bang xep hang bong da tbn

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 19/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bang xep hang bong da tbn

chuyen gia du doan ket qua bong da hom nay

Hua Qin

Phó giám đốc, Trung tâm sức khỏe bà mẹ và trẻ em quận Huishan, thành phố Wuxi, Wuxi 214174, Jiangsu, Trung Quốc

[摘要] Việc thực hiện các dự án dịch vụ y tế công cơ bản quốc gia và các dự án lớn về dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em là một biện pháp quan trọng để nâng cao mức độ dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cơ bản thông qua việc thiết lập, củng cố chất lượng, quản lý các dự án, giám sát chặt chẽ và nhấn mạnh vào dự phòng. Thảo luận theo chiều ngang.

[教育期刊网 http://www.jyqkw.com
关键词 ] Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở cơ sở; mức độ dịch vụ; thảo luận

[中图分类号] R782[文献标识码] MỘT[文章编号] 1672-5654 (2014) 07 (b) -0066-02

Trong thời gian qua, hệ thống y tế huyện ta đã chú trọng thực hiện “một luật, hai nguyên tắc”, nghiêm túc thực hiện các chủ trương về công tác sức khỏe bà mẹ và trẻ em, lấy việc thực hiện các dự án lớn về sức khỏe bà mẹ và trẻ em làm điểm xuất phát, thúc đẩy từng bước cân bằng các dịch vụ y tế công cơ bản với tư cách là người vận chuyển, và nỗ lực tăng cường giám sát ngành Tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn lực sức khỏe bà mẹ và trẻ em, làm sâu sắc thêm việc xây dựng nội hàm của các dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, và cải thiện toàn diện mức độ sức khỏe bà mẹ và trẻ em dịch vụ đạt được những kết quả đáng kể.

1 Tạo và cải thiện mạng lưới dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em

1.1 Tăng cường xây dựng thể chế

Tập trung vào "Các biện pháp quản lý đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em" và so sánh với "Tiêu chuẩn và quy tắc đánh giá cho các cơ sở sức khỏe bà mẹ và trẻ em của tỉnh Giang Tô", chúng tôi sẽ tập trung vào việc thành lập các cơ sở sức khỏe bà mẹ và trẻ em cấp lớp và đánh giá hoạt động của các cơ sở y tế bà mẹ và trẻ em, tăng cường xây dựng phần cứng và xây dựng hệ thống của các cơ sở y tế bà mẹ và trẻ em cấp huyện, hoàn thiện các hạng mục dịch vụ, mở rộng nội dung dịch vụ, cải thiện điều kiện dịch vụ và môi trường dịch vụ.

1.2 Tối ưu hóa cách bố trí khoa sản

Theo nguyên tắc lập kế hoạch, thiết lập hợp lý và phân bổ tối ưu các nguồn lực, thông qua việc rà soát, đánh giá các bệnh viện thân thiện với trẻ em, đánh giá công nghệ hộ sinh, đánh giá chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế ban đầu, hỗ trợ tình trạng thiếu nhân lực sản khoa. , số ca sinh ít và không đạt được các tiêu chuẩn sản khoa cơ bản. Tổ chức sản xuất đã tiến hành tích hợp nguồn lực và sáp nhập tổng cộng 4 khoa sản, để bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị và biên chế dịch vụ kỹ thuật hộ sinh tổ chức trở nên hợp lý và chuẩn hóa hơn. Các cơ sở y tế đã hủy bỏ dịch vụ kỹ thuật hộ sinh cần tập trung cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, đồng thời đảm bảo có đủ năng lực cấp cứu, sàng lọc nguy cơ cao và chuyển tuyến kịp thời cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang nằm. .Thông qua việc tăng cường xây dựng nội hàm của mạng lưới cơ sở về phụ nữ và trẻ em, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cải thiện tình trạng sức khỏe của phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy sự phát triển nhanh và tốt của công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.[1].

1.3 Tạo phòng khám ngoại trú tích cực

Đầu tiên là làm rõ các mục tiêu và thực hiện chúng từng bước một. Dựa trên "Tiêu chuẩn đánh giá phòng khám ngoại trú bảo hiểm thai sản cộng đồng hiện đại Vô Tích (Thử nghiệm)" và "Tiêu chuẩn đánh giá phòng khám bảo hiểm trẻ em cộng đồng hiện đại Vô Tích (Thử nghiệm)" do Cục Y tế thành phố Vô Tích ban hành[2]Lãnh đạo Sở Y tế rất coi trọng công tác tạo tác, thành lập Tổ lãnh đạo công tác tạo do Cục trưởng phụ trách để làm rõ trách nhiệm công việc. Triệu tập họp giám đốc trung tâm để vận động sâu rộng, xây dựng kế hoạch sáng tạo hàng năm và triển khai theo đợt. Thứ hai là đưa vào đánh giá và tăng cường giám sát. Kết hợp công việc sáng tạo vào đánh giá của chính quyền huyện về thư trách nhiệm mục tiêu hàng năm của mỗi thị trấn (phó huyện) và liên kết nó với đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị. Trung tâm Y tế Phụ sản - Trẻ em huyện đã thực hiện nhiều hướng dẫn tại chỗ về nhà ở, trang thiết bị, yêu cầu về nhân sự, tăng cường có hiệu quả công tác hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn nghiệp vụ cho cơ sở. Thứ ba là điều tra kỹ lưỡng và tích cực chấn chỉnh. Căn cứ vào điều kiện hiện có, các đơn vị cơ sở đã kiểm tra so với các tiêu chuẩn đánh giá thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, thực hiện xây dựng đạt chuẩn về phòng làm việc ngoại trú, nhân sự, trang thiết bị cho phụ nữ và trẻ em đảm bảo hiệu quả. Thông qua việc phát triển các phòng khám ngoại trú bảo hiểm phụ nữ và trẻ em cộng đồng hiện đại, các phòng khám ngoại trú bảo hiểm phụ nữ và trẻ em cộng đồng sẽ khoa học và hợp lý, được chuẩn hóa và thống nhất về bố trí khoa, phòng nghiệp vụ, bố trí quy trình, nhận dạng và biển báo, xây dựng hệ thống, nội hàm dịch vụ và phát triển tài năng. Trẻ em tạo ra một môi trường dịch vụ an toàn hơn, tiêu chuẩn hóa, ấm áp và thoải mái, đồng thời nâng cao hiệu quả khả năng phục vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em của các trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng.

2Đẩy mạnh chất lượng, nâng cao trình độ dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

2.1 Chuẩn hóa xây dựng hành vi dịch vụ

Tăng cường đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các y, bác sĩ tuyến cơ sở, tổ chức, lập kế hoạch, phân loại từng bước và triển khai theo đợt nhằm nâng cao năng lực cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cơ sở. Dựa vào Hiệp hội Y tế huyện và Nhóm cộng tác chu sinh để thực hiện đào tạo sâu rộng về kiến ​​thức và kỹ năng kinh doanh sản phụ khoa, phổ biến và quảng bá "Tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị các bệnh hiểm nghèo và cấp cứu sản khoa"[3]“Hồi sức sơ sinh ngạt” kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao trình độ của các dịch vụ sản khoa. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp phụ nữ và bác sĩ bảo hiểm trẻ em, họp để tập huấn kiến ​​thức “3 cơ bản” cho cán bộ y tế cơ sở và tổ chức khám định kỳ hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả năng lực phục vụ cơ sở. và mức độ dịch vụ.

2.2 Tăng cường xây dựng năng lực xử lý

Các cấp huyện, thị xã đã xây dựng phương án cấp cứu cho phụ nữ mang thai và sản phụ bị bệnh nặng, thành lập và hoàn thiện mạng lưới tổ chức cấp cứu cho phụ nữ có thai và nằm ở mức độ nặng, cải tiến hệ thống quản lý cấp cứu và trang thiết bị cứu hộ, mở rộng “luồng xanh "đối với chuyển tuyến cấp cứu cho phụ nữ có thai và phụ nữ nằm, thực hiện kế hoạch cấp cứu và cải thiện các dịch vụ y tế ban đầu. phụ nữ nằm và đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

2.3 Chú ý đến việc xây dựng nền tảng thông tin

Dựa trên nền tảng thông tin dịch vụ y tế cộng đồng, mạng lưới nền tảng thông tin thai sản và trẻ em của các bệnh viện sản và trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng đã được hiện thực hóa, bao gồm chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, xét nghiệm ưu sinh trước khi mang thai, quản lý sức khỏe bà mẹ, quản lý sức khỏe trẻ em, các dự án lớn về dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em và quản lý giấy chứng sinh Hệ thống và báo cáo công tác sức khỏe thai sản và trẻ em có thể chia sẻ và trao đổi thông tin sức khỏe thai sản và trẻ em trong toàn huyện, thực hiện thông tin hóa quản lý hệ thống, số hóa dữ liệu kinh doanh, tự động hóa giám sát và thống kê, nâng cao hiệu quả trình độ quản lý chăm sóc sức khỏe thai sản và trẻ em, tạo cơ sở cho việc ra quyết định khoa học.Cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho phụ nữ và trẻ em bằng cách thiết lập hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ và trẻ em và tiêu chuẩn hóa quản lý[4].

3 dự án quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em

3.1 Kiên trì tổ chức và lãnh đạo tại chỗ

Việc triển khai đầy đủ các dự án cơ bản và lớn về sức khỏe bà mẹ và trẻ em là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy từng bước cân bằng các dịch vụ y tế công cơ bản. nhóm lãnh đạo dự án sức khỏe bà mẹ và trẻ em và nhóm hướng dẫn kỹ thuật để làm rõ công việc Trách nhiệm, việc thành lập văn phòng dự án sức khỏe bà mẹ và trẻ em chính, chịu trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý và điều phối dự án. Ký thư trách nhiệm mục tiêu ở tất cả các cấp và tổ chức các cuộc họp xúc tiến thường xuyên để đạt được mục tiêu rõ ràng, lịch trình rõ ràng và trách nhiệm rõ ràng.

3.2 Tuân thủ đào tạo tiêu chuẩn tại chỗ

Huyện của chúng tôi đã liên tiếp ban hành "Kế hoạch thực hiện công tác trợ cấp cho phụ nữ mang thai nằm viện ở huyện Huishan", "Kế hoạch quản lý dự án cho phụ nữ ở huyện Huishan để bổ sung axit folic để ngăn ngừa dị tật ống thần kinh", "kế hoạch quản lý dự án cho cổ tử cung và Khám ung thư vú cho phụ nữ ở huyện Huishan ", Kế hoạch thực hiện Phòng chống lây truyền bệnh AIDS, bệnh giang mai và viêm gan B từ mẹ sang con ở huyện Huishan, Tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cơ bản cho Trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng Huishan và Chỉ số đánh giá hoạt động Hệ thống các Dự án Dịch vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em lớn ở Huyện Huishan, để hoàn thiện hơn nữa quy trình làm việc, và Tổ chức các khóa đào tạo ở nhiều cấp độ khác nhau về kế hoạch thực hiện.Thông qua đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, tuân thủ cách thức chỉ đạo của đội ngũ, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em một cách chuyên sâu và vững chắc, phấn đấu đẩy mạnh các dịch vụ y tế công bà mẹ và trẻ em theo chiều sâu.[5].

3.3 Tuân thủ sự giám sát và hướng dẫn tại chỗ

Để đảm bảo công tác giám sát không qua hiện trường và có kết quả thực tế, nhóm chuyên gia hướng dẫn dự án sẽ được phát huy hết tác dụng trong công tác giám sát, các chuyên gia sẽ được tổ chức thường xuyên xuống cộng đồng để phát hiện và giải quyết các vấn đề trên tiền tuyến. Để tăng cường trách nhiệm, từng cán bộ giám sát ban hành biên bản giám sát, hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em để làm rõ các vấn đề cụ thể, đưa ra ý kiến ​​chấn chỉnh, hạn chế thời gian cải chính, thực hiện chữ ký kép, theo dõi hiệu quả của việc chấn chỉnh.

3.4 Kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn tại chỗ

Để tăng cường nhận thức và tỷ lệ tham gia của xã hội về dự án, tất cả các địa phương đã huy động phần lớn bác sĩ gia đình đến tận thôn bản, phát tờ rơi, điền phiếu điều tra, phiếu đồng ý và tiến hành công khai trực tiếp. Đồng thời, sử dụng đài, báo, khẩu hiệu quần chúng, các chuyên mục, bài giảng ... để công khai.

4 Giám sát chặt chẽ để bảo vệ quyền sức khỏe của phụ nữ và trẻ em

4.1 Hệ thống truy cập nghiêm ngặt

Theo "Giấy phép dịch vụ kỹ thuật đặc biệt về sức khỏe bà mẹ và trẻ em của tỉnh Giang Tô và các biện pháp quản lý trình độ nhân sự (Thử nghiệm)", "Quy định về công việc chăm sóc sức khỏe nhà trẻ và mẫu giáo"[6]Tăng cường khả năng tiếp cận với tất cả các loại nhân viên y tế bà mẹ và trẻ em, phân luồng những người không đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn và những người lâu năm không có bằng cấp tương ứng, đảm bảo 100% cán bộ có chứng chỉ. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của “Quy chế quản lý phân loại phẫu thuật lâm sàng tỉnh Giang Tô (Thử nghiệm)”, thực hiện phân loại và quản lý phân loại các phẫu thuật sản phụ khoa, đặc biệt tăng cường phê duyệt đơn vị mổ lấy thai và nhân viên phẫu thuật, nghiêm cấm nhân viên không đủ trình độ chuyên môn thực hiện các ca mổ một mình, và không thực hiện các hoạt động vượt quá phạm vi Hoạt động.

4.2 Tiến hành điều chỉnh đặc biệt

Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa công tác quản lý đặc biệt “hai điều cấm”, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về nhân sự, tài khoản, trang công khai,… để tăng cường quản trị, đồng thời nghiêm khắc trấn áp các trường hợp sinh đẻ trái pháp luật. Tiếp tục làm tốt công tác giám sát đặc biệt “Giấy chứng sinh”, kiểm tra việc cấp “Giấy chứng sinh” từ hồ sơ và cấp Giấy chứng sinh, yêu cầu lưu giữ riêng phù hiệu, củng cố cấp đổi, cấp đổi giấy khai sinh Trong công tác quản lý thu hồi giấy chứng nhận, kiên quyết chấm dứt tình trạng cấp giấy chứng nhận trái luật.

Năm phòng ngừa và nỗ lực nâng cao chất lượng dân số sinh

5.1 Tích cực khám sức khỏe trước khi mang thai miễn phí

Chính quyền huyện coi việc khám sức khỏe tiền mang thai và khám sức khỏe trước khi mang thai miễn phí là những dự án thiết thực mang lại lợi ích cho người dân, thực hiện chính quyền chi trả các hóa đơn và thiết lập mô hình dịch vụ "một cửa" tích hợp khám sớm, đăng ký kết hôn và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại trung tâm y tế bà mẹ và trẻ em huyện. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng tuyến từ khám bệnh, tư vấn tiền hôn nhân, dịch vụ tư vấn, khám trước khi mang thai, ... đảm bảo chất lượng khám tiền hôn nhân, khám thai đảm bảo mọi phụ nữ đều nhận được hướng dẫn, khám và điều trị cần thiết, để không ngừng nâng cao tỷ lệ khám tiền hôn nhân, tiền thai sản Tỷ lệ phát hiện sức khỏe.

5.2 Chuẩn hóa sàng lọc trước sinh và sàng lọc bệnh sơ sinh

Tuân thủ nghiêm ngặt "Tiêu chuẩn sàng lọc bệnh sơ sinh thành phố Vô Tích", "Tiêu chuẩn sàng lọc thính giác Vô Tích" và "Tiêu chuẩn sàng lọc trước sinh tại Vô Tích" để tăng cường đào tạo kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc, làm tốt công việc thông báo đồng ý, mỗi tháng một lần Đặc biệt giám sát, hướng dẫn tại chỗ những tồn tại, kịp thời chấn chỉnh.

[教育期刊网 http://www.jyqkw.com
参考文献]

[1]Leng Lan. Thực hiện "Dự án dịch vụ y tế công cộng cơ bản" nhằm thúc đẩy sự phát triển của sức khỏe bà mẹ và trẻ em[J]. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Trung Quốc, 2011, 26 (34): 5285-5286.

[2]Cục Y tế thành phố Vô Tích. "Tiêu chuẩn đánh giá phòng khám ngoại trú của cộng đồng hiện đại dành cho phụ nữ tại thành phố Vô Tích (Thử nghiệm)" và "Tiêu chuẩn đánh giá phòng khám bảo hiểm trẻ em cộng đồng hiện đại của thành phố Vô Tích (Thử nghiệm)"[Z].2013-06-25.

[3]Sở Y tế tỉnh Giang Tô. Tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị sản khoa cấp tính và nặng[M].Nanjing: Nhà xuất bản Đại học Đông Nam 2012.

[4]Chen Zhi, Wu Haiqian, Zhang Yitao. Vai trò của quản lý thông tin trong việc thực hiện các dự án dịch vụ y tế công cộng cơ bản và sức khỏe bà mẹ và trẻ em[J]Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Trung Quốc, 2011, 26 (34): 5294-5296.

[5] Wang Peihong. Thực hành và khám phá về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong cộng đồng ở thành phố Yuyao[J]Quản lý Dịch vụ Y tế Nông thôn Trung Quốc, 2012, 32 (3): 300-301.

[6]Bộ Y tế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe trong nhà trẻ và mẫu giáo[S].2012-05-09.

(Ngày nhận: 2014-04-21)


Chúc các bạn đọc tin bang xep hang bong da tbn vui vẻ!

Original text