ban xep hang bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 06/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ban xep hang bong da

xem bong da trực tuyến

Tóm tắt: Mục tiêu: Tìm hiểu giá trị ứng dụng của phương pháp lưu thông PDCA trong công tác điều chỉnh đơn thuốc tại các nhà thuốc tân dược ngoại trú. Phương thức: Chọn 120 đơn thuốc tây của khoa ngoại trú từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019 và 60 đơn thuốc từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2018 làm nhóm đối chứng. Chế độ quản lý thường quy được triển khai trong khoảng thời gian này. 60 đơn thuốc từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019 được sử dụng làm nhóm quan sát và mô hình chu trình PDCA được triển khai để quản lý trong khoảng thời gian này. So sánh hai nhóm tỷ lệ lỗi pha chế theo toa, chất lượng pha chế và tỷ lệ vượt qua pha chế. Kết quả: Tỷ lệ sai sót điều chỉnh đơn thuốc của nhóm quan sát thấp hơn đáng kể so với nhóm chứng và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); chất lượng điều chỉnh và tỷ lệ đạt yêu cầu của nhóm quan sát cao hơn nhóm quan sát nhóm chứng, và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: Thực hiện quản lý chu trình PDCA đối với thuốc tân dược có thể làm cho hiệu quả điều chỉnh chính xác hơn, nâng cao tỷ lệ điều chỉnh đạt chất lượng, nâng cao chất lượng tân dược, thúc đẩy giảm hơn nữa tỷ lệ sai sót của nhà thuốc tân dược.

Từ khóa:Chu kỳ PDCA Cấp phát theo đơn thuốc tây cho bệnh nhân ngoại trú


Nhà thuốc là cửa sổ hình ảnh quan trọng của bệnh viện, việc nhà thuốc có thể cung cấp cho người bệnh những dịch vụ chất lượng cao ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chung của bệnh viện, là nền tảng tốt cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện, nâng cao hiệu quả điều trị của người bệnh và có thể làm cho xã hội hiệu quả hơn. Gia tăng lợi ích[1]. Trong những năm gần đây, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được đặt ra yêu cầu cao hơn, các bệnh viện cần tăng cường phòng chống sai sót điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho việc dùng thuốc của người bệnh. Vì vậy, cần quan tâm đến công tác thanh, kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý dược, phát hiện kịp thời những sai phạm trong cấp phát thuốc tân dược, từ đó có biện pháp ngăn chặn căn cứ vào tình hình thực tế. PDCA là một chiến lược quản lý chất lượng với các đặc điểm quản lý toàn diện[2-3], Bao gồm liên kết lập kế hoạch (Plan), liên kết thực hiện (Do), liên kết kiểm tra (Check) và liên kết xử lý (Action). PDCA là một phương tiện hữu hiệu để tránh các tranh chấp y tế gây ra bởi sự khác biệt nội bộ và các sự kiện bất lợi, và có thể được sử dụng trong quản lý dược bệnh viện. Sau khi nắm vững đặc điểm pha chế thuốc của nhà thuốc tây và phát hiện các vấn đề, các biện pháp đối phó hiệu quả được xây dựng, không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn đảm bảo nâng cao chất lượng công việc và giảm tỷ lệ sai sót trong điều chỉnh. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của mô hình quản lý chu trình PDCA đến công việc điều chỉnh đơn thuốc của các nhà thuốc tây ngoại trú được báo cáo như sau.

Nguyên liệu và phương pháp

Chọn 120 đơn thuốc tây khoa ngoại của khoa ngoại trú từ tháng 1/2017 đến tháng 12 năm 2019 và 60 đơn thuốc từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 làm nhóm đối chứng; 60 đơn thuốc từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019 làm nhóm quan sát. 120 đơn thuốc đến từ nhi khoa, da liễu, chỉnh hình và tiêu hóa, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P> 0,05) và chúng có thể so sánh được.

Phương pháp: (1) Nhóm kiểm soát sử dụng kế hoạch quản lý tổng hợp thông thường trong khoảng thời gian này. (2) Nhóm quan sát đã quy định các phương pháp quản lý chu trình PDCA trong khoảng thời gian này. Mô hình quản lý PDCA bao gồm: (1) Giai đoạn lập kế hoạch (P): Đầu tiên, cần lựa chọn dược sĩ tại các nhà thuốc tây ngoại trú, nhóm mô hình quản lý chu trình PDCA nên được thiết lập và sau đó là lý do dẫn đến sai sót trong việc cấp phát thuốc theo đơn của các nhà thuốc tây ngoại trú. được tìm thấy. Đầu tiên, các thành viên trong nhóm phải được đào tạo, và những người tham gia nhóm phải quen thuộc với nhận thức chung về chế độ quản lý chu trình PDCA và nắm vững các biện pháp phòng ngừa và phương pháp điều chỉnh của đơn thuốc. Sau khi tổng kết và thảo luận, tìm ra những vấn đề tồn tại trong quy trình cấp phát đơn thuốc của nhà thuốc tây ngoại trú và đề ra các biện pháp cải tiến tương ứng theo kết quả thảo luận để giải quyết những tồn tại trong quy trình cấp phát thuốc của nhà thuốc tây y ngoại trú. (2) Giai đoạn thực hiện kế hoạch (D): a. Là một dược sĩ, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của anh ta là tiền đề bảo vệ chính để bác sĩ tránh sử dụng thuốc bất hợp lý trong khi kê đơn và hoạt động hàng ngày của nhà thuốc, vì vậy hãy tăng cường đào tạo của các thành viên trong nhóm Rất quan trọng, việc đào tạo giúp họ nắm vững các phương pháp cấp phát theo đơn và nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm giảm tỷ lệ sai sót khi cấp phát theo đơn, nâng cao hiệu quả công việc và nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Ngoài ra, cần tăng cường đào tạo có mục tiêu cán bộ quản lý dược bệnh viện để họ nắm vững các phương pháp đánh giá thuốc và nâng cao kỹ năng quản lý thuốc.Đồng thời, nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro và hoàn thiện hơn nữa cơ chế khẩn cấp rủi ro, khi thực hiện các hoạt động y tế hàng ngày trong nhà thuốc có thể giảm thiểu xác suất rủi ro và có khả năng đối phó với các sự cố rủi ro trong trường hợp khẩn cấp, do đó phạm vi ảnh hưởng được kiểm soát ở mức tối thiểu[4]. b) Thiết lập lại bố trí của nhà thuốc tây ngoại trú, bảo quản thuốc trong diện tích phù hợp, kiểm soát hiệu quả nhiệt độ, độ ẩm của nhà thuốc. Sử dụng nhãn màu để nhận biết thuốc có tính đặc trị cao, phân công cán bộ đặc biệt quản lý thuốc, thường xuyên kiểm tra kho thuốc trong nhà thuốc, nắm bắt thống nhất về liều lượng, sắp xếp đúng quy định đối với cơ sở phân phối thuốc. thực hiện hệ thống kiểm tra trong quá trình pha chế. Tránh sai sót khi pha chế do thuốc không được bảo quản theo đúng vị trí quy định, quy cách tương tự, bao bì thuốc tương tự. Linh hoạt sắp xếp và điều chỉnh ca làm việc của nhân viên nhà thuốc tây, làm tốt công tác kiểm soát nhân sự, tránh để dược sĩ mệt mỏi quá sức gây ra sai sót trong điều chỉnh. Trong quá trình lập kế hoạch, hệ thống mua thuốc đã được chuẩn hóa hơn, nhà thuốc mua thuốc thống nhất sau đó phân bổ theo kho, đồng thời xây dựng danh mục thuốc cụ thể để ngăn chặn việc mua thuốc ngẫu nhiên. c) Cấp phát thuốc mới: kịp thời tổ chức cho các thành viên nắm vững chỉ định, cách dùng, liều lượng thuốc mới và các kiến ​​thức khác, yêu cầu ký tên vào phiếu nghiên cứu thuốc mới để đảm bảo từng dược sĩ được đào tạo, hướng dẫn. d) Bệnh viện quan tâm xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thông tin mạng, nhập thuốc kịp thời, làm tốt công tác cập nhật, thống kê thuốc hết hạn sử dụng, lập danh sách chi tiết. Hệ thống thông tin cần ghi chính xác các thông tin như nhà sản xuất, tên thuốc. e.Người dược sĩ cần xem lại sự phù hợp trước khi điều chỉnh thuốc. (3) Giai đoạn kiểm tra (C): Thành lập nhóm giám sát việc cấp phát thuốc, hoàn thiện việc xây dựng các quy định liên quan và hệ thống khen thưởng và trừng phạt, đồng thời thực hiện các biện pháp khen thưởng và trừng phạt tương ứng. Các thành viên đoàn giám sát thường xuyên rà soát tính phù hợp của đơn thuốc, tìm ra những tồn tại và giải quyết kịp thời. Triển khai hệ thống đánh giá trách nhiệm cho tất cả các bộ phận của nhà thuốc, lấy tỷ lệ chính xác của dược sĩ kê đơn và tỷ lệ hài lòng khi dùng thuốc của người bệnh làm tiêu chí đánh giá chất lượng cấp phát theo đơn, xây dựng cơ chế thưởng phạt để nâng cao khả năng cấp phát thuốc của dược sĩ và thúc đẩy sự hiểu biết của các thành viên trong đoàn về giá trị chính xác của việc cấp phát thuốc. Đối với những loại thuốc đặc trị dễ gây tổn thương cho cơ thể thì cán bộ quản lý cần ghi dấu đặc biệt. Trong quá trình kiểm tra, cần lấy mẫu ngẫu nhiên các hồ sơ bảo quản thuốc và ghi lại hiệu quả để đánh giá việc quản lý thuốc có đủ tiêu chuẩn hay không. (4) Giai đoạn điều chỉnh (A): Theo tình hình quản lý nhà thuốc, các cuộc họp quản lý điều chỉnh nhà thuốc thường xuyên được tổ chức để đưa ra các vấn đề thường xuyên gặp phải trong công việc, đồng thời chủ động đưa ra các giải pháp và đưa ra các đề xuất khắc phục. Báo cáo xem các vấn đề hiện tại đã được cải thiện và tiến triển hay chưa, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc của các lỗi nội bộ. Cán bộ quản lý dược cần phân tích thực tế sự phát triển của quản lý dược, tóm tắt kết quả đạt được trong quá trình sử dụng thuốc, làm rõ những vướng mắc hiện tại và tập trung khắc phục, giải quyết. Thông qua việc sử dụng chế độ chu trình PDCA để mở rộng quản lý, giá trị của quản lý chu trình đã được thực hiện. Trong giai đoạn hành động, các biện pháp cải tiến chính xác được xây dựng dựa trên kết quả kiểm tra và những ưu điểm sẽ tiếp tục được duy trì trong công việc sau này. Ngoài ra, cần thường xuyên phản hồi, phân tích các vấn đề liên quan đến quản lý cung ứng thuốc, đưa ra thông tin phản hồi cho người quản lý nhà thuốc để tránh xảy ra sự cố tương tự.

Các chỉ tiêu quan sát: So sánh chất lượng, tỷ lệ sai sót và tỷ lệ đạt của hai nhóm đơn thuốc.

Phương pháp thống kê: phân tích phần mềm spss 22.0 nhập liệu; đếm dữ liệu[n(%)]Chỉ ra rằng kiểm định χ2 được sử dụng; dữ liệu đo lường được thể hiện bằng kiểm định t; P <0,05 cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

kết quả

So sánh chất lượng pha chế theo đơn, tỷ lệ sai sót và tỷ lệ đạt yêu cầu giữa hai nhóm: tỷ lệ sai sót trong pha chế theo đơn của nhóm quan sát thấp hơn đáng kể so với nhóm đối chứng và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); việc cấp phát theo đơn Tỷ lệ chất lượng và trình độ của nhóm quan sát cao hơn nhóm đối chứng, Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Xem Bảng 1.

Bảng 1 So sánh chất lượng, tỷ lệ sai sót và tỷ lệ chất lượng của hai nhóm đơn thuốc


bàn luận

Ở giai đoạn này, phương pháp tuần hoàn đã được áp dụng trong các lĩnh vực lâm sàng khác nhau với kết quả vượt trội. Khi phương pháp này được thực hiện, sau khi xây dựng và thiết kế kế hoạch, các vấn đề tồn tại được làm rõ và các giải pháp cá nhân hóa được cải thiện, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả và chất lượng công việc. Mục tiêu của việc áp dụng mô hình này để thực hiện quản lý chất lượng có thể khắc phục các vấn đề tồn tại trong công việc, và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Do khối lượng công việc của các nhà thuốc bệnh viện tương đối lớn, và việc đảm bảo an toàn thuốc liên quan đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh, nên việc tăng cường quản lý việc bào chế thuốc là rất cần thiết để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, tránh tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Trong thực tế cụ thể, cần tổ chức và bảo quản thuốc một cách có hệ thống để tránh nhiều yếu tố ảnh hưởng làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng thuốc, nhất là khi triển khai, quản lý và bảo quản thuốc.Ứng dụng của PDCA trong pha chế các chế phẩm thuốc tân dược[5]Ngoài việc ngăn ngừa các biến cố bất lợi, nó cũng có thể nâng cao chất lượng quản lý thuốc và nâng cao hình ảnh chung và khả năng cạnh tranh của bệnh viện. Nguyên nhân dẫn đến sai sót cấp phát đơn thuốc ở các nhà thuốc tây ngoại trú bao gồm yếu tố môi trường, dược sĩ, thuốc và bác sĩ. Trong đó, yếu tố thầy thuốc chiếm tỷ trọng cao nhất. Vì vậy, cần xây dựng hệ thống quản lý khoa học, chuẩn hóa, tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng cải thiện môi trường nhà thuốc tây ngoại trú, làm tốt công tác phân loại, thống kê thuốc ... để giảm sai sót, cần tăng cường giáo dục và đào tạo đội ngũ y bác sĩ để tạo môi trường dược ngoại trú tốt, nhằm đảm bảo việc sử dụng thuốc hợp lý, giảm tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đồng thời, vấn đề được phát hiện kịp thời tại nơi làm việc, và tiến hành khắc phục hiệu quả thông qua thảo luận và phân tích, loại bỏ những sai sót và để lại bản chất, và quá trình này được lặp lại trong suốt quá trình làm việc, do đó chất lượng công việc được cải tiến theo phương thức xoắn ốc.

Tóm lại, quản lý chu trình PDCA đối với thuốc tây có thể làm cho hiệu quả pha chế chính xác hơn, nâng cao tỷ lệ trình độ chuyên môn của việc pha chế, cải thiện chất lượng pha chế theo đơn ở các hiệu thuốc tây và thúc đẩy giảm hơn nữa tỷ lệ sai sót khi pha chế thuốc tây, mà đáng được quảng bá rộng rãi.


người giới thiệu

[1]Ran Jing, Peng Li. Ứng dụng phương pháp chu trình PDCA trong việc giảm tỷ lệ sai sót khi kê đơn thuốc ở nhà thuốc tây ngoại trú của bệnh viện chúng tôi[J].Strait Pharmacy, 2017,29 (7): 283-285.

[2]Long Yuanhua, Liu Jia, Yang Zirong, et al. Hiệu quả ứng dụng của phương pháp tuần hoàn PDCA trong khoa dược ngoại trú của bệnh viện[J]. Y học Quý Châu, 2017, 41 (5): 515-516.

[3]Shu Fang, Siri Guleng. Ứng dụng phương pháp chu trình PDCA trong việc cải thiện chất lượng quản lý nhà thuốc và giảm tỷ lệ sai sót khi sử dụng thuốc[J].China Medical Herald, 2017,14 (26): 122-125.

[4]Fan Chunxiu. Phân tích nguyên nhân gây căng thẳng tâm lý ở y tá phẫu thuật thần kinh và biện pháp đối phó[J]Bảo vệ đất tạm thời, 2017, 20 (8): 186-188.

[5]Li Ping, Zhao Xiaoqin. Tác dụng của phương pháp lưu thông PDCA trong việc giảm sự khác biệt nội bộ của việc cấp phát thuốc ở các hiệu thuốc tây[J]. Tóm tắt thông tin y tế mới nhất trên thế giới, 2017, 17 (96): 270.Chúc các bạn đọc tin ban xep hang bong da vui vẻ!

Original text