ban xep hang bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ban xep hang bong da

lich thi dau bong da asiad 2019

Tóm tắt: Mục tiêu Phân tích các đặc điểm hình ảnh siêu âm của hội chứng tắc nghẽn tĩnh mạch chủ dưới và khám phá giá trị của chẩn đoán và theo dõi siêu âm. Phương pháp Tổng số 138 bệnh nhân mắc hội chứng tắc nghẽn tĩnh mạch chủ dưới được lựa chọn, căn nguyên được phân tích theo đặc điểm của hình ảnh siêu âm, sau khi chẩn đoán xác định, 53 bệnh nhân được phẫu thuật nong và đặt stent được siêu âm theo dõi. Kết quả 138 bệnh nhân: 89 trường hợp huyết khối tĩnh mạch chủ dưới hoặc huyết khối khối u, 39 trường hợp hội chứng Budd-Chiari (22 trường hợp loại tĩnh mạch chủ, 17 trường hợp loại hỗn hợp), 7 trường hợp chèn ép chiếm không gian ổ bụng hoặc sau phúc mạc, và sau phúc mạc sợi 3 trường hợp. 12 bệnh nhân bị hội chứng Budd-Chiari và 58 bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch chủ dưới được phẫu thuật nong tĩnh mạch chủ, 53 bệnh nhân được đặt stent đồng thời và siêu âm xem xét 3 đến 6 tháng sau đó, trong đó 2 bệnh nhân được đặt stent tĩnh mạch chủ dưới hẹp, 1 trường hợp đặt tĩnh mạch chủ dưới. tắc stent cava. Kết luận Siêu âm có thể cho thấy rõ căn nguyên, mức độ tắc nghẽn, vị trí, tuần hoàn bàng hệ và những thay đổi huyết động của hội chứng tắc nghẽn tĩnh mạch chủ dưới.


Chúc các bạn đọc tin ban xep hang bong da vui vẻ!

Original text