24h the thao bong da ngoai hang anh

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 06/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về 24h the thao bong da ngoai hang anh

bong da so du lieu

Tóm tắt: Mục tiêu So sánh kết quả của phương pháp thấm tây và ELISA để phát hiện chất gây dị ứng. Phương pháp 80 mẫu từ bộ phận chẩn đoán phòng thí nghiệm của Công ty TNHH Phòng thí nghiệm Y tế Thẩm Dương Jinyu được chọn từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019. Các mẫu huyết thanh đã được kiểm tra. Các mẫu huyết thanh được Western blotting để phát hiện chất gây dị ứng. Kết quả của chất gây dị ứng đã được xét nghiệm và sự khác biệt giữa hai phương pháp kiểm tra đã được so sánh. Kết quả Sự khác biệt giữa hai phương pháp là các chất gây dị ứng trong bụi gia đình và các sản phẩm thịt là khác nhau, có ý nghĩa thống kê (P <0,05), và các chất gây dị ứng khác không khác nhau có ý nghĩa (P> 0,05). Kết luận Các xét nghiệm thấm nước và hấp thụ miễn dịch liên kết với enzym của phương Tây có những ưu và nhược điểm riêng. sự khác biệt và tương quan của các phương pháp khác nhau.
Từ khóa:Phong cách phương Tây Chất gây dị ứng ELISA

Hiện nay ở các nước phát triển và một số khu vực có rất nhiều người bị dị ứng, cứ bảy người thì có khoảng một người có thể phát hiện ra dị nguyên, tỷ lệ mắc các bệnh dị ứng ở các nước đang phát triển ngày càng tăng. Dị ứng là một vấn đề sức khoẻ toàn cầu nghiêm trọng.[1].Trong những năm gần đây, với sự cải thiện của mức sống và thay đổi trong lối sống, số lượng các phản ứng dị ứng ở nước tôi ngày càng tăng, hiện nay, ngày càng nhiều bệnh nhân cần được xét nghiệm dị nguyên.[2]. Để xác nhận độ chính xác của chẩn đoán, bài viết này so sánh hai phương pháp phát hiện chất gây dị ứng thường được sử dụng và thảo luận so sánh kết quả của phương pháp thấm phương tây và phát hiện chất gây dị ứng ELISA, và chọn 80 mẫu làm quan sát lâm sàng, hy vọng sẽ cung cấp cơ sở cho chẩn đoán lâm sàng . Báo cáo như sau.


Chúc các bạn đọc tin 24h the thao bong da ngoai hang anh vui vẻ!

Original text