ban xep hang bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ban xep hang bong da

soi kèo bong da hom nay

Tóm tắt: Với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và sự trưởng thành dần dần của công nghệ cơ khí tự động hóa, việc ứng dụng công nghệ cơ khí tự động hóa cũng sẽ được thấy rõ trong các lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội, đặc biệt là trong ngành chế tạo máy. Nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp được nâng cao, giảm chi phí nhân công đồng thời trí tuệ thông tin ra đời đã dẫn đến những đổi mới hơn nữa trong công nghệ tự động hóa cơ khí thông minh và hiệu quả cao đã trở thành đồng nghĩa với cơ khí hiện đại sản xuất, điều này cũng phản ánh hiện trạng của ngành sản xuất cơ khí hiện đại. Để hiểu sâu hơn về ứng dụng của công nghệ cơ khí tự động hóa trong chế tạo cơ khí, bài viết này sẽ trình bày chi tiết hơn.


Từ khóa: cơ khí tự động hóa; trình độ kỹ thuật; cơ khí chế tạo; ứng dụng


DOI: 10.16640 / j.cnki.37-1222 / t.2017.23.019


0 Lời nói đầu


Ngành sản xuất máy móc là một trong những ngành trụ cột thúc đẩy nền công nghiệp phát triển, ngày nay với công nghệ thông tin tiên tiến đã tạo nền tảng thông tin tốt cho ngành sản xuất máy móc. Việc ứng dụng công nghệ cơ khí tự động hóa trong sản xuất cơ khí đã giúp cho ngành cơ khí chế tạo đạt được sự đổi mới và sáng tạo công nghệ, có tác động không nhỏ đến từng cơ cấu tổ chức sản xuất, góp phần không thể xóa nhòa trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp của Trung Quốc. Tự động hóa cơ khí khác với các công nghệ sản xuất cơ khí khác là công nghệ sản xuất mới tích hợp tự động hóa để đạt được sản xuất toàn bộ, do đó nâng cao lợi ích và hiệu quả của sản xuất cơ khí, giảm đáng kể chi phí sản xuất và ứng dụng của nó ở Trung Quốc. Nó cũng được ngày càng rộng hơn.


1 Các đặc điểm chính của tự động hóa cơ khí trong ngành cơ khí chế tạo


Sự đổi mới công nghệ do thời đại thông tin mang lại đã thúc đẩy sự xuất hiện của sự thịnh vượng mới trong nền kinh tế, điều này cũng dẫn đến áp lực cạnh tranh thị trường ngày càng tăng. những cân nhắc chính cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ cơ khí tự động hóa trong công nghiệp chế tạo đã hiện thực hóa sản xuất tổng hợp của sản xuất, nhưng đồng thời khoảng cách về nhu cầu nhân tài cũng ngày càng gia tăng. Hệ thống tự động hóa đòi hỏi phải có kiến ​​thức chuyên môn và nhân lực kỹ thuật để sản xuất và thực hiện, phù hợp với sự phát triển đa dạng của ngành công nghiệp chế tạo máy, do đó, doanh nghiệp phải lựa chọn, đánh giá nội lực, nâng cao kiến ​​thức, công nghệ và chất lượng toàn diện, từng bước hoàn thiện Sức mạnh tinh hoa nội tại, để toàn bộ đội ngũ xây dựng doanh nghiệp phát triển theo hướng chặt chẽ, chuyên nghiệp và chuẩn mực.


2 Phân tích ứng dụng của công nghệ cơ khí tự động hóa


2.1 Tự động hóa luồng thông tin


Công nghệ tự động hóa cơ khí là một hệ thống thông tin tự động dựa trên công nghệ máy tính tích hợp quản lý dữ liệu và sản xuất sản phẩm. Vì vậy, tăng cường xây dựng công nghệ thông tin tự động là trọng tâm của đổi mới công nghiệp. Với sự phát triển kinh tế và đổi mới công nghiệp, thông tin đã trở thành đại từ quan trọng nhất của thời đại, và một xã hội thông tin đã dần hình thành. Vì vậy, để cải thiện tình trạng ứng dụng của công nghệ tự động hóa cơ khí, cần phải cải tiến xây dựng công nghệ thông tin tự động hóa, chỉ khi nắm vững các khái niệm công nghệ có tính chất tiên tiến của thế giới thì việc đổi mới và phát triển không ngừng của công nghệ tự động hóa mới được đảm bảo và có thể mang lại sản xuất hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp sản xuất máy móc. Quy trình để nâng cao hiệu quả của ngành.


2.2 Tự động hóa hệ thống xử lý


Ngành công nghiệp chế tạo máy truyền thống chủ yếu sử dụng nhiều lao động, trong đó công nhân là lực lượng lao động đầu tiên tạo ra năng suất, nhờ đó nâng cao hiệu quả của sản xuất. Tuy nhiên, trình độ lao động ảnh hưởng trực tiếp đến sự hăng say của người lao động và làm tăng tỷ lệ sai sót, một khi liên quan đến các lĩnh vực sản xuất trọng điểm, nó có thể kích hoạt cơ chế tai nạn an toàn, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và thiệt hại về người và của người lao động. Với việc áp dụng công nghệ cơ khí tự động hóa, người lao động được giải phóng khỏi dây chuyền sản xuất đầu tiên, điều này không chỉ giảm thiểu sai sót trong sản xuất mà còn nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.


2.3 Tự động hóa hệ thống hậu cần


Trong ngành công nghiệp sản xuất máy móc, hệ thống hậu cần là sự đảm bảo đảm bảo tính liên tục của việc cung cấp nguyên vật liệu, và để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, tăng cường xây dựng hệ thống hậu cần và đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu. .


2.4 Tự động hóa quá trình phát hiện


Ngoài sản xuất thông thường trong ngành sản xuất máy móc còn có sản xuất các bộ phận, linh kiện. Các bộ phận và linh kiện là bộ phận quan trọng nhất của ngành công nghiệp máy móc. Vì vậy, độ chính xác của thông số kỹ thuật các bộ phận là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong sản xuất ngành máy móc. Do đó, việc tối ưu hóa hệ thống kiểm tra và thực hiện tự động hóa kiểm tra là những điều kiện tiên quyết để đảm bảo các tiêu chuẩn kép về chất lượng và thông số kỹ thuật.


3 Triển vọng phát triển của tự động hóa cơ khí trong ngành cơ khí chế tạo


3.1 Tính thực tiễn


Cơ khí tự động hóa có thể giúp ngành sản xuất cơ khí nâng cao hiệu quả sản xuất, thoát khỏi những vấn đề do cơ cấu sản xuất truyền thống để lại, từ đó tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Do đó, ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc nên tăng cường bố trí chiến lược về tự động hóa máy móc, nâng cao mức độ tự động hóa, thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc lên một tầm cao hơn.


3.2 Xanh hóa


Ngành công nghiệp sản xuất máy móc cần tiêu tốn nhiều năng lượng và nguyên liệu nên sẽ gây ô nhiễm môi trường. Làm thế nào để đạt được sự cân bằng giữa sản xuất doanh nghiệp và phát triển sinh thái đòi hỏi phải tối ưu hóa cơ cấu năng lực sản xuất. Quá trình sản xuất máy móc sẽ tạo ra ô nhiễm tiếng ồn, chất thải nguyên liệu, khí thải và các vấn đề khác, cũng khó giải quyết hơn. để giúp ngành công nghiệp chế tạo máy đạt được Việc chuyển đổi năng lực sản xuất và thực hiện cơ chế sản xuất xanh phù hợp với kế hoạch phát triển bền vững do nhà nước chủ trương.


3.3 Thông minh


Sự phát triển của công nghệ thông tin đã mở rộng quy mô của nền công nghiệp thông minh, trong khâu sản xuất cơ khí, sự vận hành thông minh của máy móc sẽ đảm bảo chất lượng và hiệu quả của sản xuất chế tạo. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật xã hội, các thiết bị cơ khí tinh vi đã trở thành công cụ cơ khí cần thiết nhất cho sự phát triển hiện nay, chỉ riêng thủ công thì không thể đạt được độ chính xác, đồng thời sẽ làm tăng khối lượng công việc của người lao động. Hoạt động của người lao động, sản xuất tự động được thực hiện với các tiêu chuẩn đọc siêu chuyên sâu, để đảm bảo rằng các thiết bị được sản xuất bởi ngành công nghiệp sản xuất máy móc đáp ứng nhu cầu của các dụng cụ chính xác khác nhau.


4 Xu hướng phát triển của công nghệ cơ khí tự động hóa


Công nghệ tự động hóa là một tiêu chuẩn công nghiệp chắc chắn sẽ được áp dụng trong ngành sản xuất máy móc trong tương lai. ứng dụng và thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Tất nhiên, việc thúc đẩy công nghệ tự động hóa không thể tách rời sự hỗ trợ của các nhân viên kỹ thuật có liên quan. hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt mở ra thị trường thế giới để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tự động hóa của Trung Quốc.


5. Kết luận


Trình độ phát triển của nền kinh tế quốc dân và tổng sản phẩm quốc dân không thể tách rời ngành sản xuất máy móc, và tính ưu việt của cơ cấu ngành sản xuất là yếu tố quan trọng thể hiện sức mạnh và độ chính xác của ngành chế tạo máy. Trong giai đoạn phát triển của ngành sản xuất máy móc, Trung Quốc tích cực tiếp thu kinh nghiệm sản xuất máy móc tiên tiến của nước ngoài, đồng thời kết hợp phát triển thông tin để hiện thực hóa công nghệ sản xuất tự động chi phí thấp, linh hoạt và hiệu quả. Trong khuôn khổ các điều kiện quốc gia của Trung Quốc, các tiêu chuẩn công nghệ cơ khí tự động hóa đã được quảng bá rộng rãi, và trong quá trình áp dụng của doanh nghiệp, nó đã mang lại cơ cấu công nghiệp hiệu quả cao, tiêu chuẩn cao và chất lượng cao cho các doanh nghiệp, và thúc đẩy sự chuyển đổi của năng lực sản xuất của doanh nghiệp.


người giới thiệu:

  [1]Pei Shaoxing. Một số điểm chính trong sự phát triển của công nghệ tự động hóa cơ khí[J].Enterprise Herald, 2010 (02).

  [2]Liu Shuzhong, Li Yanmei. Phân tích sự phát triển của công nghệ tự động hóa máy xây dựng[J]Công nghệ Tư nhân, 2010 (04).

Về tác giả: Zhao Chufeng (1990-), nam, Bắc Kinh, đại học, trợ lý kỹ sư, hướng nghiên cứu chính: thiết kế và chế tạo cơ khí và tự động hóa.Chúc các bạn đọc tin ban xep hang bong da vui vẻ!

Original text