bao bong da so truc tuyen

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 24/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về bao bong da so truc tuyen

bong da tbn

Tóm tắt: Từ cuối những năm 1980, khoa học xã hội thể thao của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, không ngừng làm mới nhận thức của công chúng về thể thao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hiểu lầm liên quan đến định vị của khoa học xã hội thể thao và mối quan hệ với các khái niệm liên quan. Ví dụ, người ta tin rằng khoa học xã hội thể thao không bao gồm triết học thể thao; khoa học xã hội thể thao và nhân văn thể thao không được xác định rõ ràng là các ngành; và khoa học xã hội thể thao và giáo dục thể chất bị nhầm lẫn. Bài viết này sẽ tập trung vào việc phân tích các khái niệm liên quan và định vị của khoa học xã hội thể thao, nhằm hỗ trợ nhất định cho việc tiêu chuẩn hóa và quản lý các khoa học xã hội thể thao liên quan.


Từ khóa: thể thao, khoa học xã hội, nhân văn, triết học, khoa học xã hội, giáo dục thể chất


Thư viện Trung Quốc Số phân loại: G80-05 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 2095-2813 (2018) 02 (b) -0159-021 Định hướng thể thao và khoa học xã hội


1.1 Khoa học xã hội và nhân văn


Hiện nay, hiểu biết của công chúng về khoa học xã hội thể thao vẫn còn ở mức độ rộng, nguyên nhân là do ranh giới giữa khoa học xã hội thể thao và nhân văn thể thao chưa rõ ràng.


Đánh giá kết quả nghiên cứu văn học, nhận thức về khoa học xã hội và nhân văn chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau: Thứ nhất, người ta cho rằng khoa học xã hội có thể gần như tương đương với khoa học nhân văn. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi đề tài của cả hai gần như giống nhau. Thứ hai, cho rằng khoa học xã hội thuộc nhánh của khoa học nhân văn. Thứ ba, khoa học nhân văn được coi là một bộ phận cấu thành của khoa học xã hội. Thứ tư, cho rằng khoa học xã hội và nhân văn là hai lĩnh vực nghiên cứu.


Dưới góc độ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội tất yếu bao hàm khoa học nhân văn. Đối với sự khác biệt giữa khoa học xã hội và nhân văn, có tiêu chí cụ thể nào để xác định chúng không? Ở góc độ hẹp, có thể coi khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ biện chứng và thống nhất với nhau.


Dưới góc độ của sự khác biệt, khoa học xã hội tập trung vào phân tích nền tảng chung của tính xã hội, mối quan hệ và sự cộng tác, trong khi khoa học về con người tập trung vào nghiên cứu tư duy chủ quan và sự khác biệt của cá nhân. Giữa hai phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, tính chất chủ thể và phương thức quản lý có sự khác biệt nhất định.


Xét trên quan điểm tổng thể và thực chất, giữa khoa học xã hội và nhân văn có sự thống nhất. Cái gọi là khoa học xã hội đề cập đến các ngành khoa học khác nhau liên quan đến xã hội. Bản chất của nó đại khái giống như của nhân văn. Tuy nhiên, nghiên cứu trước đây nghiên cứu xã hội nhân văn từ quan điểm của công chúng, trong khi nghiên cứu sau phân tích nó từ quan điểm của cá nhân. Với sự phát triển không ngừng của khoa học hiện đại, khoa học tự nhiên đã dần thâm nhập vào khoa học nhân văn, nhân tố con người được tăng cường trong khoa học xã hội, khoảng cách giữa khoa học xã hội và nhân văn không ngừng được rút ngắn và cuối cùng sẽ không còn đáng kể.


Bởi vì khoa học xã hội và nhân văn có quan hệ mật thiết với nhau, và không có tiêu chuẩn trưởng thành nào để phân biệt chúng, nên người ta thường gọi chung cả hai là khoa học xã hội và nhân văn, hay khoa học xã hội theo nghĩa rộng.


1.2 Khoa học thể thao


Khoa học thể thao là một bộ môn mới nổi và là một nhánh của các bộ môn toàn diện. Dưới góc độ của một hệ thống khoa học lớn, khoa học thể thao bao gồm một nhánh của khoa học xã hội, cụ thể là khoa học xã hội thể thao. Có thể nói, giữa khoa học xã hội và khoa học xã hội thể thao có mối quan hệ tổng quát và đặc biệt. Sự hiểu biết về khoa học xã hội và nhân văn có thể giúp thúc đẩy sự thành thạo của khoa học xã hội thể thao. Một mặt, nó bộc lộ sự khác biệt giữa các môn xã hội thể thao và nhân văn như sự khác biệt về trọng tâm, phương pháp nghiên cứu và mô hình quản lý; mặt khác, nó bộc lộ những điểm chung giữa nhân văn thể thao và các môn xã hội thể thao. Điểm chung này giúp mọi người hiểu và nắm vững khoa học xã hội về thể thao.


2 Mối quan hệ giữa khoa học xã hội thể thao và các khái niệm liên quan


2.1 Triết học thể thao khoa học xã hội và khoa học xã hội thể thao


Về lý luận hàn lâm, triết học luôn là một bộ phận hợp thành của khoa học xã hội. Tuy nhiên, người ta thường kết hợp cả hai thành một để hình thành ý tưởng về triết học và khoa học xã hội. Ở Trung Quốc, triết học và khoa học xã hội lần đầu tiên được đề xuất vào cuối thế kỷ trước, sau đó Khoa Triết học và Khoa học xã hội được thành lập. Mặc dù Bộ Khoa học đã bị bãi bỏ vào năm sau đó, nhưng triết học và khoa học xã hội vẫn được truyền lại và sử dụng. Nhìn chung, khoa học xã hội đã được đưa ra sớm hơn nhiều so với xã hội học triết học, nhưng cả hai không có tiêu chuẩn chặt chẽ để phân biệt chúng, và chúng thường bị nhầm lẫn và phổ biến. Mãi cho đến khi xuất bản "Ý kiến ​​về sự thịnh vượng và phát triển hơn nữa của triết học và khoa học xã hội", mối quan hệ phụ giữa triết học, khoa học xã hội và khoa học xã hội thể thao mới được làm rõ, tức là cái sau là một nhánh của cái trước.


Về mặt ứng dụng thực tế, là một khái niệm mới, triết học thể thao và khoa học xã hội có những khiếm khuyết nhất định trong thiết kế hệ thống và thuật ngữ, trong khi khoa học xã hội thể thao được chính thức hóa hơn và có tính phổ quát nhất định, và kết quả nghiên cứu dữ liệu của chúng tốt hơn triết học thể thao. là nhiều môn khoa học xã hội hơn.


Nhìn chung, trong thời kỳ triết học và khoa học xã hội được đề xuất, khoa học xã hội thể thao của Trung Quốc về cơ bản vẫn ở giai đoạn trống. Tuy nhiên, do thiếu khoa học xã hội triết học trong nội hàm thể thao, sự xuất hiện của triết học thể thao và khoa học xã hội xu hướng chung. Triết học thể thao và khoa học xã hội nói chung có quan hệ mật thiết với các chủ đề của Tổng cục thể dục thể thao, có nghĩa là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học xã hội thể thao và triết học và khoa học xã hội; với sự phát triển không ngừng của thời đại, khoa học xã hội thể thao và triết học thể thao và khoa học xã hội có những điểm chung nhất định và các tiêu chuẩn phân biệt của chúng Không chặt chẽ và thường hỗn hợp.


2.2 Lý thuyết thể thao, thể thao khoa học xã hội nhân văn và thể thao khoa học xã hội


2.2.1 Hiểu biết về lý thuyết thể thao


Hiện nay, khoa học lý thuyết thể thao bao gồm các khái niệm thể thao, khoa học thể thao học đường, khoa học thể thao quần chúng và khoa học huấn luyện thể thao. Đặc biệt trong những năm gần đây, sự xuất hiện của nhiều môn học hạng ba cho thấy lý thuyết thể thao đã liên tục thâm nhập vào triết học thể thao, thẩm mỹ thể thao và khoa học xã hội thể thao, và các bộ môn đang dần phát triển một cách có hệ thống. Tuy nhiên, dưới góc độ danh nghĩa tiến sĩ và thạc sĩ, huấn luyện thể thao không thuộc phạm trù lý thuyết thể thao. Từ các chứng chỉ tiến sĩ và thạc sĩ năm 1984 và 1986, chúng ta có thể thấy khoa học huấn luyện thể thao tồn tại như một bộ môn riêng biệt. Do đó, phạm vi của các ngành học trong lý thuyết thể thao không đồng nhất, với bối cảnh khác nhau, định hướng của nó đối với khoa học xã hội thể thao cũng sẽ thay đổi.


2.2.2 Nhân văn thể thao và xã hội học và nhân văn thể thao và khoa học xã hội


Khoa học xã hội học và nhân văn về thể thao chủ yếu tập trung vào các hiện tượng thể thao và quy luật phát triển của thể thao. Nó tích hợp khoa học xã hội và nhân văn. Theo cách giải thích về khoa học xã hội và nhân văn của các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc, có thể coi tất cả các nghiên cứu lồng ghép thể thao vào các lĩnh vực xã hội học, kinh tế, tâm lý học, ngôn ngữ học, mỹ học và nhân văn đều thuộc nội dung của nhân văn thể thao và khoa học Xã hội. Ở một mức độ nhất định, nhân văn và xã hội học thể thao, nhân văn thể thao và khoa học xã hội và khoa học xã hội thể thao có ý thức thống nhất. Nếu nói triết học và khoa học xã hội là sản phẩm lịch sử của nền nghiên cứu nước ta từ thời Liên Xô cũ trong thế kỷ trước, và khoa học xã hội nhân văn là xu thế phát triển của khoa học hiện đại, thì khoa học xã hội và nhân văn là những ứng dụng xa hơn của học thuật ý nghĩa.


2.3 Giáo dục thể chất và thể thao Khoa học xã hội


2.3.1 Giáo dục thể chất là một bộ môn của khoa học giáo dục thể chất


"Bách khoa toàn thư về thể thao Trung Quốc" đã chỉ ra rằng giáo dục thể chất là một bộ môn của khoa học thể thao, chủ yếu lấy cấu trúc và quy luật phát triển của khoa học thể thao làm đối tượng nghiên cứu, và tập trung vào việc phân tích mối liên hệ và ảnh hưởng giữa các bộ môn khác nhau của khoa học thể thao; " Nói cụ thể, giáo dục thể chất có tính hệ thống, so với lý thuyết giáo dục thể chất thì phạm vi nghiên cứu của nó rõ ràng hơn, quan điểm tương tự cũng được tìm thấy trong “Từ điển bách khoa các môn khoa học xã hội”, phân biệt giáo dục thể chất với thể thao thì hợp lý hơn. khoa học. Tóm lại, khoa học thể thao là một thuật ngữ chung, và khoa học thể thao là một bộ môn của khoa học thể thao.


2.3.2 Giáo dục thể chất tương đương với khoa học xã hội thể thao


Bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoa học xã hội trong khoa học thể thao đều có thể được gọi là khoa học thể thao, tức là khoa học xã hội thể thao. Vào cuối thế kỷ trước, Tổ chức Hàng đầu Quốc gia về Triết học và Khoa học Xã hội đã chính thức phân loại giáo dục thể chất là một môn học cấp một và đưa nó vào danh mục triết học và khoa học xã hội, quản lý thể thao, luật thể thao, các môn thể thao cạnh tranh, v.v. .


3. Kết luận


Tựu chung lại, triết học thể thao và khoa học xã hội, lý thuyết thể thao, giáo dục thể chất, thể thao nhân văn và khoa học xã hội, thể thao và khoa học xã hội nhân văn đều có sự thống nhất nhất định trong ý nghĩa nghiên cứu. Và khoa học thể thao và lý thuyết thể thao cũng có những cách hiểu khác nhau. Do đó, các nhân sự có liên quan phải làm rõ định vị của khoa học xã hội thể thao, nắm vững các khái niệm liên quan và mối quan hệ của chúng, đồng thời nâng cao tính tiêu chuẩn hóa và tính hệ thống của khoa học xã hội thể thao, để cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy cho sự phát triển của khoa học xã hội thể thao.


người giới thiệu

 [1]Kang Huibin. Về cấu trúc hệ thống của khoa học thể thao hiện đại —— Học từ "Phép biện chứng của tự nhiên" về phân loại khoa học[J]Tạp chí Đại học Sư phạm Gannan (Ấn bản Khoa học Tự nhiên), 2014 (1): 83-85.

 [2] Yang Wenxuan, Lu Yuanzhen, Hu Xiaoming. Sự phát triển của lý thuyết và thực hành thể thao Trung Quốc kể từ khi cải cách và mở cửa[J]Tạp chí Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc (Ấn bản Khoa học Xã hội), 2013 (4): 138-139.

 [3] Feng Rui, Nie Jing, Han Cailing. Kiểm tra lại sự phát triển của xã hội học và nhân văn thể thao[J].Journal of Huanghe University of Science and Technology, 2014, 11 (3): 102.

 [4] Chen Junqin. Sự thống nhất của các mặt đối lập giữa mô hình "thực nghiệm" và "hiểu biết" trong khoa học xã hội và nhân văn của thể thao[J]Tạp chí Viện Giáo dục Thể chất Vũ Hán, 2013, 42 (7): 22.

 [5]Zhang Shangquan. Hãy công nhận chính xác rằng hoạt động thể thao thuộc về ngành đại học và làm tốt công việc quản lý và vận hành các hoạt động thể thao —— Bản tóm tắt học thuật của Nhóm Kinh tế Thể thao trong Hội nghị Học thuật Khoa học Xã hội và Triết học Thể thao Quốc gia năm 2012[J]Kinh tế Công nghệ, 2012 (6): 4-9.

Tác giả: Gao ZifengChúc các bạn đọc tin bao bong da so truc tuyen vui vẻ!

Original text