7m.cn bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về 7m.cn bong da

k+ bong da truc tiep

Tóm tắt: Để đi sâu tìm hiểu cơ chế hội nhập giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời hợp tác để ươm mầm những tài năng nghề có kỹ thuật và tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của ngành và doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Bảo tồn Thủy lợi Tứ Xuyên đã tận dụng cơ hội xây dựng trường cao đẳng nghề kiểu mẫu cấp tỉnh và các chuyên ngành trọng điểm cấp tỉnh. được sử dụng để đổi mới mô hình đào tạo nhân tài chuyên nghiệp về công nghệ tự động hóa hệ thống điện, và cấu trúc hệ thống chương trình giảng dạy đã được tối ưu hóa và tổ chức lại. Sau hai năm thực hành giảng dạy, nó đã thành công vượt qua sự nghiệm thu của nhóm chuyên gia, và một hướng đi hiệu quả đã được tìm ra trong hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để đào tạo nhân tài chuyên nghiệp.


Từ khóa: hợp tác nhà trường - doanh nghiệp; xây dựng chuyên môn; kế hoạch đào tạo nhân tài; xây dựng chương trình giảng dạy


1. Tạo cơ chế hợp tác giáo dục trường học - doanh nghiệp


1. Xây dựng nền tảng hợp tác trường học - doanh nghiệp


Được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền, trường đã lựa chọn 87 doanh nghiệp, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng và chế tạo thiết bị tiêu biểu trong và ngoài tỉnh làm đối tượng hợp tác của trường. do Sở Tài nguyên nước tỉnh thành lập Tài nguyên nước Tứ Xuyên.


Trường được liên kết bởi lưu vực sông Minjiang, được hỗ trợ bởi diện tích tưới tiêu hàng chục triệu mẫu Anh ở Dujiangyan, công suất lắp đặt hàng triệu kilowatt, hàng trăm nghìn km hệ thống kênh và hàng chục nghìn nhân viên công nghiệp. Tập đoàn giáo dục nghề nghiệp, 8 công ty được lựa chọn nhận sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Thủy lợi tỉnh. , cải cách giáo dục và giảng dạy và xây dựng đội ngũ giáo viên, và thúc đẩy sự quản lý của ban quản lý. Ủy ban quản lý tổ chức một cuộc họp thường niên hàng năm để xem xét việc thực hiện các vấn đề giáo dục hợp tác, và đưa ra các biện pháp nghiên cứu đối phó và các biện pháp cho các vấn đề còn tồn tại. Dưới ủy ban quản lý, có năm ủy ban làm việc để lập kế hoạch trường học và thiết lập chuyên môn, hợp tác đào tạo nhân tài, điều phối giáo viên, đánh giá mục tiêu và chất lượng, đào tạo và hợp tác kỹ thuật, và văn phòng thường trực là trung tâm giáo dục hợp tác, từ giáo dục thực tế và văn hóa giáo dục. Để thực hiện công việc. Mỗi khoa thành lập bộ phận hợp tác trường học - xí nghiệp để xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể và nội quy thực hiện, dưới sự lãnh đạo của ban giám hiệu, dựa vào 5 ban công tác để tổ chức và thực hiện các vấn đề hợp tác giáo dục. Để thiết lập một cơ chế cân bằng lợi ích và phát huy hết tác dụng và nâng cao khả năng phục vụ xã hội của trường, trường đã thành lập Cơ sở Giáo dục Tài năng Bảo tồn Thủy lợi Tứ Xuyên để thực hiện đào tạo kỹ thuật, đánh giá kỹ năng và công tác tuyên truyền văn hóa Shushui cho nhân viên của hệ thống thủy lợi và thủy điện của tỉnh.


“Ba nền tảng và hai trung tâm” do trường xây dựng là nền tảng chính cho sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công nghệ tự động hóa hệ thống điện. Đặc biệt, khuôn viên Đại học Giáo dục Nghề nghiệp Bảo tồn Nguồn nước Tứ Xuyên đã phá vỡ các hạn chế của khu vực đối với các trường đang điều hành, mở rộng ý tưởng về các trường điều hành hợp tác, thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa chính phủ, ngân hàng và trường doanh nghiệp, và hình thành nền giáo dục chung giữa các tài năng của nhà trường và doanh nghiệp, cùng quản lý theo quy trình, chia sẻ thành tích và chia sẻ trách nhiệm.


2. Xây dựng cơ chế hợp tác trường học - doanh nghiệp lâu dài


Cơ chế hợp tác dài hạn giữa trường học và doanh nghiệp được xây dựng ở hai cấp độ: một là cơ chế nhóm lỏng lẻo hơn. Thông qua việc mời các đơn vị liên quan tham gia cuộc họp thường niên của Nhóm Giáo dục nghề nghiệp và cuộc họp lựa chọn kép về công việc việc làm, mời các chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp thực hiện các bài giảng học thuật, tổ chức cho giáo viên tham quan doanh nghiệp để điều tra, v.v. Nhà trường chủ yếu giải quyết các vấn đề về nguồn lực đơn vị trong việc thăm quan và thực tập, thực tập và việc làm của sinh viên, doanh nghiệp chủ yếu giải quyết các vấn đề về tuyển dụng nhân tài và quảng bá sản phẩm; thứ hai là cơ chế khuôn viên rộng lớn gắn bó với nhau để thực hiện sự tích hợp sâu rộng của trường học, khu công nghiệp và doanh nghiệp.


Dưới sự điều hành thống nhất của Ban quản lý cơ sở lớn, các đơn vị thành viên sẽ nhanh chóng đưa ra các dự án thực tập cho trường căn cứ vào tình hình sản xuất, lựa chọn kỹ thuật viên hoặc thợ giỏi cho trường như một khóa đào tạo hướng dẫn giáo viên bán thời gian một năm, và lựa chọn phụ trách kỹ thuật hoặc tổ trưởng sản xuất tham gia Xây dựng chuyên môn của trường và xây dựng điều kiện thực tế, giáo viên chuyên môn cùng xây dựng các dự án đào tạo kỹ năng và tiêu chuẩn đánh giá, cùng thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học. Trường phát huy hết lợi thế trí tuệ của mình, tiến hành đào tạo nhân tài theo đơn đặt hàng theo nhu cầu của doanh nghiệp, đào tạo việc làm, thẩm định đào tạo kỹ năng nghề, giảng dạy văn hóa Shushui và giáo dục thường xuyên cho người lớn cho các đơn vị thành viên, cung cấp thông tin và hướng dẫn nghiên cứu học thuật và dịch vụ tư vấn cho nhau, và lựa chọn những người trẻ tuổi và trung niên.


Chuyên ngành công nghệ tự động hóa hệ thống điện đã ký thỏa thuận triển khai chi tiết với công ty thông qua sự hợp tác chặt chẽ, làm rõ trách nhiệm, quyền và lợi ích của hai bên với sự hỗ trợ đầy đủ của phòng hành chính, đồng thời xây dựng cơ chế lâu dài cùng có lợi cho nhà trường. - Hợp tác doanh nghiệp.


2. Mô hình đào tạo nhân tài sáng tạo


1. Xây dựng và đổi mới mô hình đào tạo nhân tài


Để nuôi dưỡng các tài năng kỹ thuật và tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của ngành, chuyên ngành công nghệ tự động hóa hệ thống điện dựa vào Nhóm Giáo dục Nghề nghiệp Bảo tồn Nước Tứ Xuyên và Cơ sở Đại học Giáo dục Nghề nghiệp Bảo vệ Nước Tứ Xuyên, hai nền tảng hợp tác chính giữa trường và doanh nghiệp, và tổ chức lãnh đạo chuyên môn và giáo viên chủ chốt đến Công ty TNHH Thiết bị phát điện Yibin Fuyuan, Phòng cấp điện huyện Xingwen, Trạm thủy điện Sanheyan và các doanh nghiệp tiêu biểu khác tiến hành khảo sát nhóm việc làm để nắm bắt nhu cầu việc làm của doanh nghiệp.


Mời các chuyên gia giáo dục nghề nghiệp, các chuyên gia kỹ thuật trong ngành, doanh nghiệp và giáo viên chuyên nghiệp để thảo luận và phân tích các nhiệm vụ công việc điển hình và yêu cầu năng lực nghề của công việc, xác định mục tiêu đào tạo kỹ năng kỹ thuật, xây dựng hệ thống chương trình theo dự án, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân tài và thực hiện một cách có hệ thống toàn bộ quá trình thiết kế đào tạo nhân tài. Và theo nhu cầu xây dựng khóa học, các điều kiện đào tạo, đội ngũ giảng viên và các điều kiện đảm bảo đào tạo nhân sự khác được thiết kế một cách có hệ thống, và cuối cùng “Chương trình đào tạo nhân tài chuyên nghiệp về công nghệ tự động hóa hệ thống điện” được hình thành sau cuộc họp hợp tác đào tạo nhân tài hàng năm. Ủy ban.


Chương trình đào tạo nhân tài dựa trên việc đào tạo năng lực chuyên môn và phẩm chất tổng thể của sinh viên, đồng thời đã tạo ra một mô hình đào tạo nhân tài mới “một chính, ba cấp, năm nâng cấp, và nâng cao”, tức là năng lực chuyên môn. đào tạo làm chính, dạy học gắn với quy trình sản xuất, đào tạo gắn với môi trường sản xuất, đơn vị bưu điện gắn với đơn vị sử dụng lao động. Dựa trên các vị trí công việc chính, năm khóa học giảng dạy theo dự án đã được thiết kế để vận hành điện các nhà máy thủy điện, lắp đặt và vận hành thiết bị điện sơ cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị điện thứ cấp, thiết kế sơ bộ kỹ thuật điện (mở rộng) và quản lý kỹ thuật điện, và nâng cao mục tiêu của các dự án đặc biệt Trình độ kỹ năng chuyên nghiệp. Sinh viên năm thứ nhất tìm hiểu về ngành thủy lợi và thủy điện và các vị trí việc làm thông qua tham quan và trải nghiệm khuôn viên trường lớn, đồng thời có kiến ​​thức sơ bộ về công việc; sinh viên năm thứ hai tăng cường đào tạo kỹ năng nghề thông qua các khóa học dựa trên dự án và các bài giảng đặc biệt , và có được những khả năng chung của ngành mà nghề cần có , và làm việc chăm chỉ để đăng ký; trước khi tốt nghiệp, họ sẽ vượt qua kỳ thực tập 5 tháng để đáp ứng các yêu cầu của công việc. Việc xây dựng chương trình đào tạo nhân tài thể hiện tư tưởng chỉ đạo là "sự tham gia của doanh nghiệp và sự thể hiện của nhiều bên", phản ánh các yêu cầu mới của việc đồng giáo dục và đồng quản lý trong đào tạo nhân tài và nhà trường - doanh nghiệp. nhu cầu của các chuyên gia kỹ thuật lành nghề.


2. Cải cách cấu trúc chương trình giảng dạy và những điểm nổi bật


Theo kế hoạch đào tạo nhân tài mới, chúng tôi đã tiến hành tối ưu hóa và tổ chức lại toàn diện hệ thống giáo trình của chuyên ngành công nghệ tự động hóa hệ thống điện, đồng thời cùng doanh nghiệp xây dựng chương trình giảng dạy trên cơ sở hệ thống hóa quy trình làm việc và được hướng dẫn bởi quy trình làm việc, để nâng cao năng lực chuyên môn Cần phải phân tách từng bước, xây dựng hệ thống đào tạo năng lực chương trình, xác định tiêu chuẩn chương trình, thiết kế kế hoạch giảng dạy chương trình và hình thành cấu trúc chương trình phù hợp (tình huống hoặc mô-đun, đơn vị hoặc liên kết), và xác định nội dung chương trình giảng dạy theo nhiệm vụ cụ thể, với phương tiện phù hợp Với phương pháp và phương tiện giảng dạy, hình thành nhiều tài liệu giảng dạy và nguồn tài liệu giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành, đề cao việc rèn luyện năng lực chuyên môn. Cấu trúc khóa học chính của chuyên ngành này được trình bày trong bảng.


Các khóa học kỹ năng cơ bản chuyên nghiệp chủ yếu tương ứng với khả năng chung của ngành, làm nổi bật việc đào tạo các kỹ năng cơ bản. Việc xây dựng chương trình học bám sát định hướng nhiệm vụ công việc thực tế, doanh nghiệp hợp tác cung cấp tài liệu thiết bị, hình ảnh, quy trình quy trình và các nguồn lực khác, đồng thời tích hợp kiến ​​thức lý thuyết vào các trường hợp thực tế. Các khóa học kỹ năng cốt lõi chuyên nghiệp tương ứng với khả năng cụ thể của ngành, nêu bật đào tạo kỹ năng cụ thể và tất cả đều áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên dự án. Các dự án bắt nguồn từ nhiệm vụ của các vị trí việc làm chính và công ty tham gia vào việc lựa chọn và thiết kế dự án trong suốt tiến trình. Khóa học phát triển khả năng nghề tương ứng với nhu cầu khả năng nghề của công việc, đề cao đào tạo kỹ năng toàn diện, và việc xây dựng các điều kiện đào tạo hỗ trợ tuân thủ các nguyên tắc về năng suất và tiến bộ. Các tiêu chuẩn đào tạo hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn sản xuất, và các giáo viên đào tạo được cấu hình theo phương pháp hai giáo viên. Các giáo viên đào tạo và giáo viên bán thời gian từ các công ty hoàn thành việc hướng dẫn các dự án đào tạo thực tế và hiện thực hóa sự tích hợp của ngành công nghiệp và học thuật.


Hệ thống giáo trình mới bao gồm năm học phần: các khóa học chất lượng nghề, các khóa học kỹ năng cơ bản chuyên nghiệp, các khóa kỹ năng cốt lõi chuyên nghiệp, các khóa học phát triển khả năng nghề và các khóa học tự chọn. Trên cơ sở phát triển toàn diện, việc đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp sẽ luôn xuyên suốt toàn bộ Cải thiện khả năng của sinh viên tốt nghiệp để "không khoảng cách" với công việc của họ.


3. Kết luận


Bài viết này dựa trên nền tảng hợp tác hiệu quả giữa trường học và doanh nghiệp-Khuôn viên trường Đại học Sư phạm Dạy nghề Bảo tồn Nước Tứ Xuyên. Chuyên ngành công nghệ tự động hóa hệ thống điện đã thiết lập một cơ chế hợp tác lâu dài giữa trường học và doanh nghiệp. Trên cơ sở này, nó đã đổi mới mô hình đào tạo nhân tài của chuyên ngành này và thực hiện cấu trúc khóa học. Rất nhiều tối ưu hóa và tổ chức lại đã khám phá ra một con đường hiệu quả trong hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để đào tạo nhân tài.


Theo mô hình đào tạo nhân tài mới, sau hai năm thực hành giảng dạy cho chuyên ngành Công nghệ tự động hóa hệ thống điện, khả năng thực hành và kỹ năng nghề của sinh viên đã được nâng lên rất nhiều so với các khóa trước, và hiệu quả giảng dạy đã được nhà trường ghi nhận. và các doanh nghiệp hợp tác. Chuyên ngành này cũng đã thành công trong việc nghiệm thu của trường cao đẳng nghề trình diễn của tỉnh và nhóm chuyên gia dự án xây dựng trường cao đẳng nghề trình diễn của Bộ Thủy lợi.


người giới thiệu:

  [1]Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quyết định của Hội đồng Nhà nước về Đẩy mạnh Phát triển Giáo dục Nghề nghiệp Hiện đại

  [2]Liu Xiaohuan, Guo Sha, Peng Zhenyu. Đặc điểm và cách xây dựng của mô hình đào tạo nhân tài "theo đơn đặt hàng"[J]Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, 2004, 25 (25): 21-23.?

  [3]Zhang Liang. Nghiên cứu về xây dựng chương trình giảng dạy giáo dục nghề nghiệp đại học dựa trên chất lượng nghề nghiệp[D]Trường Sa: Đại học Sư phạm Hồ Nam, 2012.

Tác giả: Liu JialiChúc các bạn đọc tin 7m.cn bong da vui vẻ!

Original text