24h the thao bong da ngoai hang anh

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về 24h the thao bong da ngoai hang anh

lich thi dau bong da asiad

【Tóm tắt】 Việc giảng dạy tiếng Anh trong các trường cao đẳng và đại học tư thục nên xem xét chiến lược cải cách và phát triển tiếng Anh theo một cách mới từ quan điểm quốc tế. Có hai ý tưởng cơ bản để cải cách việc giảng dạy tiếng Anh đại học trong các trường đại học tư thục. Một là thiết kế các khóa học và giáo trình giảng dạy được cá nhân hóa và áp dụng mô hình giảng dạy phân cấp; hai là kết hợp giảng dạy trên lớp với đọc chính tả để tăng cường đầu ra ngôn ngữ. Các biện pháp chính của cải cách là: một là biên soạn sách giáo khoa miệng cá nhân hóa để nâng cao hiệu quả giao tiếp của học sinh; hai là tăng tỷ lệ đánh giá điểm hàng ngày và tập trung vào việc nâng cao năng lực toàn diện của học sinh.
[Từ khóa]Chiến lược cải cách và phát triển giảng dạy tiếng Anh trong các trường cao đẳng tư thục
Việc quốc tế hóa giáo dục đã có tác động sâu sắc đến giáo dục đại học tư thục của Trung Quốc. Việc giảng dạy tiếng Anh trong các trường cao đẳng và đại học tư thục cần dựa trên quan điểm quốc tế và sử dụng những ý tưởng mới để xem xét các chiến lược cải cách và phát triển tiếng Anh. Cải cách giảng dạy tiếng Anh trong các trường cao đẳng và đại học tư thục là nhu cầu của chiến lược mới của giáo dục đại học nước tôi, đặc biệt là nhu cầu của các bộ phận tài năng tiếng Anh chuyên nghiệp như ngoại vụ, văn hóa, thương mại, công nghệ và các bộ phận khác. Năm 2003, một cuộc cải cách quan trọng của Bộ Giáo dục là thực hiện những đổi mới lớn về mục tiêu giảng dạy tiếng Anh cơ bản của trường đại học công lập, phương pháp giảng dạy và phương pháp thi, đồng thời cố gắng nâng cao khả năng thực hành toàn diện của sinh viên đại học trên cơ sở giảng dạy tiếng Anh cá nhân hóa. Với tư cách là một trường đại học tư thục, trường cần kịp thời tổng kết kinh nghiệm và bài học về đổi mới giảng dạy tiếng Anh đại học, đồng thời giải quyết tốt hơn các vấn đề phát triển của chính mình thông qua cải cách toàn diện.
1. Những vấn đề trong việc giảng dạy tiếng Anh ở các trường cao đẳng tư thục
Hiện nay, có nhiều vấn đề trong việc giảng dạy tiếng Anh ở các trường cao đẳng và đại học tư thục, chẳng hạn như phương thức dạy tiếng Anh đơn lẻ, sự mất liên kết giữa giáo dục tiếng Anh và tiếng Anh chuyên nghiệp, sự không ăn khớp giữa cải cách giảng dạy tiếng Anh với mục tiêu giáo dục hiện nay do thi cử gây ra. Để phục vụ cho việc hoàn thành mục tiêu giáo dục theo định hướng kiểm tra, mục tiêu cuối cùng của nhiều hoạt động giảng dạy tiếng Anh đại học chỉ là vượt qua kỳ thi. Phương thức giảng dạy này không chỉ hủy hoại học sinh, tư duy sáng tạo của ông còn là một sự vu khống cho chính việc giảng dạy tiếng Anh. Ngoài ra, kỳ thi đầu vào tiếng Anh đại học đã trở thành ngưỡng cửa cho sự phát triển nghề nghiệp của một số trường cao đẳng và các khoa, nổi bật hơn cả là kỳ thi nghiệp vụ mỹ thuật, vì sinh viên nghệ thuật có nền tảng tiếng Anh yếu, đặc biệt trong kỳ thi tiếng Anh sau đại học, tiếng Anh đã trở thành một ngọn núi không thể vượt qua đối với các ứng viên nghệ thuật. Một gia sư tiến sĩ tại một trường cao đẳng nghệ thuật của một trường đại học trong nước đã không tuyển được học sinh trong 5 năm liền vì tất cả các thí sinh đều trượt trong kỳ thi tiếng Anh. Tuy nhiên, một số chuyên ngành cơ bản như triết học lại được sinh viên có điểm tiếng Anh kém do điểm tiếng Anh đầu vào thấp nên các chuyên ngành triết học tuyển nhiều sinh viên không chuyên ngành dẫn đến thất bại trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học. .Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các ngành, nghề. Vì vậy, việc giảng dạy tiếng Anh trong các trường cao đẳng, đại học dân lập ở nước ta cần được đổi mới, hướng đến con người và xem xét từ các khía cạnh của bản thân giáo dục, phát triển khoa học và nhu cầu chiến lược quốc gia.
2. Nhu cầu của các trường đại học và cao đẳng tư thục về cải cách giảng dạy tiếng Anh
1. Phân tích hiện trạng nguồn tài liệu giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học tư thục. Nếu dạy tiếng Anh ở các trường tư thục nên theo mô hình dạy học truyền thống, phương pháp dạy của giáo viên là đơn lẻ, học sinh không hứng thú với mô hình dạy học truyền thống sẽ gây ra vấn đề về nguồn học sinh sau này. Do đó, phương thức dạy học truyền thống đơn lẻ không phù hợp với phương thức học hành của các trường cao đẳng, đại học dân lập nước ta, đồng thời ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng học sinh. Sự phát triển nhanh chóng của các trường cao đẳng và đại học tư thục đã thúc đẩy tốc độ cải cách giáo dục đại học ở một mức độ nào đó. Với sự phát triển nhanh chóng của cải cách giáo dục, một số trường đại học công lập và đại học tư thục đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên. Từ năm 1999, để giải quyết vấn đề kinh tế và việc làm, các trường cao đẳng và đại học trên cả nước bắt đầu thực hiện chính sách mở rộng. Trong khi số lượng sinh viên đại học và cao đẳng tăng lên đáng kể, thì số lượng giáo viên đại học toàn thời gian lại không tăng nhiều, điều này đặc biệt nghiêm trọng đối với các trường đại học tư thục. Vì nhu cầu công việc, hầu hết các trường cao đẳng và đại học tư nhân ở Trung Quốc đều thuê giáo viên bán thời gian để giảng dạy trong trường. . Tình trạng thiếu giáo viên ở các trường cao đẳng tư thục đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giảng dạy của các trường.
2. Phân tích mục tiêu đào tạo nhân sự trong các trường cao đẳng, đại học tư thục. Việc cải cách giảng dạy tiếng Anh trong các trường cao đẳng và đại học tư thục đáp ứng nhu cầu của các trường học đang hoạt động và đặc điểm của sự phát triển của thời đại, đồng thời phản ánh nhu cầu của sự phát triển các tài năng ứng dụng. Với sự phát triển nhanh chóng của thời đại thông tin, xã hội càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về phẩm chất và năng lực toàn diện của sinh viên đại học. Nếu các trường cao đẳng và đại học tư thục muốn đạt được mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng và có vị trí trong cạnh tranh xã hội, thì họ phải trau dồi những tài năng đặc biệt và thực tiễn, để họ có thể thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, phù hợp với quốc tế và đào tạo nhân tài. . "Low In, High Out" trên Internet. Các trường cao đẳng và đại học tư thục nên thành lập các cơ sở quản lý giảng dạy và thiết lập hệ thống quản lý phù hợp với chính sách giáo dục quốc dân để hoạt động giảng dạy được diễn ra thuận lợi, đạt được mục tiêu giảng dạy đã định, kịp thời điều chỉnh chuyên ngành, thay đổi phương thức giảng dạy. kế hoạch và Cải tiến phương pháp giảng dạy. Ngày nay, mục tiêu đào tạo các trường cao đẳng, đại học tư thục là nhân tài cần tăng cường kỹ năng nghe và nói trong giảng dạy, trang bị cho học sinh những kiến ​​thức khoa học, văn hóa có hệ thống và các kỹ năng cơ bản, trau dồi và phát triển năng lực ứng dụng toàn diện của học sinh, tăng cường tính độc lập của học sinh năng lực học tập và nâng cao Trình độ văn hóa toàn diện của học sinh.
Thứ ba, những ý tưởng cơ bản về cải cách giảng dạy tiếng Anh đại học trong các trường đại học tư thục
1. Thiết kế các khóa học và giáo trình giảng dạy được cá nhân hóa và áp dụng mô hình giảng dạy phân cấp. Việc đổi mới dạy học ngoại ngữ cần dựa trên mô hình dạy học lấy học sinh làm chủ. Việc giảng dạy ngoại ngữ cần xem xét đến nhu cầu của học sinh. Theo tình hình thực tế của sinh viên Đại học Phương Đông Hắc Long Giang, điểm của sinh viên khi nhập học nhìn chung rất thấp và các chuyên ngành khác nhau có yêu cầu tiếng Anh khác nhau. Ví dụ, trường của chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Anh cơ bản, các khóa học tùy chọn cho cấp 4, các khóa học tùy chọn cho cấp 6 và các khóa học tự chọn cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Cải cách giảng dạy của Trường Cao đẳng Phương Đông Hắc Long Giang phù hợp với "Yêu cầu giảng dạy chương trình tiếng Anh đại học" do Bộ Giáo dục ban hành, các khóa học được thiết kế đặc biệt phù hợp với đặc điểm của trường chúng tôi dành cho sinh viên tư nhân có trình độ tiếng Anh thấp và được biên soạn sách giáo khoa mới với ý tưởng sáng tạo và nội dung thiết thực., để học sinh trường chúng tôi sử dụng. Tất cả các khóa học và sách giáo khoa đều đáp ứng các yêu cầu chung của "Yêu cầu khóa học" về khả năng diễn đạt tiếng Anh, tập trung vào nguyên tắc "hướng vào ứng dụng". Tất cả các khóa học được thiết kế để giúp sinh viên học kiến ​​thức cơ bản về văn hóa, ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Tại đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng toàn diện của tiếng Anh.
2. Kết hợp giảng dạy trên lớp với đọc chính tả để tăng cường khả năng đầu ra ngôn ngữ. Phương pháp giao tiếp tin rằng người học chỉ có thể đạt được khả năng sử dụng ngôn ngữ thông qua việc hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp có ý nghĩa. Nói là cách sử dụng ngôn ngữ bằng miệng, và viết là cách sử dụng ngôn ngữ bằng văn bản. Trong thực tế đối ngoại, nói và viết khó tách rời nhau, để đạt được mục đích giao tiếp hiệu quả thường phải kết hợp giữa nói và viết. Do đó, các trường cao đẳng và đại học tư thục tính đến đặc điểm trình độ tiếng Anh thấp của sinh viên, giáo viên nên củng cố các kỹ năng cơ bản như phát âm, từ vựng, ngữ pháp trong giờ học, đầu vào các kỹ năng toàn diện như nghe và đọc, kết hợp cả hai đầu ra. kỹ năng nói và viết Nói và viết, viết và nói, thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ và trau dồi khả năng ứng dụng tiếng Anh của học sinh.
4. Thực hành Cải cách Giảng dạy Tiếng Anh Cao đẳng trong các trường Đại học Tư thục
Trường Cao đẳng Phương Đông Hắc Long Giang là một trường đại học tư thục. Theo chính sách cải cách giáo dục của đất nước, trường chúng tôi bắt đầu cải cách các khóa học tiếng Anh đại học vào năm 2013. Chủ yếu có hai khía cạnh sau:
1. Biên soạn tài liệu giảng dạy miệng được cá nhân hóa để nâng cao hiệu quả giao tiếp của học sinh. Trước hết, một trở ngại quan trọng để giao tiếp bằng miệng hiệu quả là vấn đề ngữ âm. Giáo viên tư thục thường gặp phải một vấn đề như vậy: học sinh viết một câu tiếng Anh giống nhau, giáo viên có thể hiểu ngay, nhưng nếu học sinh được yêu cầu nói mà giáo viên không hiểu, điều này cho thấy học sinh có vấn đề. tiếng nói. Nếu không nắm vững ngữ âm tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả giao tiếp tiếng Anh của học sinh. Vì vậy, giáo viên sẽ tăng cường luyện phát âm trong mỗi buổi học trên lớp để nâng cao kỹ năng phát âm của học viên và tạo nền tảng tốt cho việc giao tiếp bằng miệng sau này. Thứ hai, sách giáo khoa có hình ảnh và văn bản nâng cao hứng thú học tập của học sinh. Sử dụng "sơ đồ động não" và "tư duy viết và trả lời" để hướng dẫn học sinh trở thành người viết và diễn giả với khả năng tư duy logic chặt chẽ. Các tranh ảnh được chọn trong sách giáo khoa đều phù hợp với chủ đề, sinh động, thú vị và ý nghĩa sâu sắc, ngoài việc khơi gợi hứng thú học tập, phát triển khả năng trực quan của học sinh còn có tác dụng trau dồi trí tưởng tượng, óc sáng tạo của học sinh. các yêu cầu của cải cách tiếng Anh đại học đương đại.
2. Tăng tỷ trọng đánh giá điểm hàng ngày và quan tâm đến việc nâng cao năng lực toàn diện của học sinh. Nhà trường chú trọng hơn đến việc đánh giá năng lực trong quá trình dạy học, chuyển trọng tâm từ bài kiểm tra đơn lẻ sang đánh giá năng lực toàn diện. Do phương pháp thi “một tờ giấy” truyền thống ngày càng ít phù hợp với nhu cầu dạy học hiện đại, nên giáo viên cần quan tâm nhiều hơn đến quá trình học tập của học sinh. Để phục vụ cho việc cải cách giảng dạy tiếng Anh đại học, Khoa Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh công cộng của Đại học Phương Đông Hắc Long Giang đã đưa ra quy định mới cho sinh viên, thay đổi từ quy định trước đây là "20% bình thường + 80% vào cuối kỳ" thành "50% bình thường (bao gồm kiểm tra mạng, thảo luận, bài tập viết, hoạt động trên lớp thứ hai) + 50% vào cuối học kỳ". Thông qua phương pháp đánh giá này, học sinh chú ý hơn đến việc tích lũy điểm trung bình, thay vì đặt Trong thực tế giảng dạy, học sinh tích cực tham gia thảo luận trên lớp và nghiêm túc sau giờ học.
Với sự phát triển nhanh chóng của thời đại thông tin, các trường cao đẳng và đại học tư thục cần chú trọng đến việc ươm mầm tài năng, trau dồi năng lực sáng tạo và thực tiễn của sinh viên, để biến các trường cao đẳng tư thục trở thành những nhân tài ứng dụng công nghệ cao với khả năng ứng dụng toàn diện và năng lực thực hành.
người giới thiệu:
  [1]Dai Weidong, Chen Liping. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực thực dụng ngôn ngữ thứ hai[J]Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ nước ngoài, 2005.
  [2]Wen Qiufang. Sử dụng các khái niệm hướng đầu ra để thúc đẩy đổi mới giảng dạy trong lớp học[R]Hội thảo Học thuật Quốc gia về Phát triển Tiếng Anh Đại học (Hạ Môn), 2013.
  [3]Cai Jigang. Cải cách và tranh cãi về giảng dạy ngoại ngữ ở trường đại học và thảo luận về tính chủ quan của việc giảng dạy ngoại ngữ[J]Giảng dạy nghe nhìn bằng ngôn ngữ nước ngoài, 2012.
  [4]Wang Shouren. Một số suy nghĩ về việc giảng dạy tiếng Anh đại học ở các trường cao đẳng và đại học[J]Lý thuyết và thực hành giảng dạy ngoại ngữ nước ngoài, 2011.

Chúc các bạn đọc tin 24h the thao bong da ngoai hang anh vui vẻ!

Original text