, trình độ vận hành tổng thể của cán bộ kỹ thuật xây dựng tương đối cao, thách thức đối với người vận hành công trình kỹ thuật cũng lớn hơn. Nếu công tác bảo vệ an toàn có liên quan không được thực hiện kịp thời trong quá trình xây dựng công trình dân dụng, rất dễ xảy ra các nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng xấu đến nhân viên thi công và công tác quản lý.Sau đó, áp dụng công nghệ BIM vào quản lý xây dựng công trình dân dụng có thể phát hiện các vấn đề an toàn trong xây dựng công trình dân dụng lần đầu tiên trong điều kiện giám sát động, để đề xuất các biện pháp xử lý liên quan nhằm nâng cao mức độ kiểm soát an toàn tổng thể.[4]. Ví dụ, trong hoạt động xây dựng kết cấu công trình dân dụng, sau khi nhập vào phần móng của các thông số xây dựng kết cấu trước đó. Các nhân viên kỹ thuật bắt đầu thực hiện hoạt động xây dựng chính thức, và hoạt động xây dựng chính thức đang được tiến hành, và các nhà điều hành phía sau nhận thấy rằng cấu trúc đã được thiết lập với một thông báo cảnh báo thông qua nền tảng trực quan hóa. Nếu không được xử lý kịp thời, kết cấu sẽ bị gãy, đổ gây thiệt hại lớn hơn về an toàn cho người thi công, cán bộ quản lý có trách nhiệm kiểm tra kịp thời để làm rõ những điểm chính hư hỏng của kết cấu và thông báo kịp thời với nhân viên xây dựng chịu trách nhiệm quản lý, ngừng tải Một giai đoạn vận hành xây dựng, tổ chức và xử lý. Sau khi quá trình xử lý hoàn tất, công nghệ BIM được sử dụng để thẩm tra và xác minh, và việc xây dựng tiếp theo sẽ không thể được thực hiện cho đến khi nó đáp ứng các quy chuẩn và tiêu chuẩn đã được đặt ra trước.


3.2 Kiểm soát chất lượng xây dựng


Trong xây dựng công trình dân dụng, trước hết hãy đề cao triết lý quản lý chất lượng xây dựng và nhận thức rằng bất kể phương thức quản lý mới nào được áp dụng hay áp dụng công nghệ quản lý vào công tác quản lý, thì điều đó là phải cải tiến việc xây dựng dự án để chất lượng xây dựng và dịch vụ. Vì vậy, theo phân tích ở trên, trong công tác quản lý và kiểm soát công trình dân dụng, đổi mới thông qua công nghệ BIM là việc sử dụng, có thể cải thiện đáng kể chất lượng của công trình xây dựng. Ví dụ: thông qua việc sử dụng công nghệ BIM trong quản lý chất lượng của các dự án kỹ thuật, nhân viên xây dựng của dự án kỹ thuật có thể làm rõ ý định của đơn vị thiết kế về xây dựng công trình dân dụng và các điểm hoạt động xây dựng khác nhau bằng cách xem quá trình xây dựng hoạt động ảo thông qua một tổ chức có hệ thống. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện các hoạt động xây dựng, nhân viên thi công có thể phát hiện ra các vấn đề trong quá trình vận hành xây dựng của dự án ngay từ đầu, đồng thời nhận thức được việc giám sát toàn bộ quá trình về việc sử dụng vật liệu có khoa học và hợp lý hay không và việc áp dụng hiệu suất thiết bị là hoàn hảo, và phù hợp với các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng Thực hiện quy trình khoa học, do đó nâng cao mức độ quản lý chất lượng tổng thể. Ngoài ra, về khía cạnh trên, công nghệ BIM có thể thực hiện giám sát động trực tuyến. Nhân viên quản lý chất lượng có thể đi sâu vào quản lý xây dựng của các dự án xây dựng. có thể được định vị chính xác., đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả xử lý vấn đề chất lượng.


3.3 Quản lý chi phí xây dựng


Việc quản lý công nghệ BIM trong xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng còn thể hiện ở việc quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng. Như đã đề cập ở đầu bài viết, việc ứng dụng công nghệ BIM vào quản lý dự án công trình dân dụng hiện nay không chỉ thể hiện ở cấp độ quản lý chất lượng mà còn ở cấp độ hiệu quả về chi phí. Công việc quản lý và kiểm soát chi phí - lợi ích thực tế đang được tiến hành. Bằng cách sử dụng công nghệ BIM, nhóm quản lý dự án có thể xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành trên cơ sở ước tính chi phí ban đầu và kế hoạch quản lý ngân sách, đồng thời thực hiện việc sử dụng trực tuyến các quỹ và chi phí trong tất cả các khía cạnh của quá trình xây dựng. theo dõi. Bằng cách này, nhân viên quản lý chi phí sẽ thuận tiện trong việc nhập thông tin dữ liệu vào cơ sở dữ liệu liên quan kịp thời và công nghệ BIM thực hiện so sánh thông qua hoạt động nền và cung cấp phản hồi kịp thời về phần quản lý chi phí có sự khác biệt lớn.Đối với các nhà quản lý, họ có thể theo đuổi những người chịu trách nhiệm có liên quan ở mức độ chênh lệch lớn về chi phí định vị, theo dõi toàn bộ quá trình xin quỹ và cải thiện mức độ quản lý chi phí tổng thể.[5]. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ BIM trong quản lý chi phí trực tiếp đơn giản hóa mối liên hệ giữa lập ngân sách và kế toán chi phí, cải thiện độ chính xác của kế toán chi phí và thúc đẩy quá trình hoàn thành kế toán chi phí một cách suôn sẻ.


4 tóm tắt


Tóm lại, việc ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý xây dựng các công trình công trình dân dụng có giá trị thực tiễn rất cần thiết. Công việc quản lý ứng dụng công nghệ BIM thực tế đang được tiến hành và nhóm quản lý công trình dân dụng có thể đi sâu vào quản lý chi phí xây dựng, quản lý an toàn và quản lý chất lượng trong hoạt động xây dựng mô hình và xây dựng ảo hóa. Thông qua giám sát trực tuyến và quản lý truyền thông trực tuyến, có các vấn đề trong quản lý xây dựng Kiểm tra kịp thời để nâng cao trình độ quản lý xây dựng tổng thể của các dự án công trình dân dụng, đáp ứng nhu cầu xây dựng của các công trình công trình dân dụng và đạt được tối ưu hóa lợi ích.


  Chương 2: Phân tích các biện pháp kiểm soát hiệu quả đối với quản lý công trình dân dụng và chi phí kỹ thuật


【Abstract】 Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nước ta, xây dựng công trình dân dụng đang đóng một vai trò rất quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Xây dựng dân dụng là một công việc xây dựng công trình tổng hợp, tổng hợp các công trình thiết kế, giám sát, thi công xây dựng và các công trình kỹ thuật khác, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của xã hội. Trong quản lý công trình dân dụng và chi phí công trình, làm thế nào để thực hiện các biện pháp hiệu quả để thúc đẩy tiến độ suôn sẻ của các dự án công trình dân dụng là trọng tâm của bài viết này, nhằm thúc đẩy sự phát triển của công trình dân dụng ở nước ta.


[Từ khóa]quản lý kỹ thuật dân dụng; chi phí kỹ thuật; các biện pháp kiểm soát hiệu quả


Tổng chiều dài dự án siêu cầu là 20,235km, trong đó phần cầu độc lập là 17,345km (gồm cầu chính, đường dẫn phía Đông và đường dẫn phía Tây), đường dẫn dài 2,890km, tổng cộng 5 Các nút giao thông được thiết lập trên toàn tuyến Nội dung xây dựng dự án Phức tạp, yêu cầu cao về quản lý dự án và chi phí dự án, cần có các biện pháp tối ưu và nâng cấp cần thiết để nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý công trình dân dụng, tăng cường khả năng và bảo đảm chi phí dự án, và làm cho hoạt động nội bộ của doanh nghiệp hiệu quả hơn, từ đó mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích lớn hơn, tăng cường thúc đẩy nền kinh tế xã hội, để nền kinh tế phát triển ổn định.


1 Những vấn đề mà quản lý công trình dân dụng và chi phí kỹ thuật phải đối mặt


1.1 Vấn đề ngân sách chi phí


Trong quá trình lập dự án, cần có ngân sách chi phí khoa học để quá trình chuẩn bị dự án diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, phương pháp lập dự toán công trình xây dựng hiện nay ở nước ta chủ yếu là đấu thầu rộng rãi, chưa quan tâm đúng mức đến phương pháp lập dự toán chi phí, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển suôn sẻ của công tác đấu thầu xây dựng và cản trở hoạt động tốt của các công trình xây dựng ở nước ta. Đồng thời, một số dự án quan tâm đến ngân sách chi phí nhưng không chú ý đến chi tiết của quy trình ngân sách dẫn đến sai sót về ngân sách và ảnh hưởng đến tiến độ của chi phí công trình dân dụng.


1.2 Vấn đề quản lý chi phí


Chi phí dự án được thực hiện trên cơ sở xây dựng công trình, chỉ thông qua việc phân tích cẩn thận kế hoạch xây dựng dự án mới có thể đảm bảo tính chính xác của chi phí dự án. Đầu tiên, chúng ta phải lựa chọn tốt vật liệu xây dựng. Việc lựa chọn vật liệu xây dựng có mối quan hệ quan trọng đến giá thành công trình, việc lựa chọn vật liệu chất lượng cao, giá thành cao thì có lợi cho chất lượng công trình dân dụng nhưng sẽ khiến kinh phí vượt quá tiêu chuẩn, để tiết kiệm chi phí, lựa chọn vật liệu chất lượng thấp và giá rẻ cũng sẽ ảnh hưởng đến công trình dân dụng. Chất lượng của công trình có ảnh hưởng. Thứ hai, trong việc tuyển chọn nhân tài xây dựng, nếu tăng chi phí tuyển dụng nhân tài và chọn nhân tài xây dựng chất lượng cao thì có thể đảm bảo đội ngũ thợ xây dựng có tay nghề cao, đảm bảo tiến độ công trình suôn sẻ nhưng ngân sách sẽ vượt quá chuẩn mực. Lựa chọn nhân công cơ động cao và chi phí thấp có thể tiết kiệm chi phí, nhưng sẽ làm chậm tiến độ xây dựng, gây ra nhiều vấn đề về chất lượng dự án và dự án sẽ khó bắt đầu do chất lượng của nhà xây dựng. Thứ ba, các vấn đề trong quản lý xây dựng phải được giải quyết, giảm thiểu số lần thay đổi kế hoạch dự án, đảm bảo trật tự xây dựng dự án, đảm bảo tiến độ công trình dân dụng được thông suốt.


1.3 Nhược điểm của kinh tế thị trường


Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước tôi, các ngành công nghiệp ở nước tôi cũng phát triển trong môi trường này. Tuy nhiên, quan niệm thượng tôn tiền tệ này có tác động rất lớn đến giá trị xã hội, ảnh hưởng gián tiếp đến công tác quản lý nội bộ công trình dân dụng ở nước ta, ảnh hưởng đến quá trình tính giá thành công trình dân dụng. Do những thay đổi về giá trị xã hội, tình trạng tham ô, tham nhũng trong nhiều dự án công trình dân dụng, lạm dụng công quỹ, báo cáo thu chi thấp thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công trình dân dụng ở nước ta. Vì vậy, trong quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải tận dụng những lợi ích mà nền kinh tế thị trường mang lại cho sự phát triển của nền kỹ thuật dân dụng, hạn chế nghiêm ngặt các hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật, để ngành kỹ thuật dân dụng ở nước ta có thể phát triển ổn định.


2 Các biện pháp kiểm soát hiệu quả quản lý công trình dân dụng và chi phí kỹ thuật


2.1 Tăng cường kiểm soát chi phí trong giai đoạn thiết kế


Giai đoạn thiết kế của công trình dân dụng là một tham chiếu quan trọng để kiểm soát chi phí. Kiểm soát chi phí được sử dụng để làm cho thiết kế kỹ thuật khả thi, có thể thúc đẩy việc quản lý dự án. Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật, những điểm sau đây cần được thực hiện để thúc đẩy tiến độ suôn sẻ của chi phí dự án: (1) Thiết kế kỹ thuật phải được phối hợp; (2) Kế hoạch tối ưu hơn được thông qua; (3) Hạn ngạch được tăng cường trong quá trình kiểm soát kỹ thuật sơ bộ.


2.2 Tăng cường kiểm soát chi phí trong giai đoạn xây dựng


Giai đoạn xây dựng công trình dân dụng là giai đoạn chính của công trình xây dựng công trình nên nó cũng là tham chiếu và cơ sở quan trọng để kiểm soát chi phí. Kiểm soát chi phí cần được thể hiện trong mọi khía cạnh của việc xây dựng dự án Từ thiết kế bản vẽ, sắp xếp tổ chức và xác định kế hoạch xây dựng, cần có sự tham gia của kiểm soát chi phí, để việc xem xét các bản vẽ và tính khả thi của kế hoạch sẽ được Các sai sót được tìm thấy trong quá trình xây dựng và những thay đổi đối với kế hoạch xây dựng đã làm cho quá trình xây dựng diễn ra suôn sẻ hơn và đạt tiêu chuẩn hơn. Đảm bảo quá trình thi công được thực hiện theo đúng kế hoạch, tăng cường kiểm soát chi phí vật liệu xây dựng nhằm kiểm soát giá thành công trình dân dụng, đảm bảo tiết kiệm vật tư trong quá trình thi công, mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho doanh nghiệp , và đạt được Hiệu quả kiểm soát chi phí tốt hơn.


2.3 Tăng cường kiểm soát chi phí ở giai đoạn hoàn thành và quyết toán


Công tác hoàn thiện và hoàn thiện công trình dân dụng chiếm một vị trí rất quan trọng trong toàn bộ công trình và có vai trò rất quan trọng trong việc thi công công trình được suôn sẻ. Khi quyết toán ở giai đoạn hoàn công, cần rà soát chặt chẽ hợp đồng xây dựng và các tài liệu liên quan của doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng nghiệm thu công trình dân dụng, quyết toán trên cơ sở hợp đồng. để thực hiện các nội dung có liên quan của hợp đồng và cho phép doanh nghiệp hoàn thành việc quyết toán có thể tiến hành thuận lợi. Quyết toán hoàn thành công trình dân dụng phải qua ba lần kiểm toán và nhân viên kiểm toán, trưởng dự án và trưởng nhóm kỹ thuật có thể quyết toán hoàn thành công trình dân dụng.


2.4 Sử dụng máy móc và thiết bị xây dựng tiên tiến


Sự phát triển của khoa học công nghệ cho phép các công trình dân dụng sử dụng công nghệ tiên tiến hơn vào quá trình xây dựng, để đạt được vai trò nâng cao chất lượng và hiệu quả của công trình. Vì vậy, để quá trình quản lý công trình dân dụng và chi phí xây dựng diễn ra thuận lợi, cần phải áp dụng các máy móc thiết bị xây dựng tiên tiến hơn. Trong quá trình lập ngân sách chi phí, việc thuê máy móc và thiết bị tiên tiến nên được coi là một khoản chi phí quan trọng, để ngân sách chi phí có thể được tổng hợp hơn. Trong quá trình sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến cần tăng cường công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị xây dựng để kéo dài tuổi thọ và tăng cường quá trình tính giá thành kỹ thuật cho các doanh nghiệp xây dựng.


3 tóm tắt


Trong quá trình thực hành, bằng cách tăng cường kiểm soát chi phí trong giai đoạn thiết kế và xây dựng, dự án có thể được tiến hành thuận lợi và việc kiểm soát chi phí trong giai đoạn kế toán cuối cùng sẽ được tăng cường hơn nữa trong tương lai, và việc quản lý và bảo trì máy móc xây dựng trang thiết bị được tăng cường góp phần xây dựng nền dân dụng phát triển tạo điều kiện hơn. Sự phát triển của kỹ thuật dân dụng phải có khả năng tăng cường quản lý và kiểm soát kỹ thuật để việc xây dựng có thể tiến hành thuận lợi. Trong số đó, kỹ thuật dân dụng phải đối mặt với nhiều vấn đề về quản lý và kiểm soát kỹ thuật trong quá trình phát triển, điều này đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của kỹ thuật.


Chúc các bạn đọc tin baobong da vui vẻ!

Original text