7m.cn bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về 7m.cn bong da

xep hang bong da

Text / Liu Aiguo, Công ty quản lý bất động sản Tây An số 3, Tây An, Thiểm Tây 710004

【Abstract】 Với tốc độ xây dựng đô thị được cải thiện nhanh chóng và ổn định ở các vùng miền trên đất nước ta, lĩnh vực xây dựng nhà ở đã trở thành một trong những ngành phát triển nhanh chóng ở nước ta, có vai trò không thể xóa nhòa trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng ở nước ta. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp tiếp tục phát triển, tai nạn an toàn xây dựng phổ biến hơn. Ở giai đoạn này, việc nâng cao kiểm soát an toàn tổng thể trong xây dựng nhà ở cũng trở thành một trong những nội dung được mọi tầng lớp xã hội quan tâm. Bài viết này sẽ phân tích các vấn đề về quản lý an toàn trong quá trình xây dựng nhà ở và đưa ra một số đề xuất về cách nâng cao hiệu quả của công tác quản lý.

[Từ khóa]xây dựng nhà ở; các vấn đề an toàn; quản lý an toàn; phân tích vấn đề; các biện pháp cải thiện

Từ sau khi đổi mới và mở cửa, quá trình đô thị hóa ở các vùng miền trên đất nước ta đã đạt được những kết quả bước đầu, trong quá trình thi công các dự án xây dựng các công trình đã quan tâm hơn đến vấn đề an toàn công trình. Do việc xây dựng nhà ở đòi hỏi sự hợp tác toàn diện từ nhiều lĩnh vực nên cần có sự phối hợp chặt chẽ trong mọi mặt của quá trình xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và ý thức an toàn của nhân viên xây dựng cũng tương đối cao. Do đó, tăng cường phân tích quản lý an toàn xây dựng và làm thế nào để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý đã trở thành một trong những vấn đề cần được cải thiện càng sớm càng tốt trong ngành liên quan.

1. Tầm quan trọng của việc tăng cường quản lý an toàn xây dựng nhà ở

Tăng cường xây dựng nhà ở trong khu vực và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là một trong những vấn đề mà đất nước tôi hiện nay rất coi trọng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nhà ở, do tính chất phức tạp của công trình, nhiều yếu tố không ổn định sẽ gây ra những tai nạn về an toàn. Điều này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên xây dựng mà còn là trở ngại cho sự phát triển của ngành xây dựng nước ta.

Trong quá trình xây dựng nhà ở, công trình xây dựng có những vấn đề như hoạt động lộ thiên, ý thức an toàn của người thi công chưa đầy đủ, công nghệ thi công không đầy đủ, thời gian thi công kéo dài nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Là một công ty xây dựng, để đáp ứng sự phát triển tốt của chính mình, không chỉ cần đảm bảo lợi nhuận của công ty mà còn phải tăng cường xây dựng hình ảnh và tăng cường quản lý vấn đề an toàn. Chỉ để đảm bảo rằng trong quá trình thi công, tăng cường ý thức an toàn của nhân viên thi công và tăng cường ứng dụng và quản lý các thiết bị cơ khí. Chỉ bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại các khả năng xảy ra tai nạn bảo mật khác nhau, các công ty mới có thể giúp họ phát triển lớn mạnh hơn. Ngoài ra, cải thiện khả năng quản lý các tai nạn an toàn và thúc đẩy hệ thống quản lý phát huy vai trò cơ bản của nó cũng có thể làm cho việc xây dựng nhà ở hiệu quả hơn ở một mức độ nhất định. Vì vậy, có thể thấy, việc tăng cường nội dung quản lý an toàn nhà ở trong quá trình thi công dự án là vô cùng quan trọng.

2. Phân tích chưa đầy đủ về quản lý an toàn xây dựng nhà ở giai đoạn này

2.1 Nhận thức về an toàn của công nhân xây dựng cần được nâng cao

Trong quá trình thi công ở giai đoạn này, do một số nhân viên thi công thiếu ý thức an toàn nhất định nên trong quá trình thi công đã xảy ra nhiều tình huống hỗn loạn khác nhau, dẫn đến tai nạn an toàn thường xuyên xảy ra. Trong quá trình thi công, một số công nhân xây dựng đã không mặc đồ bảo hộ lao động theo quy định của hệ thống quản lý có liên quan, chẳng hạn như không đội mũ bảo hộ tại công trường. Ngoài ra, do một số cán bộ quản lý xây dựng thiếu tâm lý phiến diện, lấy nội dung công khai tai nạn an toàn liên quan làm quy trình, chưa lường hết mức độ nghiêm trọng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn thường xuyên xảy ra.

2.2 Chất lượng đội ngũ xây dựng cần được tăng cường

Phẩm chất cá nhân của nhân viên xây dựng cũng có tác động nhất định đến sự phát triển hiệu quả của công tác quản lý an toàn. Hiện nay, một số nhân viên quản lý xây dựng nhà ở tại chỗ còn buông lỏng công tác quản lý an toàn trong công việc hàng ngày. Ngoài ra, do hầu hết những người phụ trách trong đội xây dựng đều là lao động nhập cư nên những người này dù có thể chịu đựng vất vả trong quá trình thi công nhưng hiệu quả công việc cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, trình độ học vấn nhìn chung còn thấp và chưa có đủ hiểu biết rõ ràng về các vấn đề an toàn. Tôi thậm chí nghĩ rằng chỉ cần công việc được hoàn thành, khoản thanh toán tương ứng là đủ. Điều này cũng làm cho các cán bộ quản lý gặp những trở ngại nhất định trong quá trình thực hiện công việc quản lý an toàn.

2.3 Thực hiện chưa đầy đủ giáo dục an toàn trong các doanh nghiệp xây dựng

Do sự cạnh tranh của thị trường ngày càng gay gắt, nhiều đội xây dựng và công ty trong quá trình xây dựng chỉ chú ý đến hiệu quả của công trình mà bỏ qua việc phát triển giáo dục an toàn. Vấn đề này có thể được phân tích từ hai khía cạnh, thứ nhất là một số đơn vị thi công thiếu xây dựng đội ngũ quản lý tương ứng, dẫn đến thiếu cán bộ quản lý và không thể thực hiện công tác giáo dục an toàn một cách có trật tự. Thứ hai là một số nhân viên thi công tại chỗ thiếu quá trình giáo dục và đào tạo cơ bản tương ứng, họ thường trực tiếp làm việc sau khi tuyển dụng, không được đào tạo nhận thức tương ứng, khiến cho quá trình sau này nội dung công việc quản lý an toàn có cường độ thấp và tần suất nhỏ. . Quản lý an toàn không thể được thực hiện một cách hiệu quả trong tất cả các khía cạnh của xây dựng, do đó làm tăng khả năng xảy ra tai nạn.

3. Các biện pháp đối phó hiệu quả để cải thiện quản lý an toàn xây dựng nhà

3.1 Tối ưu hóa hệ thống quản lý an toàn

Trước khi xây dựng nhà ở, các doanh nghiệp liên quan cần tăng cường thiết lập hệ thống quản lý an toàn, nâng cao hiệu lực của các hệ thống liên quan và làm tốt công tác quản lý theo quy định quản lý ngành có liên quan của nước mình. Trong quá trình thiết lập hệ thống quản lý, cần tích cực tham khảo luật xây dựng, sản xuất an toàn của nước tôi và các luật, quy định khác có liên quan và có những điều chỉnh tích cực theo điều kiện thực tế của nước mình và đặc điểm của công trình xây dựng tại chỗ. Ngoài ra, cũng có thể tăng cường quản lý nhân sự ở tất cả các cấp thông qua việc thành lập các lãnh đạo quản lý có liên quan, và gắn kết việc xây dựng an toàn với sự phát triển của chính công ty, nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn trên mọi phương diện, để nó có thể phục vụ công ty, Tăng cường an toàn xây dựng.

3.2 Cải thiện quản lý bảo vệ an toàn và cải thiện quản lý công trường

Về tai nạn an toàn xây dựng, vật rơi, cháy nổ xảy ra phổ biến hơn. Do đó, trong quá trình quản lý an toàn, ngoài việc nâng cao nhận thức quản lý của các cán bộ quản lý có liên quan và tăng cường ý thức phòng ngừa của nhân viên thi công tại chỗ, điều quan trọng hơn là phải phản ánh các vấn đề tai nạn thường gặp. Khuyến cáo rằng trong việc quản lý công trường, việc quản lý vệ sinh nên được thực hiện trước tiên, và các vật liệu và thiết bị cơ khí khác nhau cần được phân loại và đặt theo các yêu cầu tương ứng. Thứ hai, chuẩn bị chống thấm, chống nắng cho các vật liệu dễ cháy, nổ, các phương tiện và thiết bị điện. Đảm bảo không để xảy ra các sự cố như chập điện, cháy nổ do trời mưa và các sự cố khác. Cuối cùng, chúng ta cũng nên tăng số lượng các biển cảnh báo phòng ngừa trên công trường, chẳng hạn như khẩu hiệu như vật thể rơi xuống từ độ cao nhanh chóng để cải thiện toàn diện công tác quản lý an toàn.

3.3 Cải thiện quản lý và đánh giá nhân sự

Để đạt được hiệu quả quản lý và đánh giá nhân lực thi công tốt, ngoài việc phải có chứng chỉ để làm việc, điều quan trọng nhất là phải tăng cường đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn. Chỉ khi nào được đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn, hướng dẫn kỹ thuật thi công an toàn ... thì việc khởi công xây dựng bình thường mới được tiến hành. Ngoài ra, các nhân viên quản lý an toàn tương ứng cần được đào tạo một cách có hệ thống để nâng cao nhận thức về quản lý an toàn của nhân viên quản lý và triển khai công việc của chính họ vào việc kiểm tra và quản lý hàng ngày. trong thời gian và cần thiết để cải chính.

3.4 Chuẩn bị các nội dung của kế hoạch an toàn tai nạn

Phòng ngừa sự cố trước khi chúng xảy ra, nhưng đội quản lý xây dựng cũng cần có khả năng đưa ra những phán đoán tích cực và đúng đắn khi xảy ra tai nạn an toàn. Vì vậy, các phương án cấp cứu đối với các tai nạn an toàn thông thường cần được đề ra, ngay khi phát hiện ra các tai nạn và các nguy cơ tiềm ẩn thì có thể thực hiện ngay các biện pháp xử lý tương ứng. Để đạt được điều này, một mặt, cán bộ quản lý cần tăng cường kiểm soát thực tế hiện trường, mặt khác phải phân tích các vấn đề tai nạn thường gặp, không ngừng tổng kết kinh nghiệm để đảm bảo tính hiệu quả của phương án.

Phần kết luận:

Tóm lại, vấn đề quản lý an toàn có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của các doanh nghiệp xây dựng nhà ở. Vì lý do này, chúng ta cần không ngừng tăng cường trau dồi ý thức quản lý trong công tác quản lý hàng ngày, nâng cao năng lực và phẩm chất toàn diện của đội ngũ cán bộ quản lý. Để không ngừng nâng cao sự phát triển theo chiều sâu của ngành xây dựng nước ta.

người giới thiệu:[本文转自WWW. dYLw.net 第一论文网]

[1] Zhang Xianping. Ý kiến ​​về việc tăng cường quản lý an toàn trong xây dựng nhà ở [J]. Ngành bất động sản của Trung Quốc, 2011 (03).

[2] Meng Xianwang. Cách phòng tránh tai nạn an toàn trong giai đoạn sử dụng xây dựng nhà ở [J].Công nhân xây dựng, 2013 (11).

[3] Zhu Yong. Nghiên cứu về quản lý an toàn công trường xây dựng nhà ở[J]Trang trí hiện đại (Lý thuyết), 2013 (09).


Chúc các bạn đọc tin 7m.cn bong da vui vẻ!

Original text